A huge collection of 3400+ free website templates JAR theme com WP themes and more at the biggest community-driven free web design site
Anasayfa / Şirket Kurmak / Yeni Şirket Açmak İçin Gerekenler
Yeni Şirket Açmak İçin Gerekenler
Yeni Şirket Açmak İçin Gerekenler

Yeni Şirket Açmak İçin Gerekenler

Yeni Şirket Açmak İçin Gerekenler

Bu yazımızda girişimcilerin şirketleşme süreciyle ilgili merak ettiği soruyu bütün yönleriyle cevaplayacağız. Günümüzde girişimciler şirket kuruluşu ve vergi hakkında ön yargıları sebebiyle çekimser davranabiliyorlar. Yazımızda örneğin Limited Şirket kuruluşunu bütün süreçleriyle sizlerle paylaşacağım.

Marka konumlandırma, kurumsal görünüm, sınırlı sorumluluk ve itibar için şirket kurmak artık yatırımcılar ve girişimciler için vazgeçilmez hale gelmiştir. Şirketleşme sürecinde 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümleri dikkate alınmalıdır.

Şirket Kuruluşu Aşamaları

1. Mali Müşavir

Öncelikle şirket kurmaya karar verildiğinde işinin uzmanı olduğunu düşündüğünüz bir Mali Müşavir ile görüşmeli ve prosedürlerinizin sizin adınıza yapılması, takip edilmesi konusu ile ilgili anlaşmalısınız. Her ne kadar adına danışmanlık firması diyerek şirketlerin kuruluş prosedürlerini yapmak üzere reklam yapan firmalar olsa da Mali Müşavirler tarafından sürecin yönetilmesi çok önemlidir. Çünkü danışmanlık firmaları işin ehli meslek mensupları kadar konuya hakim olmadıkları gibi gireceğiniz sektörün vergilendirme sürecine ve gerekliliğine göre başlangıçta sizi yönlendiremeceyeklerdir. Bu süreçte ilaveten ticari faaliyetiniz ile ilgili olarak aylık muhasebe prosedürlerinizin takip edilmesiy ile ilgili olarak sözleşme yapmak gereklidir. Şirket kurmak için ihtiyaç duyduğumuz diğer aşamalara bakalım.

2. Şirket Ana Sözleşmesi İçin Gerekli Bilgilerin Belirlenmesi

Şirketlerde, şirketin özelliklerini, unvanını, adresini, müdürünü, sermayesini, kar dağıtımını vb. çoğu özelliği belirleyasli kaynak ana sözleşmelerdir.

Önce ana sözleşmenin hazırlanması için gerekli bilgileri sırayla listeleyelim;

 1. Şirket unvanı belirlenmeli
 2. Şirket ortakları ve hisse tutarları belirlenmeli, Limited Şirket için minimum 1 ortak yeterli olacaktır.
 3. Şirketin merkez adresi belirlenmeli
 4. Şirket müdürünün / temsilcinin kim olacağı belirlenmeli
 5. Sermaye ve payları belirlenerek yazılmalı, 1/4′ i peşin ödenmeli ve kalan kısmın ne biçimde ödeneceği belirlenmelidir.
 6. Minimum sermaye tutarı 10.000,00 TL’dir.
 7. Şirket ile ilgili ilanların nasıl yapılacağı belirlenmeli
 8. Şirketten ayrılmanın, imtiyazlı hissenin olup olmayacağının ve kar dağıtımının ayrıntıları belirlenmeli

3. Ana Sözleşmenin Noterde Onayı

Şirket ana sözleşmesi Mali Müşavir tarafından hazırlandıktan sonra MERSİS sistemine transfer edilir, sistemin ilgili bölümlerine madde madde bilgiler girildikten sonra onay aşamasında kayıt numarası alınır. Alınan kayıt numarası ile notere gidilerek kayıt numarası iletilir ve 4 ana sözleşme noter huzurunda ortaklar tarafından imzalanarak onaylatılır, teslim alınır. Noterde ilaveten şirketi temsile yetkili kişi Ticaret Sicil Memlinkuğu’na iletilmek üzere tescil talepnamesi (imza beyanı) hazırlatır. Vergi dairesine işe başlama bildirimi sürecinde iletmek üzere noter onaylı kimlik suretide düzenletilmelidir.

Yeni Şirket Açmak İçin Gerekenler

4. Potansiyel Vergi Kimlik Numarası ve Banka Süreci

Şirket ana sözleşmesi oluşturulduğunda sistem kendiliğinden potansiyel vergi kimlik numarası oluşturur. Bu numara şirket tescil edildikten sonra şirketin geçerli vergi numarası olacaktır. Ancak kuruluş aşamasında bankaya şirket sermayesinin 1/4’ünü yatırabilmek için potansiyel vergi nosuna ihtiyaç vardır. Bankaya gidilerek ortaklar tarafından şirket adına sermayenin %25’i bloke ettirilir ve bankadan ilgili ticaret sicil memlinkuğuna hitaben bilgi yazısı alınır. Bloke tutarı şirket tescil olduktan sonra şirket prosedürlerinde kullanılmak üzere nakit çekilebileceği gibi açılacak şirket hesabına da aktarılabilir .Aynı zamanda rekabet kurumu payı da yatırılarak dekontu alınmalı ve Ticaret Sicil Memlinkuğu’na iletilmelidir.

5. Belgelerin Tamamlanması ve Ticaret Siciline İletilmesi

 • Şirket kuruluşu için gerekli belgeler
 • Noter onaylı ana sözleşme 3 adet / yabancı sermayeli şirket kuruluşu için 4 adet
 • Şirket Yetkilisi İmza Beyanı 2 adet
 • Oda kayıt beyannamesi (Ortakların fotoğrafları yapıştırılmalı)
 • Şirket Kuruluşu Başvuru Formu 3 adet
 • Kurucu ortaklar bilgi formu
 • Sermayenin asgari bloke tutarının yatırıldığına dair banka yazısı
 • Rekabet Kurumu payı banka dekontu
 • Gibi belgeler tamamlandıktan sonra bağlı bulunulan Ticaret Siciline iletilir, bu süreçte ilgili harçlar müracaat esnasında yatırılmalıdır. Başvuru onaylandıktan sonra tescil yazısı, sicil tasdiknamesi ve faaliyet belgesi alınmalıdır.

6. İmza Sirkülerinin Hazırlanması ve Defter Tasdiki

Şirket ana sözleşmesinin Ticaret Sicilinde tescilinden sonra şirket tüzel kişilik kazanmıştır. Şirketi temsil edecek olan şirket müdürü böylelikle noterde şirket unvanı altına atacağı imza örnekleriyle imza sirkülerini hazırlatabilir. İmza sirküleri şirket adına yapılacak bütün prosedürlerde gerekecektir. Şirketin tescil edildiği gün yasal olarak zorunlu olan bütün defterler noterde tasdik ettirilmelidir.

Limited Şirketlerin Tasdik Ettirmesi Gereken Defterler;

 1. Defter-i Kebir
 2. Yevmiye Defteri
 3. Envanter Defteri
 4. Genel Kurul Karar Defteri
 5. Ortaklar Pay Defteri
 6. Müdürler Kurulu Defteri (1’den çok müdür varsa gerekmektedir.)

7. Vergi Dairesine İşe Başlama Bildirimi ve Kayıt

Şirketin tescilinden sonra aşağıdaki belgelerle beraber faaliyet alanında bulunulan vergi dairesine müracaatda bulunulur;

 • Noter onaylı ana sözleşme
 • Kira Kontratı
 • Şirket tescil yazısı ve sicil tasdiknamesi aslı
 • Şirket ortaklarının noter tasdikli kimlik örnekleri
 • İlgili vergi dairesi yukarıyada yazılı belgelerde bulunan bilgilere dayanarak şirketin adresini kontrole gider ve bir yoklama tutanağı düzenleyerek şirket yetkilisinin imzasını alır. Bu tutanak sonrasında şirket vergi dairesinden Vergi
 • Levhası talep edebilir.

8. Ticari Faaliyetin Başlangıcı

Girişimci, yatırımcı bütün bu süreçlerden sonra artık ticari faaliyetine başlayabilir. Matbaadan fatura bastırıp, kaşe yaptırdıktan sonra, gerekli olan tahsilat ve tediye makbuzları gibi bütün belgelerini tamamladıktan sonra fatura da düzenleyebilir. Artık işin işlem kısmı bitmiştir ve girişimcilik maharetlerinin sergileneceği işin zor kısmı başlamıştır. Girişimci bu süreçten sonra dilediği dernek, oda, birlik ve aynısı sivil toplum örgütlerine de üye olarak işinin gelişimine katkı sağlayabilir .Sigortalı işçi çalıştırması gerekiyorsa yine sözleşme imzaladığı Mali Müşavir vasıtasıyla bu prosedürlerini de yaptırabilir . Gerçekleştireceği faaliyetin gerekliliğine göre belediye ruhsatı için ilgili belediyeye müracaat da bulunabilir ve ruhsat talep edebilir.

9. Şirket Kuruluşunun Maliyeti

Limited şirket kuruluşu süreçlerinde alacağınız profesyonel desteğe ve şirketin özelliklerine göre değişmekle beraber minimum sermaye tutarı ile kurulan TC vatandaşı bir ortak ve bir şirket müdürünün bulunması halinde 4.000,00.-TL gibi bir rakamı gözden çıkarmanız gerekecektir. Bu rakam her zaman güncelliğinin korumayabilir ve asgari koşullar için belirtmiş bulunmaktayım. Önemli olan doğru adresten doğru hizmeti alabilmektir. Ticari faaliyet süresince her zaman desteğe ve danışmanlığa ihtiyacınız olacağı için doğru Mali Müşavir tercihinde bulunmak oldukça önemlidir.

Hakkında Admin

Avatar of Admin
Sizlerde sitemizden iş fikirleri, hibe & destek fonları, banka kredileri, bayilik fırsatları, evden para kazanma ve internetten para kazanma imkanları hakkında bilgi edinebilir. Bizimle fikirlerinizi paylaşıp; fikrinizin gelişmesine katkı sağlayabilirsiniz. www.yenibiriskurmak.com

Kontrol Edin

Atölye Kurulumu

Atölye Kurulumu

Eğitim sisteminin motor becerilerini ve teknik bilgiyi esas alan yapısının gelişmesiyle kurumlarda atölye sınıfları artmaktadır. …

Bir cevap yazın