A huge collection of 3400+ free website templates JAR theme com WP themes and more at the biggest community-driven free web design site
Anasayfa / Genel / Yeni Bir İş Kurma Aşamaları
Yeni Bir İş Kurma Aşamaları
kendi işimi kurmak istiyorum projesi

Yeni Bir İş Kurma Aşamaları

Yeni Bir İş Kurma Aşamaları

İşletmelerin Kuruluş Aşamaları; Belli bir endüstriyel faaliyet kolunda yeni bir işletmenin kurul­ması veya bir yatırım kararının alınması çeşitli aşamalarda gerçekleştirilir. yeni bir yatırım kararının alınması veya bir işletmenin kurulması 7 aşamada gerçekleştirilir.

1. Birinci aşamada, bir yatırım projesi veya işletme kurma düşüncesi doğar. Bu fikir herhangi bir girişimcinin zihninde (yeni bir proje) mevcut bir işletmede (bir tevsi yatırım veya ek bir üretim ünitesi) veya devlet örgütünde (DPT gibi) doğabilir. Herkes aklında bazı projeler düşünür. Bir ev yaptırmak, bir tekstil fabrikası kurmak, bir geziye çıkmak düşünceleri bir proje fikridir. Burada bizi ilgilendiren endüstriyel işletmeleri kurma fikridir.

2. Bir işletme kurmada ikinci aşama, farklı yatırım alanlarının araştırılması sonucu en uygun yatırım türünün veya işletme tipinin seçimi aşamasıdır. Bu aşamada, ne türde bir üretim biriminin kurulacağına veya yatırımın hangi ürünün (ürünlerin) üretimi için yapılacağına karar verilir.

İşletme Kuruluşu

Yatırım projeleri çeşitli konu ve faaliyetleri kapsar. Örnek ola­rak, bir ayakkabı fabrikası, tekstil fabrikası, boya fabrikası, otomobil fabrikası, kimyasal ürünleri üreten fabrikalar, maden ocağı, demiryo­lu, elektrik santralı ve sulama tesisleri projeleri gibi. Burada girişimcinin amacı, bu alternatif projelerden kendisine en fazla kârlılığı ve verimliliği sağlıyacak olanın seçimidir. En uygun seçimin yapılması girişimcinin alternatif yatırım alanlarını dikkatlice araştırmasına bağlıdır. Araştırma sonucu girişimci kârlılık ve verimli­lik açısından ümit verici görünmeyen bazı yatırım alanlarını elimine eder ve böylece düşünülen yatırım alanları arasında bir ön eleme yapılmış olur. Geriye kalan yatırım alanları arasından hangisinin seçilmesi gerektiğini saptamak için de elimine edilmeyen projelerin teknik, ekonomik ve finansal açıdan fizibilite etüdlerine gereksinim vardır.

Bu ikinci aşamada, en uygun yatırım alanının veya işletme tipinin seçilmesi için yararlanılan araçlardan birisi, “yatırım olanaklarının belirlenmesi” veya ” olarak etüdü”, ve ikincisi de, “proje ön seçimi ve belirleme” veya “ön yapılabilirlik etüdü” dür.

Yeni Bir İş Kurma Aşamaları
Yeni Bir İş Kurma Aşamaları

İşletmenin Kuruluş Yeri

3. Bir işletme kurmada üçüncü aşama ise, ikinci aşamaya göre seçimi yapılan yatırımın projesinin hazırlanması veya yapılabilirlik (fizibilite) etüdü’nün hazırlanmasıdır. Yapılabilirlik veya fizibilite etüdleri, kesin proje hazırlamaya girmeden önce yapılan ekonomik, teknik ve finansal etüdlerdir.

4. Dördüncü aşama, projenin değerlendirilmesini ve yatırım kararının alınmasını kapsar. Üçüncü aşamada ekonomik, teknik ve finansal etüdler tamamlandığı zaman, bir işletmenin kurul­masına karar vermek için yeterli bilgiler sağlanmış demektir. Ancak bu aşamada, etüdlerin ayrı ayrı sonuçlarına bakılarak, özellikle sadece “işletme aşamasında şu kadar kâr ediyor” şeklinde düşünerek, işletmenin kurulma kararı verilmez. Yapılabilirlik etüdü sonucu elde edilen bilgiler “değerlendirme (project evaluation)” denilen işleme tabi tutulur ve değerlendirme sonucu işletmenin kurulmasına kesin karar verilir. Girişimci yatırım projesini “kârlılık ve diğer ölçütlere” göre değerlendirir.

5. Beşinci aşama, kesin proje hazırlıkları aşamasıdır. Kuru­lacak işletmenin hukuki biçimi, inşa edilecek yapıların kesin ayrıntılı teknik hesapları, alınacak makinaların kesin kapasiteleri ve maliyetler vb. bilinmek durumundadır.

6. Altınca aşama, kesin projenin uygulanması dönemidir. Bu dönemde yatırım, fiziksel olarak gerçekleşmekte, bir yandan kesin si­parişler verilirken öte yandan fiziksel yatırımlar başlamaktadır.

İşletme Kuruluşu

7. Son aşama ise, deneme üretimine kadar olan bütün çalışmaları içerir. Deneme üretiminin bitişi ile birlikte yatırım dönemi tamamlanır ve üretim faaliyetleri başlar.

Bir işletmenin kuruluşunda ele alınması gereken ekonomik, teknik, finansal ve diğer konuları somut biçimde saptayabilmek için yukarıda sıralanan aşamalardan önemli olanları üzerinde ayrıntılı durmak gerekir.

Hakkında Admin

Avatar of Admin
Sizlerde sitemizden iş fikirleri, hibe & destek fonları, banka kredileri, bayilik fırsatları, evden para kazanma ve internetten para kazanma imkanları hakkında bilgi edinebilir. Bizimle fikirlerinizi paylaşıp; fikrinizin gelişmesine katkı sağlayabilirsiniz. www.yenibiriskurmak.com

Kontrol Edin

Atölye Kurulumu

Atölye Kurulumu

Eğitim sisteminin motor becerilerini ve teknik bilgiyi esas alan yapısının gelişmesiyle kurumlarda atölye sınıfları artmaktadır. …

Bir cevap yazın