A huge collection of 3400+ free website templates JAR theme com WP themes and more at the biggest community-driven free web design site
Anasayfa / Hibe & Destek Fonları / Tanap Hibe Proje Örnekleri
Tanap Hibe Proje Örnekleri

Tanap Hibe Proje Örnekleri

Tanap Hibe Proje Örnekleri

TANAP Projesi’nin inşaat ve işletme aşamalarında mahalli halkın yaşam standardını iyileştirerek bölgede sürdürülebilir kalkınmanın sağlanmasına katkıda bulunmak için geliştirdiği Toplumsal ve Çevresel Yatırım Programları kapsamındaki Direkt Bağışlama Fonlama Mekanizması ile desteklenecek proje teklifleri için birinci davet yapılmış oldu.

Ardahan, Kars, Erzurum, Erzincan, Bayburt, Gümüşhane, Giresun, Sivas, Yozgat, Kırşehir, Kırıkkale illerinde 9-12 ay süreli proje teklifleri için 200.000 TL – 1.500.000 TL bağışlama başvurusunda bulunabilecek.
Mahalli yönetimler, sivil cemiyet kuruluşları, kooperatifler, birlikler, vakıflar, dernekler, meslek odaları, federasyonlar, üniversiteler, ufak işletmeler, köy muhtarları, ziraatçi ve hayvan kayıt sistemine kayıtlı olanların da dahil olduğu geniş bir kitleyi hedefleyen programın ayrıntılarına piyasaya çıkan Müracaat Rehberi’nden ulaşılabilir.

Projeye nasıl yapılır başvurabilirim?

Ilk olarak bağışlama çağrısının yapıldığı www.tanap-seip.com adresimizi ziyaret etmelisiniz. Web sitemizin “Müracaat – Data Belge” sekmesinde piyasaya çıkan Orta Ölçekli ve Ufak Ölçekli Bağışlama çağrısına ilişik tüm dokümanlarına erişebilirsiniz. Müracaat rehberlerini iyice okuduktan sonrasında hangi bağışlama çağrısına başvuracağınız karar vermeniz gerekmektedir. Hemen sonra aklınızdaki proje fikrinizi geliştirerek lüzumlu olan formları ( müracaat formu, bütçe, dürüstlük durum değerlendirmesi ve mantıksal çerçeve (bir tek orta ölçekli başvurular için)), müracaat rehberinde tarif edilmiş olduğu biçimiyle doldurmanız gerekmektedir.

Formları doldurduktan sonrasında lüzumlu olan destekleyici belgeleri de temin etmeniz gerekmektedir. Formlar, gerektiği benzer biçimde doldurulduktan, ve imzalanması gerektiği açıkça belirtilen sayfalar / dokümanlar imzalandıktan ve öteki sayfalar paraflandıktan ve de destekleyici belgeler tamamlandıktan sonrasında başvurunuz hali almış anlamına gelir. Proje dokümanlarınızı 1 aslolan 2 kopya olarak 20 Nisan 2017 evveliyatına kadar aşağıdaki adrese posta, kargo yada elden ulaştırmanız gerekmektedir. Başvurunuzu kargo yolu ile gönderecekseniz, en geç 20 Nisan 2017 saat 17:00’de kargoya teslim edilmesini sağlayınız. Elden teslimlerde son tarih 20 Nisan 2017 saat 17:00’dir. Hibebis sistemi üstünden ya da faks ile meydana getirilen başvurular kabul edilmeyecektir.TANAP Doğalgaz İletim A.Ş.
Kızılırmak Mahallesi, Ufuk Üniversitesi Cad.
Farilya İş Merkezi, No:8 Kat: -1, Doküman Denetim Merkezi
Çukurambar, Çankaya, Ankara

TANAP Toplumsal ve Çevresel Yatırım Programları 1. Davet kapsamında bulunan Kırıkkale, Kırşehir, Yozgat, Sivas, Giresun, Bayburt, Gümüşhane, Erzincan, Erzurum, Kars ve Ardahan il sınırları içinde bulunan ilçelerden ve köylerden gelecek olan başvurular kabul edilecektir. Boru hattı güzergahı üstünde bulunan köy ve ilçeler değerlendirmede önceliklendirilecektir.

Kar amacı gütmeyen Toplumsal Yardım ve Dayanışma Vakfı benzer biçimde kuruluşlar başvurabilir mi?
Müracaat Rehberinde de belirtildiği benzer biçimde kar amacı gütmeyen kuruluşlar uygun müracaat sahipleridir. Orta Ölçekli Projeler için, toplumsal ve çevresel öncelik alanlarında uygun müracaat sahipleri tanımlanmaktadır. Başvurunuzu hazırlamadan ilkin kesinlikle, ilgili öncelik alanında tanımlanan “uygun müracaat sahiplerini” denetim ediniz.

Proje bütçesi ile ilgili bir engelleme var mı? Eş finansman oranı yükseltilerek proje bütçesini çoğaltmak mümkün mü?
Proje bütçesi orta ölçekli bağışlama başvurularında asgari 200.000 TL ve azami 1.500.000 TL içinde olabilir.
Ufak ölçekli bağışlama başvurularında 200.000 TL’yi aşamaz.

Eş finansman oranı artırılarak proje toplam bütçesinin artırılması kabul edilmemektedir. Proje toplam tutarları yukarıda belirtilen eşik değerleri aşamaz.

Bağışlama oranları nasıl yapılır hesaplanacak? En düşük bağışlama oranı nedir? Bağışlama oranı proje toplam tutarının (orta ölçekli projelerde: asgari 200.000 TL ve azami 1.500.000 TL içinde, ufak ölçekli projelerde: azami 200.000 TL) %95’ini aşamaz.

Kaç tane proje başvurusu yapabiliriz? Müracaat sayısında orta ölçekli, ufak ölçekli proje ya da öncelik alanı ayrımı var mı?

Eş finansman nasıl yapılır değerlendirilecek? Nakit dışı değerler, mesela taşınmazların tapusu vb. kabul ediliyor mu?
Eş finansman için beyan kafi olup, ilave doküman talep edilmemektedir. Uygulama aşamasında, eş finansman projeye konulmuş olan nakdi katkı olup, meydana getirilen harcamaların içinde yer alacak ve belgelenecektir.
Gayrinakdi varlıklar eş finansman olarak kabul edilmeyecektir.

Bahsedilen tarafların ve bilhassa davet tarihinden sonrasında kurulan tüzel kişiliklerin ve ÇKS kaydı yaptıranların, proje yönetimi mevzusunda deneyimi olmadığı, kafi teknik uzmanlığı ve yönetim kapasitesi bulunmadığı ve mali durumunun yetersizliği benzer biçimde nedenlerle değerlendirmede lüzumlu en düşük puanı alamama sebebiyle değerlendirme dışı bırakılmaları olasılığının yüksek olduğu düşünülmektedir.

Ufak ölçekli bağışlama projelerinde bu bölümün değerlendirmesinde toleranslı davranılacak. ÇKS dokümanlarının, haiz olunan arazi ve hayvan varlığına ilişkin ihtiva ettiği data mali açıdan kafi kabul edilecektir. ÇKS kaydı olan tarafın, kayıt olması için arazi, hayvan varlığı sahibi olması gerektiğinden hareketle, çiftçilik / hayvancılık icra eden bir şahıs ya da bu işleri icra eden bir ailenin ferdi olarak bu tür projeler için yönetim kapasitesi olduğu ve /yada lüzumlu desteği alacağı varsayımıyla puanlama yapılacaktır.

TANAP boru hattı güzergahındaki il, ilçe, mahalle, köy detayları alttadır. Sıralama, boru hattının yerleşim yerlerinden geçiş sırasına gore değil alfabetik olarak düzenlenmiştir.

 1. ANKARA
 2. ARDAHAN
 3. BALIKESİR
 4. BAYBURT
 5. BİLECİK
 6. BURSA
 7. ÇANAKKALE
 8. EDİRNE
 9. ERZİNCAN
 10. ERZURUM
 11. ESKİŞEHİR
 12. GİRESUN
 13. GÜMÜŞHANE
 14. KARS
 15. KIRIKKALE
 16. KIRŞEHİR
 17. KÜTAHYA
 18. SİVAS
 19. TEKİRDAĞ
 20. YOZGAT

ÖRNEK PROJELER

TOHUM TÜRKİYE OTİZM ERKEN TANI VE EĞİTİM VAKFI

Eğitime Uzanan Yol Projesi

Otizmin, günümüzde malum tek tedavi yöntemi erken tanı ve yoğun eğitimdir. Otizmli çocuklar, vatanımızda ayrıştırılmış (hususi eğitim uygulama merkezi) okullarda, okulların içinde bulunan hususi eğitim sınıflarında yada kaynaştırma/bütünleştirme yöntemiyle eğitim sistemine dâhil edilmektedir. Sadece gerek hususi eğitim uygulama merkezilerinin fiziki donanımı gerekse otizmli çocuklar ile çalışan öğretmenlerin mesleki data ve becerileri kafi düzeyde değildir. Proje ile beraber; seçilen 11 ilde (Ardahan, Kars, Yozgat, Erzincan, Giresun, Ankara, Sivas, Kırıkkale, Kütahya, Balıkesir ve Edirne) otizm mevzusunda formatör/öğretmenlere, ve ailelere yönelik eğitim programı geliştirilecek ve eğitimler verilecek; bölge halkına yönelik farkındalık seminerleri düzenlenecek; 11 ilde toplamda 33 okulda 1’er sınıfın donanımı sağlanacaktır. Böylelikle seçilen illerde formatör/öğretmenlerin mesleki kapasitelerinin artması sağlanırken otizmli evlatların daha nitelikli hususi eğitime erişmelerine katkı sağlanacaktır. Projede Ulusal Eğitim Bakanlığı ile ortaklaşa iş yapılacaktır.

ÖĞRETMEN AKADEMİSİ VAKFI

Öğretmenin İzinde

Eğitim ekonomik, toplumsal ve kültürel gelişmeyi sağlamanın, fertleri mutlu ve toplumu rahat kılmanın en etkili aracıdır. Eğitim, üretkenliğin ve kalitenin arttırılmasında, değişiklik ile sürekliliğin dengelenmesinde mühim bir hizmet alanıdır. Kalkınma yatırımlarının öncelik kazanılmış olduğu bölgelerde yaşayan halkın hem sürdürülebilir iş gücü potansiyeli hem de gelişmişlik düzeyi açısından katkı sağlayabilmesi için öncelikli olarak örgün eğitim kurumlarında tahsil gören çocuk ve gençlere yatırım yapılarak, 21. yüzyılın endüstri yatırımlarında istihdama uygun becerilere haiz bireyler olabilmeleri için şimdiden harekete geçilmelidir. Çocuk ve gençlerin bu becerilere haiz olabilmesi için de en etkili kaynak ve rehber öğretmenlerdir. Bu proje ile TANAP’ın geçeceği hat üstünde bulunan Ankara İli Haymana, Gölbaşı ve Polatlı İlçeleri, Bayburt İli Demirözü İlçesi, Erzincan İli Çayırlı, Otlukbeli ve Tercan İlçeleri, Erzurum İli Aşkale, Aziziye, Horasan, Köprüköy, Pasinler ve Yakutiye İlçeleri, Eskişehir İli Günyüzü ve Sivrihisar İlçelerinde halkın endüstri kalkınmalarına eşlik edebilecek anlayış ve 21. yüzyıl becerilerine haiz olmalarına sağlamak suretiyle, öğretmenlere mesleki gelişim eğitimleri sunulması hedeflenmektedir.

HABİTAT DERNEĞİ

HABİTAT Sosyo – Ekonomik Kalkınma Programı

Habitat Derneği, 20+ yıl süresince Türkiye genelindeki değişik toplumsal gruplardan 1.3 milyon dezavantajlı kişi ve kurumun güçlendirilmesi hedefinde hayata geçirdiği uygulamalarında elde etmiş olduğu deneyimi TANAP’ın geçmiş olduğu bölgenin toplumsal ve ekonomik kalkınmasını desteklemek amacıyla harekete geçirmek için bu Programı geliştirmiştir. Programın genel amacı TANAP’ın geçmiş olduğu güzergahta bulunan Ardahan, Kars ve Erzurum’daki ortalama 90 köy ve kasabada toplumsal ve ekonomik kalkınmanın güçlendirilmesidir. Programın hususi hedefleri ise (1) Bölgedeki beşeri sermayenin gelişiminin desteklenmesi; (2) Öncelikli mesele ve ihtiyaçlara yönelik ekonomik çözümlerin güçlendirilmiş vatandaşlar tarafınca geliştirilmesi ve uygulanması; (3) Bölgedeki üretim ve hizmet kapasitesinin küresel kıymet zincirleri ile entegrasyonu; ve (4) Alt bölgelerin yenilikçi üretim ve gezim potansiyelinin ortaya çıkarılmasıdır.

TÜRKİYE KALKINMA VAKFI

Entegre Organik Yumurta Tavukçuluğu

Entegre Organik Yumurta Tavukçuluğu Projesi ile 17 üretici desteklenerek, her üreticinin 300 tane/yıl kapasiteli hayvan refahı standartlarına haiz kümes yatırımına haiz olmaları ve etkinlik için sürdürülebilir üretim gerçekleştirmeleri sağlanacaktır. Projenin genel hedefi besin güvenliği açısından nitelikli üretim kaynaklarının geliştirilmesi ve üretici gelir paylarının arttırılmasıdır. Hususi hedefleri ise; (1) Kıt kaynaklara haiz kırsal nüfus ile kamunun yatırım verimliliğini birim üretim başına arttırmak, daha azca yatırım ile daha fazlaca hasıla yaratmak; ve (2) Yeni ve değişik bir kırsal etkinlik ile kırsal nüfusun etkinlik çeşitliliğini genişletmektir. Proje üretimi, ilk olarak tüketicinin giderek daha çok ehemmiyet verdiği sıhhatli ürün talebini karşılayacağı için sektörel üretimde sıhhat standartlarının yükseltilerek ilerletilmesine destek olacaktır, öteki taraftan da işgücü beceri düzeyini ilerletecek, bireysel işletme istihdamının organize faaliyetler içinde çalışmasına/ gelişmesine olanak elde edecektir.

TÜRKİYE KALKINMA VAKFI

Karadeniz Bölgesi’nde Arıcılığın Kırsal Dezavantajlı Nüfus İçin Gelir Getirici Ekonomik Bir Etkinlik Olarak Geliştirilmesi

Türkiye Kalkınma Vakfı 2014 yılından bu yana, Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi ve bölgedeki arı yetiştirici birlikleri ile ortaklaşa iş içinde, bölgede arıcılık ve arı ürünlerinin çeşitlendirilmesi üstüne mevcut arıcıları hedefleyen bir proje uygulamaktadır. Fakat mevcut proje bir tek halihazırda arıcılık yapanları hedeflemekte ve arıcılar için araç-gereç girdisi sağlamaksızın bir tek eğitim programlarını içermektedir. Tavsiye edilen bu proje, Gümüşhane ve Bayburt illeri kırsal alanlarındaki yoksul haneler, hanımefendiler, gençler ve engelliler benzer biçimde dezavantajlı grupları hedefleyerek ve bu gruplara, yeni bir ekonomik etkinlik başlatabilmeleri için, eğitim yanında girdiler sağlayarak mevcut projeyi tamamlamayı düşünmektedir. Proje bununla beraber TANAP ile mahalli topluluklar içinde iyi komşuluk ilişkilerinin kurulmasına da katkı elde edecektir. Projenin genel hedefi, Bayburt ve Gümüşhane illerinde boru hattının geçmiş olduğu 25 köyde kırsal ekonomik faaliyetlerin çeşitlendirilmesi ile kırsal nüfusun yaşam koşullarının iyileştirilmesi ve TANAP ile mahalli topluluklar içinde iyi komşuluk ilişkilerinin kurulmasına katkı yapmaktır. Projenin hususi amacı ise, bilhassa yoksul haneler, hanımefendiler, gençler ve engelliler benzer biçimde dezavantajlı grupların arıcılık alanında mesleki becerilerini geliştirmek ve gelir düzeylerini artırmaktır.

SEYİTGAZİ BELEDİYESİ

Eski Köy Okulları Yaşam Buluyor, Frig Vadisi Canlanıyor

Projemiz Seyitgazi İlçesinin gezinsel ve sosyokültürel, ekonomik kalkınmasına katkı elde edecektir. Yöre hâlihazırda senelik 150 bin kişilik ziyaretçi potansiyeliyle gezinsel anlamda bölgedeki bir fazlaca yerleşim biriminin önündedir. Sadece bu potansiyel, altyapı sorunları sebebiyle tam olarak değerlendirilememekte, ziyaretler günübirlik şekilde gerçekleşmektedir. Frig yolu ve Sufi yolu üstünde yer edinen merkezler bölgeye olan talepleri daha da arttıracak, İnanç turizmi ile beraber, tabiat, kültür, ve agro gezim çeşitleri güzel bir entegrason içerine girerek gezim çeşitliliği ve bununla beraber üretim çeşitliliği, hizmet kalitesi artarak ekonomik ve kültürel anlamda pozitif bir tesiri olacaktır. Frig ve Sufi yürüyüş yolu güzergâhına yapılacak yatırımla zamanı güzergâh canlandırılarak gezim destinasyonu haline getirmek projenin öncelikli amaçlarındandır. Projemizle ilçemize bağlı 18 mahallede atıl vaziyette bulunan köy okullarının belirli konseptler dahilinde tadil edilmesi ile; bölgelerde toplumsal alan oluşturulması, lokal spor faaliyetlerinin desteklenmesi,İlçenin agro gezim altyapısının geliştirilmesine katkı sağlanması hedeflenmektedir. Proje, agro turizmi benimseyen turistlere Seyitgazi’yi tanıtma ve İlçemizi tercih edilen agro gezim lokasyonlarından biri haline getirmeyi amaçlamaktadır.

Hakkında Admin

Avatar of Admin
Sizlerde sitemizden iş fikirleri, hibe & destek fonları, banka kredileri, bayilik fırsatları, evden para kazanma ve internetten para kazanma imkanları hakkında bilgi edinebilir. Bizimle fikirlerinizi paylaşıp; fikrinizin gelişmesine katkı sağlayabilirsiniz. www.yenibiriskurmak.com

Kontrol Edin

Atölye Kurulumu

Atölye Kurulumu

Eğitim sisteminin motor becerilerini ve teknik bilgiyi esas alan yapısının gelişmesiyle kurumlarda atölye sınıfları artmaktadır. …

Bir cevap yazın