A huge collection of 3400+ free website templates JAR theme com WP themes and more at the biggest community-driven free web design site
Anasayfa / Şirket Kurmak / Şahıs Şirketi Limited Şirkete Çevirme
Şahıs Şirketi Limited Şirkete Çevirme
Bayilik (Franchise) Açarak Para Kazanmak

Şahıs Şirketi Limited Şirkete Çevirme

Şahıs Şirketi Limited Şirkete Çevirme

Şahıs İşletmesinden Sermaye Şirketine Tür Değişikliğinde İstenen Evraklar Tescil Talebiyle ilgili Dilekçe (Ticaret Sicili için ayrı Oda Sicil için ayrı) Yeni türe ait şirket kuruluş evrakları (3’er Adet) (Bkz A.Ş. veya Ltd. Şti. kuruluş tescilinde gerekli evraklar)

Tür değişikliğine karar verildiğine, tür değiştirme planının kabulüne ve tür değiştirme raporu hazırlamaktan muaf olduğuna dair şahsın beyanı (4 Adet)

Tür değişikliği yapan işletmenin özvarlığının tespitinin ve şayet tapu, gemi ve fikri mülkiyet sicilleri ile benzeri sicillerde kayıtlı malvarlığının bulunması halinde bunların gerçeğe uygun değerlerinin tespitinin yapıldığı YMM veya SMMM raporu. ( 2 Adet asıl ve bildirim yapılacak mercii sayısı kadar da fotokopi eklenmelidir.) Söz konusu özel sicile kaydı gereken mal ve hakların bulunmaması halinde ise; bu hususların olmadığını belirten Şahsın beyanı. (Madde 3 teki beyana ilave edilebilir.)

Şahıs Şirketi Limited Şirkete Çevirme
şahıs şirketi limited şirkete çevirme

Tür değiştiren işletmenin, tapu, gemi ve fikri mülkiyet sicilleri ile benzeri sicillerde kayıtlı bulunan mal ve hakların listesi, bunların kayıtlı olduğu siciller ile söz konusu mal ve hakların ilgili sicillerdeki kayıtlarına ilişkin bilgileri içeren beyan ( 3 adet asıl ve bildirim yapılacak mercii sayısı kadar da fotokopi eklenmelidir.)

Şahıs tarafından onaylanmış son bilanço ve gerektiğinde ara bilanço. (3 Adet)

(Bilanço günüyle tür değiştirme raporunun düzenlendiği tarih arasında altı aydan fazla zaman geçmişse veya son bilançonun çıkarıldığı tarihten itibaren şirketin malvarlığında önemli değişiklikler meydana gelmişse ara bilanço çıkarılır.)

Tür değiştirme planı (md. 185) (2 Adet)

Tür değiştirme planının;

İşletmenin tür değiştirmeden önceki ve sonraki ticaret unvanını, merkezini ve yeni türe ilişkin bilgileri,

Yeni tür anonim şirket ise esas sözleşmesini; limited şirket ise şirket sözleşmesini,

Ortakların tür değiştirmeden sonra sahip olacakları payların sayısını, cinsini ve tutarını veya tür değiştirmeden sonra ortakların paylarına ilişkin hususları,

içermesi gerekir.

ÖRNEK

TÜR DEĞİŞTİRME PLANI

Şirketin tür değiştirmeden önceki unvanı :

Şirketin tür değişikliğinden sonraki unvanı :

Şirketin merkezi :

Şirketin yeni türü :

Yeni şirketin esas sözleşmesi :

Ortakların tür değiştirmeden sonra sahip olacakları paylara ilişkin bilgi:

İşbu “tür değiştirme planı” …. tarihinde Türk Ticaret Kanununun 185 inci maddesi uyarınca hazırlanmıştır.

Hakkında Admin

Avatar of Admin
Sizlerde sitemizden iş fikirleri, hibe & destek fonları, banka kredileri, bayilik fırsatları, evden para kazanma ve internetten para kazanma imkanları hakkında bilgi edinebilir. Bizimle fikirlerinizi paylaşıp; fikrinizin gelişmesine katkı sağlayabilirsiniz. www.yenibiriskurmak.com

Kontrol Edin

Atölye Kurulumu

Atölye Kurulumu

Eğitim sisteminin motor becerilerini ve teknik bilgiyi esas alan yapısının gelişmesiyle kurumlarda atölye sınıfları artmaktadır. …

Bir cevap yazın