A huge collection of 3400+ free website templates JAR theme com WP themes and more at the biggest community-driven free web design site
Anasayfa / Hibe & Destek Fonları / TANAP Projeleri %95 Hibe Desteği
TANAP Projeleri %95 Hibe Desteği

TANAP Projeleri %95 Hibe Desteği

TANAP Projeleri %95 Bağışlama Desteği

Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı (TANAP) Projesi kapsamında yerel güzergâh üzerindeki illerde yaşam kalitesini geliştirmek destek vermek amacıyla “TANAP Sosyal ve Çevresel Yatırım Programları” kapsamında hibe çağrısına çıkılmıştır. Bu çağrı ile değerlendirme süreçlerinde olumlu bulunan projelere hibe sağlanarak, Kırıkkale İlindeki çalışmalara olumlu katkılar sağlanması hedeflenmektedir.

Söz konusu hibe programı kapsamında; Sosyal ve Çevresel olmak üzere iki ayrı öncelik alanı gözetilmekte olup, insan kaynakları potansiyelinin ve sosyal sermayenin arttırılması, bölgedeki çevresel altyapı, doğal kaynaklar ve yenilenebilir enerji kaynaklarını geliştirmek, desteklemek ve yerel ihtiyaçları belirleyip giderilmesine yönelik öneriler geliştirmek gibi özel hedefler bulunmaktadır.

Sosyal öncelik alanları içerisinde; -turizm hizmetlerinin çeşitlendirilmesi, yatırımlarının desteklenmesi, -okullar, kütüphaneler, spor alanları ve ortak sosyal alanlara ekipman desteği sağlanması, -sağlık hizmetlerinin kalitesinin arttırılması, -mesleki eğitim merkezlerinin kapasitesinin arttırılması, -sosyal sermaye yatırımlarının desteklenmesi, -tarımda çeşitliliğin ve verimliliğin arttırılması, -yerel ve geleneksel üretimin desteklenmesi alanlarında projeler değerlendirilecektir. Çevresel öncelik alanları içerisinde ise; -doğal kaynakların, toprak ve suyun sürdürülebilir yönetimi, -yenilenebilir enerji kaynaklarının verimli kullanılması ve geliştirilmesi, -çevre bilincinin arttırılması, -tıbbi ve aromatik bitkilerin yetiştirilmesi, -biyo-çeşitlilik ve ekosistemlerin korunması ve geliştirilmesi konularındaki projelere destek sağlanacaktır.

TANAP tarafından Küçük Ölçekli ve Orta Ölçekli olmak üzere iki ayrı ölçekte projelere hibe yardımı yapılabilecektir. Küçük Ölçekli Projelerde azami proje tutarı 200.000 TL’olup, Orta Ölçekli Projelerin tutarı ise 200.000 TL ile 1.500.000 TL aralığında olacaktır.

Proje desteği için Yerel Yönetimler, Kooperatifler, Birlikler, Vakıflar, Dernekler, Meslek Odaları, Federasyonlar ve Birlik Konfederasyonları, Üniversiteler, Okul-Aile Birlikleri, KOBİ’ler, Köy Muhtarlıkları, Köylere Hizmet Götürme Birlikleri, İl ve İlçe Özel İdareleri, Çiftçi Kayıt Sistemine Kayıtlı Olanlar, Organize Sanayi Bölgeleri ve Küçük Sanayi Siteleri hibe başvurusunda bulunabilecektir. Bu sayılanlar dışındaki kurum ve kuruluşlar ise projede iştirakçi olarak katılabilecektir. Her kurum en fazla iki proje ile başvuruda bulunabilecek olup, TANAP tarafından yalnızca bir proje kabul edilecektir.

Proje hazırlık çalışmalarında danışmanlık yapmak ve koordinasyon sağlamak üzere, Kırıkkale İl Özel İdaresi bünyesinde bir birim oluşturulmuştur.Çalışma esnasında ihtiyaç duyulduğunda; gerek İl Özel İdaresi Koordinasyon biriminden, gerekse TANAP yetkililerinden bilgi ve teknik destek alınabileceği gibi, TANAP’a ait internet sitesinden (http://www.tanap-seip.com/) de yararlanılabilecektir. Hazırlanan projeler, Kırıkkale İl Özel İdaresi-Koordinasyon Birimi aracılığıyla en geç 18 Nisan 2017 tarihinde TANAP Doğalgaz İletim A.Ş.’ye teslim edilecektir.

Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı Projesi (TANAP) Toplumsal ve Çevresel Yatırım Programları çerçevesinde müracaat koşullarını elde eden yatırımcılara %95 oranında bağışlama desteği verilecek.

Bağışlama projeleri için son olarak müracaat zamanı 20 Nisan 2017.

Bağışlama projelerine şu an için Ardahan, Kars, Erzurum, Erzincan, Bayburt, Gümüşhane, Giresun, Sivas, Yozgat, Kırşehir, Kırıkkale illerinden başvurulabilmektedir.

Proje kapsamında mevcut ruhsatlı çiftlik sahipleri, makine-ekipman ve tamburlu sulama makinesi alımı yapabileceklerdir.

TANAP kapsamında bağışlama proje teklifi;

Minimum 200.000 TL ve en fazla 1.500.000 TL içinde olabilir.
Herhangi bir kurum yada müessese en fazla iki proje teklifi ile başvurabilir, sadece bunlardan yalnızca birisi için bağışlama almaya hak kazanabilir.

Başlangıçta planlanan proje süresi en fazla 12 ay olmalıdır.

Faaliyetlerin, TANAP Boru Hattı güzergâhı üstündeki bir yada birden fazla ilde uygulanması gerekmektedir. Bu davet kapsamındaki iller; Ardahan, Kars, Erzurum, Erzincan, Bayburt, Gümüşhane, Giresun, Sivas, Yozgat, Kırşehir, Kırıkkale’dir.

Projelerin bu illerde kurulacak Proje ofislerinden yönetilmesi zorunludur. Proje faaliyetlerinin uygulanacağı yerlerde Proje ofisleri kurulmayacak ise, gerekçeleri açık olarak Bağışlama Müracaat Formunda belirtilmelidir.

Projenin aslolan hedef grupları, boru hattı üstündeki illerde ve bilhassa hattın güzergâhı üstündeki ilçelerde yaşayanlardır. Ek olarak, aşağıda tanımlanan dezavantajlı gruplara öncelik verilecektir:

Hanımefendiler: Ailenin tek gelir sağlayıcısı olan ve projedeki kamulaştırma sebebiyle geçim kaynaklarını kaybeden hane reisi hanım olan haneler;

Yoksullar: Asgari gelir düzeyinin altında kazancı olan ve projedeki kamulaştırma sebebiyle gelir yitirilmesine yada azalmasına uğrayanlar;

Topraksız vatandaşlar: Kendine ilişik ekip biçtiği toprağı olmayan sadece başkalarının arazilerinden geçimini sürdürüp projedeki kamulaştırma sonrasında artık başkalarının topraklarında emek verme imkânını da kaybedenler;
Yaşlılar: Kamulaştırma sebebiyle toprağını, dolayısıyla geçim kaynağını kaybeden, yaşamlarını sürdürmekte zorluk çeken, çoğu zaman okur-yazar olmayan, yalnız yaşayan; bundan dolayı ilave toplumsal destek gereksinim duyan ileri yaşlarındaki vatandaşlar;

Engelliler: Toprağını dolayısıyla geçim kaynağını kaybettikten sonrasında yaşamlarını sürdürmekte zorlanma ihtimali olan engelli vatandaşlar.

Uygun Olmayan Projeler; aşağıda belirtilen proje türleri kabul edilmeyecektir.

Devlet bütçesinden, öteki bağışlama sağlayıcılarından yada öteki fonlardan halen finanse edilen projeler (mevcut projenin tamamlayıcı özelliği bulunması yada yeni faaliyetler katıyor olması durumları hariç);

TANAP ile sözleşme imzalamadan ilkin süregelen faaliyetler;

Mali destek faaliyetleri (mesela kendi işyerini kuran kişilere ya da kuruluşlara, hibenin bağışlama olarak ya da kredi olarak verilmesi);

Yeni bina inşaatı yada yatırımı; Projeler bir tek bir faaliyete odaklanmamalıdır. Organizasyon faaliyetleri, açık olarak tanımlanan amaçları, hedef grupları ve planlanan neticeleri ile tutarlı etkinlik göstererek, kendi-kendine yeten işlemler olmalıdır.

UYGUN OLMAYAN MALIYETLER; Aşağıdaki maliyetler uygun maliyet değildir:
Arazi ve bina satın alımı;
Cezalar, mali cezalar ve mahkeme giderleri;
İkinci el ekipman alımı;
Ayni katkılar;
Amortisman giderleri;
Borçlar ve borç yönetim giderleri;
Zarar ve gelecekteki borçlar için ayrılan karşılıklar;
Faiz ödemeleri;
Proje başlamadan ilkin meydana getirilen harcamalar;
Başka bir bağışlama programı yada proje kapsamında karşılanan giderler;
Üçüncü taraflara verilen mali destek sunar;
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na doğal olarak memurlara ödenen ücretler. Sadece, bu şahıs, Faydalanıcı yada Ortaklarının çalışanı ve proje için göreve getirilmiş ise, bu personelin tutarı eş finansman olarak sayılabilir.

TANAP’IN ÖNCELİK ALANLARI

Teklif edilen proje aşağıda belirtilen öncelik alanlarının minimum birini kapsamalıdır;

“SOSYAL BİLEŞEN İÇİN ÖRNEK PROJELER” ana başlığı altında ve “Öncelik alanı 7 Mahalli ve geleneksel ürünlerin üretiminin desteklenmesi” kapsamında

Ahırların modernizasyonu ve hayvan alımı;
Soğuk süt zincirinin kurulumu;
“ÇEVRE BILEŞENI IÇIN ÖRNEK PROJELER” ana başlığı altında “Organik kaynakların, su ve toprağın sürdürülebilir yönetimi” kapsamında;

Su tasarrufuna yönelik, sulama sistemlerinin kurulması projelerine destek verilmektedir.

Hakkında Admin

Avatar of Admin
Sizlerde sitemizden iş fikirleri, hibe & destek fonları, banka kredileri, bayilik fırsatları, evden para kazanma ve internetten para kazanma imkanları hakkında bilgi edinebilir. Bizimle fikirlerinizi paylaşıp; fikrinizin gelişmesine katkı sağlayabilirsiniz. www.yenibiriskurmak.com

Kontrol Edin

Atölye Kurulumu

Atölye Kurulumu

Eğitim sisteminin motor becerilerini ve teknik bilgiyi esas alan yapısının gelişmesiyle kurumlarda atölye sınıfları artmaktadır. …

Bir cevap yazın