A huge collection of 3400+ free website templates JAR theme com WP themes and more at the biggest community-driven free web design site
Anasayfa / Tarım ve Hayvancılık / Topraksız Tarım Hakkında
Topraksız Tarım Hakkında
Topraksız Tarım Yapmak

Topraksız Tarım Hakkında

Topraksız Tarım Yapmak

Son yıllarda tarımının gözdesi olan seracılık, tahtını topraksız tarıma bırakmaya başlıyor. Hollanda, İspanya, İngiltere gibi ülkeler uzun yıllardır uyguladıkları topraksız tarımda büyük başarılara imza atıyor. Türkiye’de ise 2000 yılında 20 hektar olan topraksız tarım alanı bugün bin 200 dekara ulaştı. Her geçen yıl yeni topraksız tarım seraları kuran Türkiye’nin büyük potansiyele sahip olduğu belirtiliyor.

Son yıllarda tarımının gözdesi olan seracılık, tahtını topraksız tarıma bırakmaya başlıyor. Hollanda, İspanya, İngiltere gibi ülkeler uzun yıllardır uyguladıkları topraksız tarımda büyük başarılara imza atıyor. Türkiye’de ise 2000 yılında 20 hektar olan topraksız tarım alanı bugün bin 200 dekara ulaştı. Her geçen yıl yeni topraksız tarım seraları kuran Türkiye’nin büyük potansiyele sahip olduğu belirtiliyor.

Daha fazla ürün ve kalite

Peki topraksız tarım nedir? Nasıl ürün elde edilir? Topraksız tarımın üreticiye getirdiği avantaj ve dezavantajlar nedir?

Bu sorularımızı, Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü (BATEM) Müdürü Dr. Suat Yılmaz’a yönelttik. Türkiye’deki potansiyele dikkat çeken Yılmaz, ilk andaki yüksek yatırım maliyetlerinin üreticileri korkuttuğu ve bu alandaki işgücünün de nitelikli olması gerektiği söyledi.

Topraksız Tarım Hakkında
Topraksız Tarım Yapmak

Seralarda aynı bitkilerin sürekli olarak aynı yerde yetiştirilmesinin, beraberinde ciddi sorunların ortaya çıkmasına neden olduğunu kaydeden Yılmaz, “Bu sorunlar; toprak yorgunluğu, toprak kaynaklı hastalıklar ve nematodların oranlarında artış, toprakta tuz seviyesinin yükselmesi, sürme tabanı denilen geçirimsiz tabakanın oluşması şeklinde sıralanabilir. Bu sorunların yoğunluğuna bağlı olarak toprakta üretim yapmak mümkün olmayabilir, mümkün olsa bile üretimde çok ciddi verim ve kalite kayıpları yaşanabilir. Bu durumlarda topraksız tarım tercih edilen bir üretim yöntemidir. Ayrıca topraklarda hiçbir problem olmasa dahi, sebzelerden daha yüksek verim ve kaliteli ürün alabilmek için birçok üretici topraksız tarımı tercih ediyor” diye konuştu.

Topraksız tarımda iklim ve sürekli üretim avantajı

Topraksız tarımda geleneksel üretime göre daha fazla ve kaliteli ürün elde edildiğini belirten Yılmaz, çevreci bir üretim olmasının bir diğer avantaj olduğunu söyledi. Yılmaz, “Öte yandan sürekli üretim yapılabilmesi, iklim kontrolü, daha az su, gübre, ilaç kullanılması ve toprağa bağımlılığın olmaması tarımsız tarıma yöneliş nedenleri arasında bulunuyor. Bu avantajlar bu yönteme olan ilginin sürekli artmasını sağlıyor. Fakat yüksek yatırım maliyeti, çok nitelikli iş gücü gereksinimi, daha fazla risk (hastalık, teknik hata vb.) ve kesintisiz enerji gereksinimi de topraksız tarımın dezavantajları” dedi.

Üretim Antalya ve İzmir ağırlıklı

Türkiye’de ilk topraksız tarım çalışmalarının 15–20 yıl öncesine dayanmasına rağmen, son birkaç yıl içerisinde ciddi gelişme göstermeye başladığını kaydeden Yılmaz, “BATEM ve Antalya Tarım İl Müdürlüğü’nün üreticilerle birebir yapmış olduğu çalışmalar sonucunda elde edilen verilere göre, Türkiye’de yaklaşık bin 200 dekarlık bir alanda topraksız tarım yapıldığı tahmin ediliyor. Topraksız tarım, Türkiye’de yoğun olarak Akdeniz ve Eğe Bölgelerinin sahil kesimlerinde yapılıyor. Özellikle Antalya ve İzmir illerinde toplam üretimin yüzde 72 si yapılmaktadır. Bu illerimizi Mersin, Adana, Aydın, Manisa, Yalova ve diğer iller takip ediyor” diye konuştu.

Yıllık gelir 25-30 milyon dolar

Türkiye’nin sahip olduğu arazi, su, iklim özellikleri, güneş ışığı ve özellikle jeotermal su kaynakları çok büyük fırsatlar sunduğunu ifade eden Yılmaz, sözlerine şöyle devam etti: “Ülkemizin topraksız tarım konusunda çok ciddi bir potansiyeli mevcuttur. Ayrıca Avrupa ve Rusya pazarlarına yakın olması avantajlarını daha da artırıyor. Önemli olan bu kaynakları akılcı bir planlama ile harekete geçirebilmektir. Son yıllarda bu da yapılmaya başlandı ve ciddi gelişmeler sağlandı. Türkiye’nin topraksız tarım seralarından elde ettiği yıllık gelir yaklaşık 25-30 milyon dolar civarındadır. Türkiye’nin potansiyeline göre elde ettiği gelir çok düşüktür.”

Topraksız tarımda Hollanda lider

Dünyada özellikle sebze üretiminin tamamına yakını topraksız kültür seralarında gerçekleştirildiğini bildiren Yılmaz, sözlerine şöyle devam etti: “Topraksız tarım, dünyada Hollanda, İspanya, Fransa, Belçika, Almanya, İtalya, Japonya, Güney Kore, ABD, Kolombiya ve Çin gibi birçok ülkede yapılıyor. Topraksız tarım dünyada en yoğun olarak Hollanda’da yapılmaktadır. Son yıllarda diğer ülkelerde de topraksız yetiştiriciliğe ciddi bir yöneliş gözleniyor” dedi

Topraksız tarım nedir? Nasıl ürün yetiştirilebiliyor?

Topraksız tarım, bitki yetiştiriciliğinde köklenme ve beslenme ortamı olarak toprak kullanılmadan yapılan yetiştiricilik şeklidir. Bu sistemde bitkilerin besin ihtiyaçlarını tamamen karşılamaya yönelik olarak hazırlanan besin çözeltileri beslenme ve köklenme ortamı olarak kullanılıyor. Ayrıca yine besin çözeltisi kullanılarak yetiştirme veya köklenme ortamı olarak bazı organik ve inorganik özellikteki ortamların kullanılması da topraksız kültürün kapsamına giriyor.

Topraksız tarım su ve ortam (substrat) kültürü olmak üzere iki ana gruba ayrılıyor.

Su kültürü

Durgun veya akan şekilde gerçekleştirilen su kültüründe bitki kökleri tamamen veya kısmen besin çözeltisi içinde gelişiyor. Su kültürü yöntemleri arasında, besleyici film tekniği olarak Türkçeleştirilen, orijinal adı ile Nutrient Film Technique (NFT) ticari kullanımı olan bir yetiştirme tekniğidir. Bu sistemde bitkiler, kökleri boyunca ince bir tabaka halinde -birkaç mm derinliğin de dolaştırılan besin çözeltisinde yetiştiriliyor.
Ancak kesintisiz elektrik enerjisi ve besin çözeltisinin sürekli kontrolünü gerektirmesi, ayrıca yaz aylarında besin çözeltisinin sıcaklığının aşırı yükselmesi nedeniyle ülkemizde kullanımı güç görünüyor.

Ortam (Substrat) kültürü

Ülkemizde yapılan çalışmalar ortam (substrat) kültürünün sera koşullarımıza uygun olduğunu ortaya koydu. Ortam kültüründe torf, talaş, ağaç kabuğu, çeltik kavuzu gibi organik; kum, çakıl, perlit, vermikülit, volkan tüfü, kayayünü ve plastik köpükler gibi inorganik materyaller kullanılabiliyor. Bunlar arasında özellikle perlit ve volkan tüfleri ülkemizde bol olarak bulunuyor. Bu ortamlar tek başlarına kullanılabileceği gibi torf yada mantar kompostu atığı ile karıştırılarak da kullanılabilirler. Domates ve kavunda bitki başına yaklaşık 6-8 litre ortam kullanımının yeterli olduğu belirtiliyor.

Ortam kültüründe bitkilerin besin maddesi ve su gereksinimleri, gelişmeleri için gerekli tüm besin elementlerini içeren besin çözeltilerinin damla sulama sistemi ile verilmesi yolu ile karşılanıyor. Besin çözeltisi, kullanılan ortamın özellikleri ve hacmine bağlı olarak günde bir veya birkaç kez, verilen çözeltinin yüzde 20’si drene olacak şekilde uygulanır. Ortam kültürleri besin çözeltisinin uygulanışına göre açık ve kapalı sistemler olmak üzere ikiye ayrılıyor.

Açık sistem

Açık sistemde bitki kök bölgesinden drene olan çözelti atılır, kapalı sistemde ise drene olan çözelti toplanarak sistemde tekrar dolaştırılıyor.

Kapalı sistemler

Kapalı sistemler, açık sistemlere göre, su ve gübre tasarrufu sağladıkları gibi çevre koruma yönünden de daha etkindirler. Çünkü açık sistemde, ortamdan drene olan çözelti toprak ve yeraltı sularının kirlenmesine yol açıyor. Bu nedenle Avrupa ülkelerinde çevre kirliliğini azaltmak amacı ile kapalı topraksız yetiştiricilik sistemlerinin kullanımı teşvik edilmektedir. Açık bir sistemde drene olan çözelti toplanarak, açıkta yetiştirilen bitkilerin su ve gübre gereksinimini karşılamada kullanılarak kapalı bir sistem şekline dönüştürülebiliyor.

Topraksız kültürde kullanılan besin çözeltileri

Besin çözeltileri, topraksız yetiştiricilikte bitkiler için mutlak gerekli olan besin maddelerini bitkinin ihtiyaç duyduğu oranda ve miktarda içeren bu yetiştiricilikte bitkilerin ihtiyaçlarına göre besin maddesinin ayarlanması, topraklı ortama göre daha avantajlıdır.

Topraksız yetiştiricilikte kullanılan materyallerin tamponluk özellikleri yok denecek kadar az olduğundan ortamda pH’nın ani değişmeleri bitkilerin ölmelerine neden olabilir. Bu nedenle çözeltinin hazırlanmasında dikkatli olunmalıdır. Ortam pH’sı sürekli kontrol edilerek bitkinin ihtiyaç duyduğu seviyede ayarlanmalıdır. Ayrıca bitkilerin gelişme periyodu boyunca ortamın EC’si sürekli kontrol edilmelidir. Trasprasyonla su kaybının fazla olduğu sıcak dönemlerde EC kontrolüne daha fazla önem verilmelidir. Besin çözeltilerinin hazırlanmasında kullanılacak olan kimyasal maddelerinin yüzde 100 suda çözünebilir olması ve klor içermemesi gerekiyor.

Topraksız tarımın ekonomisi

Bütün topraksız tarım seralarında domates yetiştirtilmesi halinde yapılması gereken tahmini yatırım maliyetleri ve gelir.

  • Aşağıdaki değerler bin 200 dekarlık bir yatırım için.
  • Tahmini yatırım maliyeti : 72 – 84 milyon dolar
  • Tahmini üretim miktarı : 10 bin – 16 bin ton/yıl
  • Tahmini toplam satışlar : 26 milyon 400 bin – 32 milyon 400 bin dolar/yıl
  • Tahmini kazanç : 14 milyon 400 bin – 16 milyon 800 bin dolar/yıl
  • İstihdam : 840 – 960 kişi (yıl boyu)
  • Yatırımın geri dönüş süresi:4-6 yıl

Ülkeler Örtüaltı Alanı (ha) Topraksız Üretim Alanı (ha) %

Hollanda 10.125 5.000 49.4
İspanya 42.500 3.000 7.1
Fransa 8.500 1.200 14.2
Belçika 2.250 1.000 44.4
Almanya 4.600 560 12.2
İtalya 25.000 190 0.8

Hakkında Admin

Avatar of Admin
Sizlerde sitemizden iş fikirleri, hibe & destek fonları, banka kredileri, bayilik fırsatları, evden para kazanma ve internetten para kazanma imkanları hakkında bilgi edinebilir. Bizimle fikirlerinizi paylaşıp; fikrinizin gelişmesine katkı sağlayabilirsiniz. www.yenibiriskurmak.com

Kontrol Edin

Atölye Kurulumu

Atölye Kurulumu

Eğitim sisteminin motor becerilerini ve teknik bilgiyi esas alan yapısının gelişmesiyle kurumlarda atölye sınıfları artmaktadır. …

Bir cevap yazın