A huge collection of 3400+ free website templates JAR theme com WP themes and more at the biggest community-driven free web design site
Anasayfa / Kosgeb Hibe ve Destekleri / Kosgeb Genel Destek Programı
Kosgeb Genel Destek Programı

Kosgeb Genel Destek Programı

Kosgeb genel destek programı kapsamından 15 değişik alanda 15.000 tl’den 75.000 tl’ye kadar 470.000 tl kredi imkanı verilmektedir. 

PROGRAMIN AMACI

     -Proje hazırlama kapasitesi düşük KOBİ’lerin de mevcut KOSGEB desteklerinden faydalanması
     -KOBİ’lerin kaliteli ve verimli mal/hizmet üretmelerinin sağlanması,
     -KOBİ’lerin rekabet güçlerini ve düzeylerini yükseltmek amacıyla genel işletme geliştirme faaliyetlerinin teşvik edilmesi,
     -KOBİ’lerin yurt içi ve yurt dışı pazar paylarını çoğaltmak amacıyla tanıtım ve pazarlama faaliyetlerinin geliştirilmesi,
amacıyla işletmelerin desteklenmesidir.
  GENEL DESTEK PROGRAMI DESTEKLERİ DESTEK

ÜST LİMİTİ

(TL)

DESTEK ORANI (%)
1.

Bölge

2., 3., 4. Bölgeler
  1. ve 6. Bölgeler
1 Yurt İçi Fuar Desteği 45.000 % 50 % 60 % 70
2 Yurt Dışı İş Gezisi Desteği 20.000*
3 Tanıtım Desteği 25.000
4 Eşleştirme Desteği 30.000
5 Nitelikli Eleman İstihdam Desteği 50.000
6 Danışmanlık Desteği 22.500
7 Eğitim Desteği 20.000
8 Enerji Verimliliği Desteği 75.000
9 Tasarım Desteği 22.500
10 Sınai Iyelik Hakları Desteği 30.000**
11 Belgelendirme Desteği 30.000**
12 Kontrol, Çözümleme ve Kalibrasyon Desteği 30.000
13 Bağımsız Denetim Desteği 15.000
14 Gönüllü Uzmanlık Desteği 15.000
15 Lojistik Desteği 40.000
1, 2, 3 ,4, 5 ve 6. Bölgeler hakkında bilgi almak için tıklayınız. (19/06/2012 tarihli ve 28328 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkındaki Bakanlar Kurulu Kararı)KOSGEB KOBİ ve Girişimcilik Ödülleri kapsamında her yıl belirlenen finalistler, KOSGEB tarafınca düzenlenen Yurtdışı İş Gezisi Programından bir defaya mahsus olmak suretiyle üst limitler dikkatte alınmaksızın %100 (yüz) oranında desteklenir.

Genel Destek ProgramıTSE ve TPE’den alınacak belgeler, bölge farkı aranmaksızın % 100 (yüz) oranında desteklenir.


Destek Programı

Genel Destek Programı

Uygulama Esasları


Müracaat Formları

Genel Destek Programı Başvuru Formu (www.kosgeb.gov.tr adresindeki E-KOBİ linki üstünden doldurulacaktır)
Genel Destek Programı İşletme İzleme Formu (www.kosgeb.gov.tr adresindeki E-KOBİ linki üstünden doldurulacaktır.)
Genel Destek Programı Taahhütnamesi (www.kosgeb.gov.tr adresindeki E-KOBİ linki üstünden doldurulacaktır.)
Genel Destek Programı Destek Ödeme Oluru

Yurt içi Fuar Desteği Başvuru Formu (www.kosgeb.gov.tr adresindeki E-KOBİ linki üstünden doldurulacaktır)
Kosgeb Tarafından Destek Kapsamına Alınan Yurt İçi Fuar Listesi
Yurt içi Fuar Organizatör Kuruluş Başvurusu Ve Taahhütnamesi

Yurt içi Fuar Katılımcı Listesi
Yurt içi Fuar Desteği Ödeme Talep Formu (www.kosgeb.gov.tr adresindeki E-KOBİ linki üstünden doldurulacaktır)

Yurt Dışı İş Gezisi Desteği Başvuru Formu (www.kosgeb.gov.tr adresindeki E-KOBİ linki üstünden doldurulacaktır)
Yurt Dışı İş Gezisi Programı Uygulama Birilim Başvuru Formu
Yurt Dışı İş Gezisi Programı Meslek Kuruluşu Başvuru Formu ve Taahhütnamesi
Yurt Dışı İş Gezisi Sonuç Raporu
Yurt Dışı İş Gezisi Desteği Ödeme Talep Formu (www.kosgeb.gov.tr adresindeki E-KOBİ linki üstünden doldurulacaktır)

Tanıtım Desteği Başvuru Formu
 (www.kosgeb.gov.tr adresindeki E-KOBİ linki üstünden doldurulacaktır)
Tanıtım Desteği Ödeme Talep Formu (www.kosgeb.gov.tr adresindeki E-KOBİ linki üstünden doldurulacaktır)

Eşleştirme Desteği Başvuru Formu (www.kosgeb.gov.tr adresindeki E-KOBİ linki üstünden doldurulacaktır)
Eşleştirme Desteği Sonuç Raporu
Eşleştirme Desteği Ödeme Talep Formu (www.kosgeb.gov.tr adresindeki E-KOBİ linki üstünden doldurulacaktır)
Eşleştirme Merkezi Başvuru Formu
Eşleştirme Merkezi Faaliyet Raporu
EŞMER Adı Kullanım Hakkı Sözleşmesi

Nitelikli Eleman İstihdam Desteği Başvuru Formu (www.kosgeb.gov.tr adresindeki E-KOBİ linki üstünden doldurulacaktır)
Nitelikli Eleman İstihdam Desteği Ödeme Talep Formu (www.kosgeb.gov.tr adresindeki E-KOBİ linki üstünden doldurulacaktır)

Danışmanlık Desteği Başvuru Formu (www.kosgeb.gov.tr adresindeki E-KOBİ linki üstünden doldurulacaktIr)
Danışmanlık Hizmeti Sonuç Raporu
Danışmanlık Desteği Ödeme Talep Formu (www.kosgeb.gov.tr adresindeki E-KOBİ linki üstünden doldurulacaktır)

Eğitim Desteği Başvuru Formu (www.kosgeb.gov.tr adresindeki E-KOBİ linki üstünden doldurulacaktır)
Eğitim Desteği Ödeme Talep Formu (www.kosgeb.gov.tr adresindeki E-KOBİ linki üstünden doldurulacaktır)

Kosgeb Eğitim Programı Başvuru Formu
Kosgeb Eğitim Programı Katılımcı Devam Listesi
Kosgeb Eğitim Programı Katılım Belgesi
Kosgeb Eğitim Programı Başarı Belgesi

Enerji Verimliliği Desteği Başvuru Formu (www.kosgeb.gov.tr adresindeki E-KOBİ linki üstünden doldurulacaktır)
Enerji Verimliliği Desteği Ödeme Talep Formu (www.kosgeb.gov.tr adresindeki E-KOBİ linki üstünden doldurulacaktır)

Tasarım Desteği Başvuru Formu (www.kosgeb.gov.tr adresindeki E-KOBİ linki üstünden doldurulacaktır)
Tasarım Desteği Ödeme Talep Formu (www.kosgeb.gov.tr adresindeki E-KOBİ linki üstünden doldurulacaktır)

Sınai Mülkiyet Hakları Desteği Başvuru Formu (www.kosgeb.gov.tr adresindeki E-KOBİ linki üstünden doldurulacaktır)
Sınai Mülkiyet Hakları Desteği Ödeme Talep Formu (www.kosgeb.gov.tr adresindeki E-KOBİ linki üstünden doldurulacaktır)

Belgelendirme Desteği Başvuru Formu (www.kosgeb.gov.tr adresindeki E-KOBİ linki üstünden doldurulacaktır)
Belgelendirme Desteği Ödeme Talep Formu (www.kosgeb.gov.tr adresindeki E-KOBİ linki üstünden doldurulacaktır)

Test, Analiz ve Kalibrasyon Desteği Başvuru Formu (www.kosgeb.gov.tr adresindeki E-KOBİ linki üstünden doldurulacaktır)
Test, Analiz ve Kalibrasyon Desteği Ödeme Talep Formu (www.kosgeb.gov.tr adresindeki E-KOBİ linki üstünden doldurulacaktır)

Bağımsız Denetim Desteği Başvuru Formu (www.kosgeb.gov.tr adresindeki E-KOBİ linki üstünden doldurulacaktır)
Bağımsız Denetim Desteği Ödeme Talep Formu (www.kosgeb.gov.tr adresindeki E-KOBİ linki üstünden doldurulacaktır)

Gönüllü Uzmanlık Desteği Başvuru Formu (www.kosgeb.gov.tr adresindeki E-KOBİ linki üstünden doldurulacaktır)
Gönüllü Uzmanlık Desteği Ödeme Talep Formu (www.kosgeb.gov.tr adresindeki E-KOBİ linki üstünden doldurulacaktır)
Gönüllü Uzman Başvuru Formu
Gönüllü Uzmanlık Sonuç Raporu
Gönüllü Uzmanlar Listesi

Lojistik Destek Başvuru Formu (www.kosgeb.gov.tr adresindeki E-KOBİ linki üstünden doldurulacaktır)
Lojistik Destek Ödeme Talep Formu (www.kosgeb.gov.tr adresindeki E-KOBİ linki üstünden doldurulacaktır)

Tablo 1-Genel Destek Pr. Destek üst Limitleri Ve Oranları Tablosu
Tablo 2 – Başvuru Ve Ödeme Belgeleri Tablosu

Tarih: 07 Mart 2016

Hakkında Admin

Avatar of Admin
Sizlerde sitemizden iş fikirleri, hibe & destek fonları, banka kredileri, bayilik fırsatları, evden para kazanma ve internetten para kazanma imkanları hakkında bilgi edinebilir. Bizimle fikirlerinizi paylaşıp; fikrinizin gelişmesine katkı sağlayabilirsiniz. www.yenibiriskurmak.com

Kontrol Edin

Atölye Kurulumu

Atölye Kurulumu

Eğitim sisteminin motor becerilerini ve teknik bilgiyi esas alan yapısının gelişmesiyle kurumlarda atölye sınıfları artmaktadır. …

Bir cevap yazın