A huge collection of 3400+ free website templates JAR theme com WP themes and more at the biggest community-driven free web design site
Anasayfa / Yeni İş Fikirleri / Okul Öncesi Doğal & Sağlıklı Mobilya Üretim ve Satışı
Okul Öncesi Doğal & Sağlıklı Mobilya Üretim ve Satışı
belediyeye bağlı oyun evi açma şartları

Okul Öncesi Doğal & Sağlıklı Mobilya Üretim ve Satışı

Okul Öncesi Doğal & Sağlıklı Mobilya Üretim ve Satışı

Okul öncesi eğitim kurumlarında iç mekân düzenlemelerinde; kapılar, pencereler, yer döşemeleri, sıcaklık, soğukluk gibi öğeler önemli görülmektir. İç mekân düzenlemesi hususunda dikkat edilmesi gereken bir diğer unsur ise materyallerin sağlanmasıdır. Planlanmalar yapılmadan önce programın kazanım ve göstergelerinin düşünülmesi gerektiğinden; bu noktada öğretmenin sınıfı düzenlemede büyük bir rolünün olduğu unutulmamalıdır.

 

İyi bir okul öncesi eğitim kurumunda mekânın sahip olması gereken özellikler şu şekilde sırlanabilir:

 1. Çocuğun rahat hareket edebilmesini sağlamalı,
 2. Kaza olasılığı içermemeli,
 3. Etkinliklerin uygulamalarına kolaylık ve rahatlık sağlamalı,
 4. Bireysel ve grup faaliyetlerine olanak tanımalı,
 5. Estetik olmalı,
 6. Isınması, aydınlanması, havalandırması ve temizliği sağlık koşullarına uygun olmalıdır (Özdemir vd. 2007).

 

Solak (2007), Adana il merkezinde bulunan resmi ve özel okul öncesi eğitim ortamlarını incelemiştir. Araştırmadan elde edilen bulgular, resmi ve özel okul öncesi eğitim kurumlarının yaklaşık olarak kabul edilebilir, orta seviye bir kalitede olduklarını ortaya koymuştur.

Amerika Birleşik Devletleri’nde erken çocukluk eğitim merkezleri altı ana alanı kapsamaktadır. Bu alanlar; dış mekânlar, sınıflar, çok amaçlı oda, sağlık alanı, öğretmen çalışma alanı ve yönetici ofisidir. Erken çocukluk merkezlerindeki tüm alanlar engelli çocuklar için kolayca ulaşılabilir ve “Amerika Engelli Hareketi” kuruluşunun erişilebilirlikle ilgili tüm yerel kurallarına uygun olmalıdır (Ofiice of Civil Rights, 1999’dan akt. Butin, 2000).

Okul öncesi eğitim kurumlarında sınıf düzenlemeleri yapılırken, metre kare başına düşen çocuk sayısı, sınıfın büyüklüğü, sınıftaki oyuncak ve diğer donanımların kapladığı alanlar dikkate alınmalıdır. Çocuk başına düşen alan sayısı küçük çocuklar için düşünüldüğünde 1,5 m² yeterli görünürken; daha büyük çocuklar için bu rakam 3 m² kadar çıkmaktadır. Çocuk sayısına bağlı olarak, uyku odası, yemek odası gibi bölümler dikkate alındığında alanların büyüklüğü 35 m² civarında olabilmektedir. Genel olarak bakıldığında çocuk sayısının fazla, metre karenin ise az olduğu durumlarda çocukların problemli davranışlar gösterme sıklıklarının arttığı görülmekte, bu durum da fiziksel mekânın çocuklar üzerindeki etkisini bir kez daha ortaya çıkarmaktadır. Bu duruma başka bir açıdan bakıldığında yani mekânın çok geniş olması hususu düşünüldüğünde ise, çocuklar arasında koşuşturma, kovalama vb. oyunların çok fazla görüldüğü, bununla beraber işbirliği ve etkileşimin azaldığı sonucu ortaya çıkabilmektedir (Decker ve Decker, 2005).

Kandır ve Çaltık (2006) yaptıkları araştırmada, resmi-özel anaokulları ve anasınıflarında fiziksel koşulların durumunu incelemişlerdir. Araştırmanın örneklemine 17 ilde görev yapan 1177 öğretmen alınmıştır. Araştırmadan elde edilen bulgular, nitelikli bir okul öncesi eğitiminin verilebilmesi için anaokulları ve anasınıflarının bina yapım koşullarında uluslararası normlarda bir standart ve mevcut okul öncesi eğitim kurumlarının fiziksel koşullarının ile araç gereçlerin yeterli olmadığını ortaya koymuştur.

Okul Öncesi Doğal & Sağlıklı Mobilya Üretim ve Satışı
Okul Öncesi Oyun Alanı

Okul öncesi eğitim kurumlarında etkinlik alanları düzenlenirken ısı, ışık, materyal, mobilyalar ve diğer malzemelerin bir bütünlük içinde düzenlenmeleri ve bu alanların birbirleriyle etkileşimleri oldukça önemli bir faktördür. Okul öncesi eğitim kurumlarındaki eğitim ortamlarının düzenlenmesi çocukların gelişimlerini, davranışlarını, birbirleri ve yetişkinlerle olan iletişimlerini etkilemektedir (Bika, 1996). Çocukların bağımsız hareket edebilecekleri ortamlar, çevre düzenlemesi yapılırken dikkat edilmesi gereken bir diğer husustur. Çocukların materyallere rahatlıkla ulaşabilmeleri, tüm materyallerin belli yerlerinin olması, materyallerin rahatlıkla bulunup kullanılmasını sağlar. Tüm bu ayrıntılara dikkat edilerek hazırlanmış eğitim ortamları, çocukların planlama ve uygulama yapabilmelerini kolaylaştıracaktır. Bu durum çocukların başladıkları işi tamamlayıp öz güven geliştirmelerini sağlar (Kalemci, 1995). Okul öncesi eğitim programı kapsamında büyük ve küçük grupların belli zamanlarda bir araya gelmelerine olanak sağlayacak alanların oluşturulması da önemli bir faktördür. Çoğunlukla oluşturulan merkezlerdeki materyaller ve çevre burada kaç çocuğun çalışabileceğine dair ipuçları sunmaktadır. Sınıf içinde öğrenme merkezlerinde zaman geçirebilecek çocuk sayısı ile ilgili ipucu olabilecek resimler ve etiketlerin kullanılması bu durumun çocuklar tarafından rahatlıkla anlaşılmasını sağlar (Henniger, 2005).

Yazıcı, Yellice ve Özer (2004), okul öncesi eğitim ortamlarının değerlendirilmesi üzerine yaptıkları araştırmalarında, Antalya il merkezindeki özel anaokullarının oluşturduğu evrenden tesadüfi örnekleme yoluyla seçilen 10 anaokulu ile çalışmışlar ve verilerin toplanmasında “Okul Öncesi Eğitim Ortamları Değerlendirilmesi Ölçeği” kullanmışlardır. Araştırmacıların gözlemleri temel alınarak okul öncesi eğitim kurumlarının çocuklara sağladığı eğitim olanakları değerlendirildiğinde; hiçbir alt boyutta (kişisel bakım rutinleri, çocuklar için mobilya ve malzemeler, dil kullanımı ve mantık yürütme deneyimleri, küçük ve büyük kas sistemi faaliyetleri, yaratıcı faaliyetler, sosyal beceriler) mükemmele yaklaşılmadığı bununla beraber sosyal beceriler yönünden orta derecede değerlendirildiği sonuçlarına ulaşılmıştır.

 

Okul öncesi eğitim kurumlarında etkinlik alanlarının düzenlenmesinde iki ana özellik bulunmaktadır. Bunlar, kapılar, pencereler, duvarlar, elektrik prizleri, kablolar gibi değişmez özellikler ve materyaller ve mobilyalar gibi değiştirilebilen özelliklerdir (Estes, 2004). Sınıf içerisindeki mobilyalar çocukların yaş grubu ve gelişim özelliklerine uygun olmalıdır. Mobilyaların keskin köşeleri, çakılmış çivileri gibi tehlike yaratacak durumlar gözden geçirilmeli ve mobilya boyalı ise, boyanın çocuklara zarar vermeyecek nitelikte olması gerekmektedir. Cam ve ayna gibi kırılacak parçalara sahip mobilyalara sınıfta yer verilmemelidir. Sabitlenmesi gereken mobilyalar sabitlenmeli, sınıf içi mobilyaları ise kolay temizlenebilir, çok fonksiyonlu, rahatlıkla taşınabilir ve uyumlu renklere sahip olmalıdır (Sigbee ve Dorrell, 2006). Ayrıca sanat ve beslenme gibi temizlik gerektiren etkinlik alanlarının lavabolara, elektrik çıkış düğmelerin bulunduğu alanların ise bilgisayar, teyp gibi aletlere yakın olmasına özen gösterilmesi kullanım kolaylığı sağlamak açısından önemlidir. Çocukların çalışmalarını sergiledikleri panoların çocukların göz seviyesinde olması ve sınıflarda mümkün olduğunca doğal ışıktan yararlanılması gerekmektedir. Kurumlarda kullanılan aydınlatma farklı şekillerde olabilir. İç mekânlarda ışık ve gölgelerden yararlanılabilen, farklı öğrenme merkezleri için ise aydınlık ve daha loş alanlar oluşturulabilir (Bika, 1996). Bununla birlikte sınıf içinde kullanılan renklerin de doğal bir atmosfer yaraması, küçük alanların olduğundan daha geniş görünebilmesi için açık renkler tercih edilmesi son derece önemlidir (Demiriz vd. 2003). Eğitim ortamlarında tavan yükseklikleri de dikkate alınması gereken bir diğer husustur. Alçak tavanlı yapılar çocukların yetişkinleri daha büyük algılamalarına zemin hazırlayacağından; tavan yüksekliklerin genellikle 3-3,5 m. olması önerilmektedir (Decker ve Decker, 2005).

Okul öncesi eğitim kurumlarının iç mekânlarında bulunması gereken diğer bölümler ve özelliklerine bakıldığında ise;
Vestiyer: Okul öncesi eğitim kurumlarında, giriş çıkışlarda elbise ve ayakkabıların değiştirilebilmesi için kullanılan alanlardır. Bu alanların, kullanım amaçları doğrultusunda okulların giriş çıkış yapılan bölümlerinde konumlandırılması gerekmektedir. Dış mekândan sonra ilk girilen alan olması sebebiyle zemin yapısının kaymaz malzemeden yapılmış olması, çocuklara kullanım kolaylığı sağlaması için 15 cm. aralık ve 1m. yüksekliğinde olması dikkate alınmalıdır (Poyraz ve Dere, 2001; Demiriz vd. 2003).
Yönetici odası: Bu bölüm, okul gözlemleri yapmak için binaların giriş çıkışlarını denetlemek amaçlı olarak merkez girişe yakın bir alanda konumlandırılmalıdır (Butin, 2000).
Çok amaçlı salon: Çok amaçlı salonlar beslenme, büyük grup etkinlikleri ya da uyku ihtiyaçlarını gidermek için kullanılabilmektedir. Anne babalar ve gönüllüler için düzenlenmiş ayrı alanlar mevcut değilse, bu salonlar bu tür faaliyetlerde de kullanılabilir. Aile seminerleri, okuma alanları (aileler için bilgilendirici kitap ve materyaller) da bu salonlarda bulundurulabilir (Butin, 2000).
Öğretmen çalışma alanı: Bu alanların hazırlanması dinlenme ve gerekli hazırlıkların yapılması için önemlidir. Bu alan, telefon konuşmaları, grupla okuma etkinlikleri, işbirlikçi planlama etkinliklerini karşılamak için gereklidir. Bilgisayar, fotokopi makinesi, profesyonel bir kütüphane, televizyon gibi eşyalar bulunması gereken odada öğretmenlerin kendilerine özel alanları kilitli kullanabilmeleri sağlanmalıdır (Butin,2000).
Revir: Bu alanlarda, çocukların sağlık durumlarının takibi ve herhangi bir kaza durumunda ilk yardım uygulamaları yapılmaktadır. Revir sorumlularının doktor veya hemşire olması, odada gerekli tıbbi aletlerin bulunması gerekmektedir. Ayrıca, zeminin yıkanabilir olması ve odada lavabo bulunması gerekmektedir. Okul öncesi eğitim kurumlarında bu alanların konumlandırılması yapılırken dikkat edilmesi gereken husus, oyun odalarından mümkün olduğunca uzak bir yerde bulunması gerekliliğidir (Demiriz vd. 2003; Poyraz ve Dere, 2003).
Oyun odası: Okul öncesi eğitim kurumlarında ayrıca bir oyun odasının bulunmadığı durumlarda; salon içi, geniş koridorlar, sınıf araları vb. alanlar oyun odası olarak değerlendirilebilmelidir (Demiriz vd., 2003).
Yemek odası ve mutfak: Yemek odası ve mutfak alanlarının temizlik koşullarına dikkat edilmesi, gerekli havalandırmaların yapılıyor olması, servis kolaylığı sağlamak açısından bu iki alanın yan yana konumlandırılması önemlidir. Bununla birlikte çocukların kullandıkları sandalye ve masaların çocukların boylarına uygun olmasına dikkat edilmelidir (Kalemci, 1995).
Tuvalet: Tuvaletler, sınıflara yakın alanlarda konumlandırılmalı, lavabolar ve tuvaletlerin çocukların boylarına uygun olması sağlanmalıdır (Poyraz ve Dere, 2001). Tuvaletlerin temizlik koşullarına uygun olmaları ve düzenli aralıklarla temizlenmeleri de dikkat edilmesi gereken bir diğer önemli husustur. Bununla beraber çocukların ıslak zeminde kaymalarını engelleyen önlemler alınmalıdır (Tok, 2010).

 

Bu alanların dışında sınıf içerisinde, okul öncesi eğitim programı doğrultusunda hazırlanmış öğrenme merkezleri bulunmalıdır. Öğrenme merkezleri, öğretmenin hazırladığı günlük eğitim akışına uygun kazanım ve göstergeler doğrultusunda seçilmiş farklı materyaller içeren ve birbirinden dolap, pano, halı vb. malzemelerle ayrılmış oyun alanlarıdır. Bu alanlar hazırlanırken öğretmenlerin dikkat etmeleri gereken bazı noktalar bulunmaktadır. Örneğin, daha hareketli oynanan oyunların bulunduğu öğrenme merkezinin kitap merkezinden daha uzak bir köşeye konumlandırılması gerekmektedir. Sınıf içerisinde her zaman bulunması gereken öğrenme merkezleri; blok, kitap, müzik, sanat, fen ve dramatik oyun merkezi’dir. (Meb, 2012).

 

Güleş (2011), yaptığı araştırmada okul öncesi eğitim kurumlarında iç mekânlarda bulunan eğitim materyallerinin yeterlilik durumlarını öğretmen görüşleri doğrultusunda tespit etmeyi amaçlamıştır. Araştırma sonucunda öğretmenlerin okul öncesi eğitim kurumlarında kum/su ve doğa/bilim materyallerini sayısal olarak yetersiz buldukları, kitaplar ve resimler ile sanat materyallerinin sayısal olarak sınıfta en çok bulunan materyaller olduğunu belirttiklerini ortaya koymuştur.

Dış Mekân Özellikleri

Okul öncesi eğitim kurumlarının dış mekânları, iç mekânlarda verilen eğitimin bir uzantısı olarak kabul edilmekte ve kazanılan deneyimleri pekiştirmeye yarayan ortamlar olarak değerlendirilmektedir. Bu alanların tasarımları, çocukların gelişim özellikleri dikkate alınarak yapılmalıdır (Şener, 2001). Çocuklar deneyimledikleri oranda öğrenebilmektedirler. Açık alanlarda oyun, keşfetme ve deneyimleme süreçleri ile beraber gerçekleştiğinden bu alanlar çocuk gelişiminde büyük önem taşımaktadır. Dış mekânlar, çocukların yaratıcılıklarını kullanmalarına, doğayla ilişki kurmalarına, sosyalleşme ve özgürce hareket edebilmelerine zemin hazırlamaktadır (Ayres, 1979’dan akt. Selçuk-Kirazoğlu, 2012).

 

Bedensel hareket, okul öncesi dönemde, çocuğun gün içerisinde sık sık hareket etme becerisini kullanabilmesi için önem taşımaktadır. Ancak kurumlar her ne kadar çocukların büyük ve küçük kas aktivitelerini teşvik edecek çevrenin oluşturulmasına dikkat etseler de, büyük kas hareketi için imkânlar tanımayı ihmal etmektedirler (Beaty, 1988).

 

Çocuklar için nitelikli bir dış mekân oyun alanı ile ilgili şu noktalara dikkat edilmesi gerekmektedir:

 1. Oyun alanı sınıfın yanına yapılmalıdır.
 2. Her çocuk için en az 10 metrekare bir alan bulunmalıdır.
 3. Güneşli ve gölge alan alanlar dengeli olmalıdır.
 4. Çocukların oyunları ve büyük kas etkinlikleri için geniş, çimenle örtülü alanlar olmalıdır.
 5. Çocukların güvende hissetmeleri için dış mekân oyun alanları uzun ve dayanıklı duvarlarla çevrelenmelidir.
 6. Çok sıcak ve çok soğuk hava koşullarında çocukların oynamaları için üstü kapalı alanlar bulunmalıdır.
 7. Oyun alanları hem grup hem de bireysel etkinlikler için tasarlanmalıdır.

Çocuk psikologlarının yaptıkları araştırmalar; dış mekândan yoksun, kapalı alanlarda oyun oynamanın çocukların zihinsel, fiziksel ve sosyal gelişimlerini olumsuz yönde etkilediğini ortaya koymaktadır. Bu nedenle Çocukları Şiddetten Koruma Ulusal Birliği (NSPCC) gibi kuruluşlar yerel yönetimlere çocukların güven içinde oynayabilecekleri, iyi tasarlanmış park alanları oluşturmaları çağrısında bulunmaktadırlar (Simonon, 2000).

Hakkında Admin

Avatar of Admin
Sizlerde sitemizden iş fikirleri, hibe & destek fonları, banka kredileri, bayilik fırsatları, evden para kazanma ve internetten para kazanma imkanları hakkında bilgi edinebilir. Bizimle fikirlerinizi paylaşıp; fikrinizin gelişmesine katkı sağlayabilirsiniz. www.yenibiriskurmak.com

Kontrol Edin

Tübitak Teknogirişim Sermayesi Desteği Programı (BİGG)

Tübitak Teknogirişim Sermayesi Desteği Programı (BİGG)

Tübitak Teknogirişim Sermayesi Desteği Programı (BİGG) 2017 ÇAĞRISI 2. DÖNEMİ PANEL TAKVİMİ (17.10.2017) 1512-TEKNOGİRİŞİM SERMAYE DESTEĞİ PROGRAMI …

Bir cevap yazın