A huge collection of 3400+ free website templates JAR theme com WP themes and more at the biggest community-driven free web design site
Anasayfa / Yeni İş Fikirleri / Veteriner Kliniği Açmak İçin
Veteriner Kliniği Açmak İçin
veteriner kliniği

Veteriner Kliniği Açmak İçin

Veteriner Kliniği Açmak

Veterinerler kedilerden köpeklere iguanalardan kuşlara kadar çeşitli hayvanların tıbbi gereksinimlerini karşılar. Bir taraftan kendiniz ve personeliniz için kar etmeniz bir taraftan da müşterilerinize etkili bir hizmet sunmak için kliniğinizi ve ofisinizi düzenlemeniz gerekir. hastalara ve hasta sahiplerine hizmet edecek nitelikli çalışanlar almanız başarı şansınızı arttırır.

Veteriner fakültesi mezuniyet belgesi

Muayenehanenizi açabilmek için Türkiye sınırları içindeki baytar fakültelerinin birinden mezun olmak yada yabancı ülke baytar fakültelerinden mezun olduysanız Türkiye’deki üniversitelerin baytar fakültelerinden birinde Collegium sınavına girip kazanmış olmak ve denkliği Yüksek Tahsil Kurumunca onaylanmış diplomaya haiz olmanız gerekir.

Baytar kliniği açmak için lüzumlu belgeler

Muayenehane açmak isteyen ve lüzumlu şartları haiz olan baytar hekimler lüzumlu belgelerle birlikte bir dilekçe ile Valiliğe müracaat ederler. Bu belgeler;

  • Mezuniyet belgesi yada mezuniyet belgesinin noter onaylı sureti, var ise ihtisasını gösteren belgenin noter onaylı sureti,
  • Nüfus cüzdan sureti,
  • İkametgah ilmühaberi,
  • 3 tane fotoğraf,
  • Muayenehaneye ilişkin bölümleri ve ne amaçla kullanıldığını gösterir, teknik fotoğraf kurallarına bakılırsa hazırlanmış bir tane plan örneği,
    Bağlı bulundukları Bölge Baytar Hekimler Odasından alacakları yeni tarihindeki oda kayıt belgesi ve mesleklerini icra etmelerinde sakınca olmadığına dair belge.

Verilen bu belgeler İl Müdürlüğü Hayvan Sağlığı Şubesince incelenir. Belgelerin tetkiki ve görevli baytar hekimlerin mahallinde yaptıkları araştırma sonucunda yönetmelik hükümlerine uygun bulunan muayenehaneye valilik oluru ile İl Müdürlüğünce ruhsat verilir. Ruhsatlandırılmış muayenehanelere ilişkin bilgiler Genel Müdürlüğe gönderilir. Bölge Baytar Hekimler Odasına muayenehane ruhsatı verilmiş baytar hekimin adı-soyadı, adresi, ruhsat tarih ve numarası bir yazıyla bildirilir. Muayenehanenin bölümleri, asgari ve teknik şartlarıyla ilgili data almak isterseniz Baytar Doktor Muayenehane ve Poliklinik Yönetmeliğini inceleyebilirsiniz.

Yer seçimi

Ana yollara yakın bir yer bulmanız sizin için daha uygun olacaktır. Bulduğunuz yerin park alanı olduğundan güvenli olmalısınız.

Baytar kliniği açma şartları

Hasta sahipleri ile görüşmelerin yapıldığı, ofis malzemeleriyle donanımlı, ilaç bulundurma ve satma yetkisi var ise usulüne bakılırsa ilaçların konulacağı ilaç dolaplarının bulunmuş olduğu asgari 10 m² büyüklüğünde baytar doktor odası olmalı,

Baytar kliniğinin tüm alanı asgari 20 m² olmalı, hasta hayvanın muayene edileceği, aşı, serum ve biyolojik madde uygulaması şeklinde baytar hekimin görevini icra edebileceği, içinde soğutucunun bulunmuş olduğu, müstakil bölümden oluşmuş asgari 6 m² büyüklüğünde muayene odası olmalı,

Odalar arasındaki bölümler tabandan tavana kadar temizlenebilir ve dezenfekte edilebilir malzemelerle yapılmış olmalı,

Tüm bölümler aynı bina içinde ve birbirlerine bitişik konumda olmalı, her bağımsız bölümün ya da odanın kapısında 5×20 santimetre ebadında ne amaçla kullanıldığını belirtir tabela bulunmalı,

Muayene odasında; 95x110x60 santimetre ebadında paslanmaz malzemeden yapılmış muayene masası, baytar hekimin mesleğini icra ederken kullanacağı alet ve malzemelerin muhafaza edilmiş olduğu camlı dolap ve ne olursa olsun lavabo olmalı,

Muayenehanenin her müstakil bölümünde çöp kutusu olmalı, muayenehanedeki tıbbi atıklar, her iki yüzünde DİKKAT TIBBİ ATIK ibaresi bulunan kırmızı renkli torbalara konulup, muayenehane içinde muhafaza edilmeli, toplama aracı ulaşmadan önce kesinlikle muayenehane dışına çıkarılmamalı,

Veteriner Kliniği Açmak İçin
baytar kliniği

Baytar kliniğinin zemini düz, kolay temizlenebilir ve dezenfekte edilebilir bir araç-gereç, duvarları açık renkli araç-gereç ile kaplı olup, duvarlara; baytar hekimlik mesleğini ilgilendiren konuların haricinde fotoğraf ve broşür asılmamalı, asılı olan broşür ve resimler görünümü bozacak biçim ve sıklıkta olmamalı, muayenehane içerisi yeteri kadar aydınlık olmalı,

Hasta kabul bölümünde Baytar Doktor Mezuniyet belgesi, Muayenehane Ruhsatı var ise Uzmanlık Belgesi, Yapay Tohumlama Belgesi, Bölge Baytar Hekimler Odasının o yıla ilişkin asgari ücret tarifesinden azca olmamak suretiyle belirlenip asılmış ücret tarifesi, var ise İlaç Bulundurma ve Satma Ruhsatı hasta sahipleri tarafınca görülebilecek bir yere asılmalı,

Baytar hekimler muayenehanelerinde mesleklerinin gerektiği şekilde beyaz önlük ile operasyonda giyilen yeşil, mavi yada bordo renkli operasyon giysisi kullanmalı, önlüklerinin yakalarında hekimin adı, soyadı, unvanı ve mezuniyet belgesi numarasını gösteren kimlik kartı bulunmalı,

Yangın ve patlamalara karşı yangın söndürme aleti olmalıdır.

Rekabet

Rakiplerinizin neler yaptığını öğrenmek için araştırma yapın. web sitelerini ziyaret edin yada telefon görüşmeleri yaparak verdikleri hizmetleri öğrenin. Doldurabileceğiniz herhangi bir niş olup olmadığını araştırın. Mesela bazı muayenehaneler geceleri açık olmayabilir ve bu boşluğu siz doldurabilirsiniz.

Ekipmanlar

İnceleme masaları, kafesler ve kulübeler şeklinde standart ekipmanların yanında ameliyat ve tedavi ekipmanlarından da almanız gerekir. Kabiliyetlerinize bakılırsa kalp yada ortopedi ile ilgili hususi ekipmanlarda alabilirsiniz.

Personel

Baytar hekimler açmış oldukları muayenehanelerinde ve polikliniklerde, hususi kuruluşta sürekli yada devamlı çalışmayan baytar sıhhat teknikeri, teknisyeni yada laborantı şeklinde mensubu destek sıhhat hizmetleri mensubu olarak çalıştırabilirler.

Yanında destek sıhhat hizmetleri mensubu çalıştırmak isteyen baytar hekimler, il müdürlüğüne bir dilekçeyle başvurarak destek sıhhat hizmetleri çalışanının mezuniyet belgesi yada mezuniyet belgesinin aslı ya da onaylı örneğini, aralarında yaptıkları imzalı protokolün bir nüshasını iki resimle beraber ibraz ederler.

Destek sıhhat hizmetleri personeliyle meydana getirilen iş akdi noter tasdikli olur.

İl müdürlüğü hayvan sağlığı, yetiştiriciliği ve su ürünleri şubesince incelenen evraklar uygun bulunmuş olduğu takdirde destek sıhhat hizmetleri mensubu adına destek sıhhat hizmetleri mensubu emek verme izin belgesi düzenler.

Muayenehanelerde yada polikliniklerde, destek sıhhat hizmetleri mensubu adı altında vazife meydana getirecek olan personel, kendi yetkileri ile sınırı olan işleri baytar hekimin sorumluluğunda yürütebilir.

Muayenehanesinde yada polikliniğinde, il müdürlüğünce düzenlenmiş destek sıhhat hizmetleri mensubu emek verme izin belgesi olmadan, baytar sıhhat teknikeri, teknisyeni yada laborantı çalıştırılmaz.

Muayenehanelerde yada polikliniklerde, hayvan sağlığı hizmeti haricinde destek personel çalıştırılacak ise, baytar doktor tarafınca, personelin hangi işlerde çalıştırılacağını içeren bir yazı ekine, personelin nüfus cüzdanı fotokopisi iliştirilerek il müdürlüğüne müracaat edilir.

Yardımcılar yoğun periyotlarda mola vermeniz yada öteki görevlerin yerine getirilmesinde size destek sunar.

Pazarlama

Müşterilerinize ulaşmak için bir planlama yapın. gazetelere reklam verebilir ve bununla beraber hedef kitlenize tanıtıcı postalar gönderebilirsiniz. muayenehanenizi ve personelinizi tanıtmak için bir açılış yapabilirsiniz. Açılış günü standart hizmetlerinizde ve belli ürünlerde indirimler yapabilirsiniz.

Hakkında Admin

Avatar of Admin
Sizlerde sitemizden iş fikirleri, hibe & destek fonları, banka kredileri, bayilik fırsatları, evden para kazanma ve internetten para kazanma imkanları hakkında bilgi edinebilir. Bizimle fikirlerinizi paylaşıp; fikrinizin gelişmesine katkı sağlayabilirsiniz. www.yenibiriskurmak.com

Kontrol Edin

Tübitak Teknogirişim Sermayesi Desteği Programı (BİGG)

Tübitak Teknogirişim Sermayesi Desteği Programı (BİGG)

Tübitak Teknogirişim Sermayesi Desteği Programı (BİGG) 2017 ÇAĞRISI 2. DÖNEMİ PANEL TAKVİMİ (17.10.2017) 1512-TEKNOGİRİŞİM SERMAYE DESTEĞİ PROGRAMI …

Bir cevap yazın