A huge collection of 3400+ free website templates JAR theme com WP themes and more at the biggest community-driven free web design site
Anasayfa / Genel / Senet Nedir Nasıl Düzenlenir
Senet Nedir Nasıl Düzenlenir
senet nedir nasıl düzenlenir

Senet Nedir Nasıl Düzenlenir

Senet Nedir Nasıl Düzenlenir

Hukuksal olarak kıymetli evrakların yaptırımları olduğu için ödemeler hakkında olan konularda kullanılan seçenekler arasında senette vardır. Kişilerin ve şirketlerin rahatça kullanabildiği bu belge, alacaklılık göstergesidir. Bir alacak karşılığında düzenlenir ve hukuksal geçerliliği mevcuttur. Bu nedenle tercihi yüksektir. Çek ile çok benzer yanları vardır. Fakat ikisinin de biçimi ve uygulaması farklıdır.

Çek; müşterinin talebi doğrultusunda banka tarafından düzenlenir. Ödemesi düzenlenen banka da bulunan müşterinin hesabından yapılır. En önemlisi de senede göre yaptırımı çok daha çokdır. Çünkü, prosedürler bankalar vasıtasıyla yapılıyor ve bu nedenle kayıtlar daha süratli işliyor. Senet ise çeke göre biraz daha az yaptırımı olan ve yavaş işleyen kıymetli evraktır. Bu durumda senedi biraz daha detaylarıyla incelemekte yarar vardır.

Senet Nedir?

Senet Nedir?Bir borçluluk karşısında, iki kişi arasında imzalanan ve kıymetli evraklar içerisinde yerini alan belgeye senet adı verilir. Bulunan iki tarafa verilen isimler ise; muhatap ve lehtardır. Yani borçlu ve alacaklı biçimindedir. Kıymetli evrakların içerisinde yerini alması da belli bir biçim ve düzeni birlikteinde getirmiştir. Yani senetlerin kendilerine göre özellikleri vardır. Bu özellikler dikkate alınarak düzenlenmezse şayet geçersiz sayılırlar. Bu nedenle senet düzenleyecek veya alacaklı olarak bulanacak kişilerin bu konuya dikkat etmesi gerekmektedir.

Senedin Özellikleri Nelerdir?

Senedin Özellikleri Nelerdir?Senet kullanıldığında sahiplerine çoğu biçimde özellik verir. Bunların en başta da alacaklılık hakkı gelir. Yani senet kimin adına düzenlenmişse onun düzenleyen şahsa karşı hakkı mevcuttur. Üstelik bu hak yalnızca ulus içerisinde değil uluslararası düzeydedir. Yani senet kullanımı global olarak mümkün olabilir. Senede baktığımızda da bir borç ilişkisinin kurulduğunu göreceksiniz. Bunun nedeni ise senedin olması için gerekli olan iki taraftır. Yani alacaklı ve borçlu taraflar mevcut olduğu için borç ilişkisi vardır.

Senetlerde önemli olan diğer bir durum ise imzalar ve beyanlardır. Bunların bağımsız olması senedin özelliklerinden biridir. Ayrıca ibrazı da zorunludur. Bu nedenle senetlerin biçim ve şartlara makul olarak hazırlanması ve özelliklerinin de dikkate alınması gerekmektedir. Senetlerde en fazla dikkat edilmesi gereken konu; şayet senet üzerinde kefil olarak bile imza bulunsa tam sorumluluk mevcuttur. Yani, senet üzerinde bulunan tüm imzalar koşulsuz ve tam bir biçimde sorumludur.

Senetlerin biçim ve şartına bakmak gerek görülürse bulunması zorunlu olan alanlar mevcuttur. Bunların en başta senedin geçerli hale gelebilmesi için ‘poliçe’ kelimesi yer almalıdır. Ödeme karşısında kayıtsız ve şartsız havaleyi zorunlu kılar. Ödeyecek ve ödenecek kişilerin bilgilerinin senette istenildiği gibi yazılması şarttır. Ayrıca ödeme yeri, vade, düzenlenme tarihi gibi alanlarda kesinlikle doldurulmalıdır. Son olarak imzaların atılması da oldukça önemlidir. Takdir edersiniz ki imza olmadığı sürece senedin herhangi bir hükmü bulunmaz.

Senet Nasıl Kullanılır?

Senet Nasıl Kullanılır?Özellikle ticari faaliyetlerde kullanılan senetler, şahsi borç veya alacaklarda da kullanmak mümkün. Borçlu taraf parasını ödeyeceği zamanı senet üzerinde belirterek, gerekli olan diğer bilgileri de doldurur. İmza prosedürleri de bittikten sonra, gerekli kontroller yapılarak alacaklıya verilir. Alacaklı da kontrollerini yaptıktan sonra vadesini beklemeye çekilir. Daha sonra senedin vadesi geldiği zaman, belirtilen ödeme yerine gidilir ve senedin borcu tahsil edilir. Eğer borçlu kişi borcu ödemiyorsa bu senet ile hukuksal prosedürleri başlatabilirsiniz. Bu nedenle alacakların temini için önemli bir araçtır.

Sonuç olarak; borçlar karşısında alacaklılık hakkı veren ve alacakları hukuksal düzenlerde de değerlendirebileceğini ön gören kıymetli evraka senet adı verilir. Düzenlenmesinde ki biçim ve şartlarına dikkat ettiğiniz bunun yanı sıra özelliklerini iyi bildiğiniz sürece senet kullanımınız daha doğru olur. Böylelikle hem alacaklı hem de borçlu olarak hukuksal anlamda kendini ifade etmek daha da basitleşir. Bu nedenle senet kullanmak istiyorsanız, yukarıya da sıraladıklarıma dikkat etmeniz ve prosedürlerinizi ona göre gerçekleştirmeniz gerekmektedir.

Tarafınızdan imzalanmış boş senetler art niyetli kişilerin elinde, telafisi mümkün olamayacak zararlar doğurabileceğini unutmayınız . Bir imza yüzünden bütün mal varlığınızı kaybeden insanların haberlerini çık çık duymuş olmalısınız. Senedin ‘rakam’ ve ‘vade’ kısmı doldurulduktan sonra imzalamalısınız. Böylelikle ödeme tarihinden önce istenmeyen bir durumla karşı karşıya kalmış olmazsınız.

Eskiden iki imza atılmasının nedeni, senetlerin üzerine damga pulu yapıştırılıyor olduğundandı. İmzanın biri pulun üzerine, diğeri ise açığa atıla gelmekteydi. Ancak günümüzde damga pulu uygulaması kalktığından, senet üzerine yalnızca tek imza atmasız yeterli olacaktır. Birden çok imza atarsanız kötü amaçlı kimseler tarafından suistimal edilebilir. Mesela gerçek ya da tüzel kişiler adına imzaladığınız bir senede, adınız soyadınızı da eklerler ve hukuken borcun ödenmesinde sizde sorumlu olmuş olursunuz.

Borç Taksitlerle Ödenecek İse Tek Senet Yapmayın…

Eğer borcunuzu taksitler biçiminde ödeyecekseniz o zaman taksit adedi kadar senet yapın. Bazı durumlarda alacaklı ‘Biz tek senet yapıyoruz, uygulamamız böyle…’ diyebilir. Eğer imzalamak zorunda kalırsanız, borcun menşeini, hangi tarihlerde hangi miktarda ödeneceğini ve borcun tamamı için anlaşılan vade tutarını gösterir bir yazılı sözleşme yapın. Sözleşmenin aslından bir suret de kendinize almayı unutmayın.

Senedin Üzerine Para Birimini Yazmayı Unutmayın…

dollareuroTürk lirası olarak borçlanmış olabilirsiniz. Senede sonradan yapılacak bir ilaveyle bu borç Dolar veya Euro cinsine dönüşebilir.

Borç Senedinin ‘yazı ile’ olan kısmını dikkatlice doldurun…

Senedin yazı ile olan kısmını göz gezdirerek değil dikkatli bir biçimde okuyun. Miktarı yazarken rakamları ifade eden kelimelerini bitiştirerek yazınız. Yazı ve rakam arasında ihtilaf çıkarsa, mahkeme yazı ile olan kısma itibar edeceğini bilin…

Borcu Belirten Rakamların Başını ve Sonunu Kapatın…

Borç miktarının başını ve sonunu (#, = ) gibi sembolleri kapatın ki rakama sonradan ilave yapılamasın.

Borç Senedini Mümkünse Kendi El Yazınız İle Doldurun…

Mutat minval üzere senedi alacaklı hazırlamakta ve borçlu yalnızca imza atmaktadır. Alacaklı sonradan rakamı ufak bir kalem hareketiyle değiştirebilir. Kötü bir durumla karşılaşmamak için kendi el yazınız ile doldurmayı teklif edin.

Teminat Senedinin Üzerine ‘Teminattır’ Yazılması Yeterli Değildir…

teminat-senetNeyin teminatı olduğunun da yazılması gerekir. Sadece teminattır ibaresi hükmen yazılmamış sayılır. Sol tarafta gösterilen yere teminat senedinin konusu ile ilgili kısa bir not düşülebilir. Örneğin İş bu senet, … araç satışından kalan bakiyenin … TL’lik vadesi ödenilince aracın tesliminin gerçekleşeceğini gösteren teminat senedidir.

Ayrıca arka tarafa (ciro edilen kısım) – “Bu senet … iş akit sözleşmesinde taraflardan … kişinin yükümlü olduğu ileri belirtilen zamanda ifade edildiği biçimde yapılacağına dair teminat olarak düzenlenmiştir. İçeriği dışında kullanılamaz, devredilemez, sözleşme dışı prosedürlerde ve sözleşmenin tamamlandığı anda geçersizdir” biçiminde ibare eklenmelidir.

Borcunuzu Senedin Aslını Teslim Almadan Ödemeyin…

Alacaklı ne kadar tanıdık olursa olsun ‘Ben senedi yırtarım, bulunca sana iade ederim’ gibi sözlere itibar etmeyin. Alacaklı kötü amaçlıyse senedi cirolayıp başka birina vermiş olabilir. Artık hukuken yetkili hamil olmadığından, senet aslını almadan ödeme yaparsanız, borç senedi elinde olan yetkili hamile 2. kez aynı borcu ödemek zorunda kalabilirsiniz.

Senetlerin özellikleri şunlardır:

– Bir alacak hakkını içerir.
– Uluslararası bir nitelik taşır.
– Bir borç ilişkisini kurucu niteliktedir.
– İmzaların ve beyanların bağımsızlığı ilkesi geçerlidir.
– Ödenmesi için senedin ibrazı gerekmektedir.
– Gerekli biçim şartlarına makul olması gereklidir.
– Emre yazılı senetlerdir.
– Senedi imzalayanlar, kefil sıfatı ile imzalamış olsalar dahi müteselsil borçlu halindedır.

Senetlerde bulunması gereken şartlar:

– Senet yazınınde “Poliçe” kelimesini ve şayet senet Türkçeden diğer bir dilde yazılmışsa o dilde poliçe karşılığı olarak kullanılan kelimeyi,
– Muayyen bir bedelin ödenmesi konusunda kayıtsız ve şartsız havaleyi,
– Ödeyecek olan kimsenin (Muhatabın) ad ve soyadını,
– Vadeyi,
– Ödeme yerini,
– Kime ya da kimin emrine ödenecek ise onun ad ve soyadını,
– Düzenleme tarihi ve yerini,
– Düzenleyenin imzasını, ihtiva eder

Hakkında Admin

Avatar of Admin
Sizlerde sitemizden iş fikirleri, hibe & destek fonları, banka kredileri, bayilik fırsatları, evden para kazanma ve internetten para kazanma imkanları hakkında bilgi edinebilir. Bizimle fikirlerinizi paylaşıp; fikrinizin gelişmesine katkı sağlayabilirsiniz. www.yenibiriskurmak.com

Kontrol Edin

Atölye Kurulumu

Atölye Kurulumu

Eğitim sisteminin motor becerilerini ve teknik bilgiyi esas alan yapısının gelişmesiyle kurumlarda atölye sınıfları artmaktadır. …

Bir cevap yazın