A huge collection of 3400+ free website templates JAR theme com WP themes and more at the biggest community-driven free web design site
Anasayfa / Yeni İş Fikirleri / Kreş – Gündüz Bakım Evi Nasıl Açılır?
Kreş - Gündüz Bakım Evi Nasıl Açılır?
anaokulu açmak istiyorum

Kreş – Gündüz Bakım Evi Nasıl Açılır?

Kreş – Gündüz Bakım Evi Nasıl Açılır?

Annelerin iş hayatına daha çok katılması çocukların vakit geçireceği kreşlere olan ihtiyacı da epey arttırmış durumda. Çocuklarla vakit geçirmeyi seviyor ve kazançlı bir iş kurmak istiyorsanız kreş açmak aradığınız iş olabilir.

Kreş açtığınız zaman bütün çalışanlarınızın bu işi yapmaktan keyif aldığından emin olmalısınız. Daha en başından zaman, istihdam ve kaynaklar için çaba göstermeniz gerekecektir. Bu çabalarınız karşılığında sonunda iyi bir gelir edebilirsiniz. Doğru kaynaklara, iyi bir personele sahip olursanız ve ne yaptığınızın bilincinde olursanız saygın ve değerli bir işe sahip olursunuz.

Özel Kreş Nasıl Açılır?

Bilgi toplayın

1 – Özel kreş açarken yangın güvenliği ve sağlık konuları ile ilgili bilgi toplamalısınız. İlgili resmi kurumlara başvurarak bilgi almalısınız. Okul Öncesi Öğretim Kurumları Yönetmeliği ve Özel Öğretim Kurumları Standartlar Yönetmeliğinde belirtilen şartları yerine getirmeniz gerektiğini unutmayın.

2 – Müfredat programı hakkında bilgi sahibi olmalısınız.

3 – Mütevelli heyeti kurun ve ortak amaçlar belirleyin. Bu heyete katılanların okuldan herhangi bir para kazanmamaları gerekir. Ortaklaşa karar vererek çocuk yuvanızın vizyonunu ve misyonunu belirleyin.

Kreş - Gündüz Bakım Evi Nasıl Açılır?
Kreş – Gündüz Bakım Evi

4 – Kreşiniz için amaçlar listesi hazırlayın. Kayıtlar, odaklanılacak müfredat programı, işe alma süreçleri, öğretmenlerin nitelikleri, müfredat programının zaman çizelgeleri ve açılış günü gibi konuları belirleyin.

5 – Başlangıç sermayesini toplamak için bir bağış günü organize edin. Bu organizasyona politikacıları, kanat önderlerini, okul görevlilerini ve aileleri davet edin. Kreşinizin açılışını duyurmak için yerel basına basın bültenleri gönderin.

6 – Çocukların kayıt işlemleri için planlama yapmaya başlayın. Bu görevi mütevelli heyetinizle birlikte yürütün. Ne tür bir kayıt sistemi kurmanız gerektiğine karar verin.

7 – Vergi işlemleri ve yasal konularla ilgili yardım almak için bir avukat ve muhasebeci ile anlaşın.

8 – Mütevelli heyeti ile birlikte bir iş planı hazırlayın. Müfredat programı, kamu giderleri, başlangıç teknolojileri, sıralar, masalar, sandalyeler ve ofis mobilyaları için bir bütçe hazırlayın. İşe alınacak personel, eleman aranıyor ilanlarının nereye verileceği, kaç kişinin işe alınacağı, temizlik, teknik, bakım ve öğretim gibi hangi bölümler için eleman alınacağı ile ilgili bir planlama yapın.

9 – Özel kreşiniz için bir yer bulun. Tahmini çocuk sayısını kullanarak ne kadarlık bir alana ihtiyacınızın olduğunu hesaplayın. Eleman ilanlarını vermeye başlayın.

10 – Öğrenci alımına başlayın. Aile gruplarına, okullara ve halk merkezlerine sunumlar yapın. Bir internet sitesi kurun ve kreşinizin hedef tanımlarını, müfredat programını, yerini ve anahtar personelini internet sitenize koyun.

11 – Yaklaşık olarak bir senelik öğrenci kayıt işlemlerine başlayın.

12 – Özel kreşinizin kapılarını açmadan yaklaşık bir ay önce bütün personel alımlarınızı bitirin. Müfredat programının, lojistik işlerinin ve dönem başı prosedürlerinin gözden geçirilmesi için bir haftalık oryantasyon yapın.

Özel kreş açma şartları

1- Kreş 200 metrekarenin altında olmamalı.
2- Bir bahçesi bulunmalı. Bahçenin büyüklüğü her çocuk için en az 1,5 metrekare alan düşecek şekilde olmalı ancak hesaplamada 0-2 yaş grubu çocuk sayısı dikkate alınmıyor.
3- 40 metrekarelik bir sınıfta bulunacak öğrenci sayısı 18’den çok olmamalı.
4- Sınıflarda öğretmenle birlikte yardımcı öğretmen de bulunmalı.
5- Bunun dışında pedagog, aşçı ve temizlik personeli de istihdam edilmeli.
6- Özel bir kreş kurmak için öncelikle Milli Eğitim Bakanlığı’ndan (MEB) onay alınmalı.
7-Her 10 çocuk için bir tuvalet ve lavabo bulunmalı, bunlar çocukların rahatlıkla kullanabilecekleri büyüklük ve yükseklikte olmalı ve lavaboların güvenliği sağlanarak düşmeyecek şekilde iyice sabitlenmeli.
8- Kreşin çok katlı bir binada hizmete açılması halinde, söz konusu binada veya bitişiğinde çocuklar için tehlike yaratabilecek fırın veya patlayıcı ve yanıcı madde satan veya depolayan bir işletmenin bulunmaması gerekli.
9-Kreşlerde herhangi bir tehlike anında çocukların binadan kolaylıkla ayrılabilmelerine yönelik çıkış kapısı, tahliye sistemi veya yangın merdiveni bulunmalı.
10-Kreş ile meyhane, kahvehane, kıraathane, bar, elektronik oyun merkezleri gibi umuma açık yerler, alkollü içki satılan yerler ile genel ahlak kurallarına uygun olmayan mekanların varsa bahçe kapıları, yoksa bina kapıları arasında en az 100 metre mesafe bulunmak zorunda.

Özel Kreş Açmak İçin Gerekli Belgeler

Başvuru ve İstenecek Belgeler
Madde 5- Kuruluş açmak isteyen kurucular bir dilekçe ile İl Müdürlüğüne başvururlar. Kurucudan aşağıdaki belgeler istenir;

a) Nüfus cüzdanı örneği,
b) Savcılıktan alınacak Adli Sicil Sabıka Kaydı,
c) Hizmete açılmak istenen kuruluşa ait binanın adresi,
d) İkametgah İlmuhaberi,
e) Sağlık Kurulu Raporu.

Kurucularda,sorumlu müdür ve grup sorumlularında aranacak şartlar

Madde 6- Kreş açacak veya açılmış bir kreşi devir alacak olan kişilerde, sorumlu müdür ve grup sorumlularında aşağıdaki şartlar aranır.

a) Türkiye Cumhuriyeti uyruklu olmak,
b) Medeni hakları kullanmak ehliyetine sahip olmak,
c) Taksirli suçlar hariç olmak üzere, ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolaylı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı suçlardan dolayı hükümlü bulunmamak.

Özel Hukuk Tüzel Kişileri açacağı veya devir alacağı kreşler için bir temsilci gösterir. Tüzel kişilerin kuruluş binası ile ilgili hazırlayacağı belgelerin yanısıra temsilcisinden de yukarıda belirtilen gerçek kişiler için geçerli şartlar aranır.

Yetki Belgesi

Madde 7- Kuruluş açmak isteyen kişinin 6 ncı maddede belirtilen şartlara sahip olması halinde tefriş ve donanım çalışmalarına başlayabilmesi için İl Müdürlüğünce Kuruluş Açma Yetki Belgesi verilir. Bu belge kuruluşun işletmeye açılması için alınması gerekli izin anlamında olmayıp kişinin kuruluş açabilmek için gerekli şartlara sahip olduğunu belirten belgedir.

Açılış İzni İçin Gerekli Belgeler

Madde 8- Kuruluş açacak veya açılmış bir kuruluşu devir alacak olan şahıslardan aşağıda belirtilen belgeleri ikişer nüsha olarak düzenlemesi istenir;

a) Sorumlu Müdüre Ait Belgeler

1) Nüfus Cüzdanı Örneği,
2) İkametgah İlmuhaberi,
3) Noterden tasdikli öğrenim durumunu gösterir belge,
4) Savcılıktan alınacak Adli Sicil Sabıka Kaydı,
5) Sağlık Kurulu Raporu,

b) Kuruluşun açılacağı bina ile ilgili belgeler

1) Kuruluş binasının iskan durumu hakkında Belediye İmar Müdürlüğünden alınacak iskan raporu örneği,
2) Binanın bütün bölümlerini gösterir Bayındırlık Müdürlüğünden alınacak tasdikli planı ve uygunluğunu gösterir rapor,
3) Binanın, müdür odası, yatak odası, oyun odası ve mutfak gibi hizmet bölümleri ile iç tefrişatını, klozet ve lavabolarını, oyun bahçesini ve gereçlerini gösteren ikişer adet fotoğraf,
4) Binanın tapu senedi veya kira kontratosu,
5) Kuruluşun bir apartman katında veya toplu konut alanlarındaki müstakil bir binada hizmete açılması halinde, diğer maliklerin oybirliği ile verecekleri ve apartman veya toplu konut yöneticilerinden onaylı izin belgesi,
6) Yangın güvenliği yönünden İtfaiye Müdürlüğünden alınacak rapor,
7) Kuruluş için Emniyet ve Trafik Müdürlüğünden ayrı ayrı alınacak raporlar,
8 ) Binanın fiziki şartları ile bulunması gereken araç ve gereçlerin kuruluşa uygunluğunu gösterir İl Müdürlüğünce hazırlanacak inceleme raporu,

Not: Daha detaylı bilgi için kreş açma yönetmeliğini inceleyebilirsiniz.

Özel Kreş Açma Maliyeti

Maliyet kreşin büyüklüğüne ve lokasyonuna göre değişkenlik göstermekle birlikte 100 bin ile 300 bin TL arasında değişkenlik göstermektedir. Açmak istediğiniz kreş hakkında bize detaylı bilgi sunarsanız sizin için gerçekçi bir maliyet hesaplayabiliriz.

İş kurmak istiyorum diyenlere özel en güzel yatırım fırsatlarını ve en karlı işleri paylaşmaya devam edeceğiz.

Hakkında Admin

Avatar of Admin
Sizlerde sitemizden iş fikirleri, hibe & destek fonları, banka kredileri, bayilik fırsatları, evden para kazanma ve internetten para kazanma imkanları hakkında bilgi edinebilir. Bizimle fikirlerinizi paylaşıp; fikrinizin gelişmesine katkı sağlayabilirsiniz. www.yenibiriskurmak.com

Kontrol Edin

Tübitak Teknogirişim Sermayesi Desteği Programı (BİGG)

Tübitak Teknogirişim Sermayesi Desteği Programı (BİGG)

Tübitak Teknogirişim Sermayesi Desteği Programı (BİGG) 2017 ÇAĞRISI 2. DÖNEMİ PANEL TAKVİMİ (17.10.2017) 1512-TEKNOGİRİŞİM SERMAYE DESTEĞİ PROGRAMI …

Bir cevap yazın