A huge collection of 3400+ free website templates JAR theme com WP themes and more at the biggest community-driven free web design site
Anasayfa / Kosgeb Hibe ve Destekleri / Kosgeb 150.000 tl Kredi İmkanı
Kosgeb 150.000 tl Kredi İmkanı

Kosgeb 150.000 tl Kredi İmkanı

Kendi işinin patronu olmak isteyenlere 50.000 tl geri ödemesiz ve 100.000 tl geri ödemeli olmak suretiyle 150.000 tl kredi. Uygulamalı Girişimcilik Eğitimleri, ülkede girişimcilik kültürünün yaygınlaştırılması ve başarı göstermiş işletmelerin kurulması genel hedefine uygun olarak; girişimcilerin iş kurma ve yürütme mevzularında data ve beceri sahibi olmaları, bu süreçte kendi rol ve sorumluluklarının farkına varmaları ve kendi iş fikirlerine yönelik iş planı hazırlayabilecek data ve tecrübe kazanmaları amacıyla düzenlenir.

Programın Amacı

 • Girişimciliğin desteklenmesi
 • Girişimciliğin yaygınlaştırılması
 • Başarıya ulaşmış işletmelerin kurulması

Programdan Kimler Yararlanabilir?

 • Ufak ve Orta Ölçekli İşletmeler(31/12/2017’e kadar),
 • Girişimciler
 • İşletici Kuruluşlar (İş Geliştirme Merkezi’ni yönetmek suretiyle kurulan tüzel kişilik)

Programın Kapsamı

Bu program,

A.Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi,

B.Yeni Girişimci Desteği,

C.İş Geliştirme Merkezi (İŞGEM) Desteği

D.İş Planı Ödülünden oluşur.

 1. A) Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi

Uygulamalı Girişimcilik Eğitimleri, ülkede girişimcilik kültürünün yaygınlaştırılması ve başarı göstermiş işletmelerin kurulması genel hedefine uygun olarak; girişimcilerin iş kurma ve yürütme mevzularında data ve beceri sahibi olmaları, bu süreçte kendi rol ve sorumluluklarının farkına varmaları ve kendi iş fikirlerine yönelik iş planı hazırlayabilecek data ve tecrübe kazanmaları amacıyla düzenlenir.

Uygulamalı Girişimcilik Eğitimleri;

 • KOSGEB birimleri tarafınca düzenlenen,
 • Ulusal yada internasyonal projeler kapsamında, KOSGEB tarafınca yürütülen,
 • KOSGEB ile ortaklık içinde çeşitli kurum ve kuruluşlar tarafınca düzenlenen eğitimler,
 • Üniversiteler tarafınca örgün eğitim kapsamında verilen girişimcilik dersleri’dir.

Uygulamalı Girişimcilik Eğitimleri, minimum 32 saat devam eden, genel katılıma açık ve parasız eğitimlerdir.

B) Yeni Girişimci Desteği

Destekten Kimler Yararlanabilir?

Bu destekten Uygulamalı Girişimcilik Eğitimini tamamlayan ya da İŞGEM’de yer alacak Girişimciler yararlanabilir.

Girişimcinin müracaat zamanı itibariyle son 1 (bir) yıl içinde aynı etkinlik mevzusunda (Güncel NACE-Ekonomik Etkinlik Sınıflamasında yer edinen 4’lü koda gore) kişi işletmesinin bulunmaması gerekmektedir. Ek olarak Girişimcinin tüzel şahıs statüsünde kurulmuş herhangi bir işletmede%50’den fazla ortaklığının olmaması gerekmektedir.

Girişimcinin kuracağı işletme, Türk Tecim Kanunu’nda tanımlı gerçek yada tüzel şahıs statüsünde olmalıdır.

Girişimcinin destek sürecinde; başka bir işletme/kurum/kuruluşta SGK hükümlerine doğal olarak olarak emek vermemesi gerekmektedir. Sadece İnkübatör’lerde yer alacak öğretim elemanları için bu koşul aranmaz.

Destek Unsurları Nedir?

DESTEK UNSURU   ÜST LİMİTİ (TL) DESTEK ORANI (%)

   (1. ve 2.Bölge)

DESTEK ORANI (%)

(3., 4., 5. ve 6. Bölge)

İşletme Müessese Desteği Geri Ödemesiz 2.000
Müessese Süreci Makine, Teçhizat, Ofis Donanım ve Yazılım Desteği 18.000 60

Hanım Girişimci, Gazi, Birinci derecede şehit yakını yada Engelli
Girişimciye
%80 uygulanır.

70

Hanım Girişimci, Gazi, Birinci derecede şehit yakını yada Engelli
Girişimciye
%90 uygulanır.

İşletme Giderleri Desteği 30.000
Geri Ödemesiz Destek sunar Toplamı 50.000
Durağan(durgun) Yatırım Desteği Geri Ödemeli 100.000

(1) İşletme müessese giderleri için geri ödemesiz olarak 2.000 (iki bin) TL destek sağlanır.

(2) Müessese Süreci Makine, Teçhizat, Ofis Donanım ve Yazılım Desteği kapsamında, işletmenin müessese tarihinden itibaren 24 (yirmi dört) ay içinde satın alınan/alınacak makine, teçhizat, yazılım ve ofis donanımları için geri ödemesiz olarak üst limiti 18.000 (on sekiz bin) TL destek sağlanır.

(3) İşletme Giderleri Desteği kapsamında, işletme müessese tarihinden itibaren 24 (yirmi dört) ay içinde gerçekleşen işyeri kirası ve personel net ücretlerine yönelik olarak, aylık azami 5.000(beş bin) TL ve toplamda geri ödemesiz olarak 30.000 (otuz bin) TL destek sağlanır.

(4) Müessese Süreci Makine, Teçhizat, Yazılım ve Ofis Donanım Desteğiyle İşletme Giderleri Desteği üst limitleri; bu destek unsurları için belirlenen üst limitlerin toplamını aşmamak suretiyle gerekseme duyulması halinde Kurul Sonucu ile  % 50 (elli)’ye kadar arttırılabilir. Bu durumda Müessese Süreci Makine, Teçhizat, Yazılım ve Ofis Donanım Desteğinin üst limiti 27.000 (yirmi yedi bin) TL, İşletme Giderleri Desteği üst limiti 45.000 (kırk beş bin) TL ve her iki desteğin üst limitleri toplamı ise 48.000 (kırk sekiz bin) TL’yi geçemez.

(5) Durağan(durgun) Yatırım Desteği kapsamında, işletme müessese tarihinden itibaren 24 (yirmi dört) ay içinde satın alınacak makine, teçhizat ve yazılım için güvence karşılığı geri ödemeli olarak 100.000  (yüz bin) TL destek sağlanır.

C) İş Geliştirme Merkezi (İŞGEM) Desteği

KOBİ’lere işletme geliştirme koçluğu, destek ağlarına ulaşım, finans kaynaklarına erişim imkânı, uygun koşullarda iş yeri mekânı, ortak ofis ekipmanı ve ofis hizmetleri sunmak amacıyla kurulacak bir İŞGEM’in, müessese ve işletme giderlerine destek sağlanmaktadır.

Desteğe Kimler Başvurabilir?

 • Belediyeler,
 • Yüksek Öğretim Kurumları,
 • Hususi İdareler,
 • Meslek Kuruluşları,
 • İnkübatörler.

Destek Unsurları, Oranı, Süresi ve Üst Limiti

İŞGEM Müessese Desteği süresi en fazla 18 ay,
İŞGEM İşletme Desteği süresi en fazla 36 ay’dır.

DESTEK UNSURU   ÜST LİMİTİ (TL) DESTEK ORANI (%)

(1. ve 2. Bölge)

DESTEK ORANI (%)

(3., 4., 5. ve 6. Bölge)

İŞGEM Müessese Desteği Geri Ödemesiz 650.000 60 70
– Bina Tadilatı 500.000
– Mobilya Donanım 100.000
– Personel Gideri 50.000
İŞGEM İşletme Desteği 200.000 60 70
– Personel 100.000
– Eğitim, Danışmanlık 50.000
-Ufak Tadilat 20.000
İŞGEM tanıtım/organizasyon giderleri, ortaklık ağlarına erişim giderleri için 30.000

İŞGEM Müessese Desteği 

 1. Bina tadilatı için 500.000 (beş yüz bin) TL,
 2. Ofisler ve ortak kullanım alanları için lüzumlu olan mobilyalar ve donanım (bilgisayar altyapısı dâhil) alımı için toplam 100.000 (yüz bin) TL,
 3. c) Personel net tutarı (asgari geçim indirimi, ikramiye, prim vb. ek ödemeler hariç), şahıs başına 3.000(üç bin)TL’yi geçmemek suretiyle en fazla 3(üç) personel için, toplam 50.000 (elli bin) TL

olmak suretiyle, geri ödemesiz destek üst limiti 650.000 (altı yüz elli bin) TL’dir.

İŞGEM İşletme Desteği

a)Personel net tutarı (asgari geçim indirimi, ikramiye, prim vb. ek ödemeler hariç), şahıs başına 3.000 (üç bin) TL’yi geçmemek suretiyle en fazla 5 (beş) personel için, toplam 100.000 (yüz bin) TL

b)İŞGEM işletmelerine yönelik toplu eğitim/danışmanlık faaliyetleri için 50.000 (elli bin) TL,

c)İŞGEM Binası ufak tadilat işleri için 20.000 (yirmi bin) TL,

ç)İŞGEM tanıtım/organizasyon giderleri, ortaklık ağlarına erişim giderleri için 30.000 (otuz bin) TL, olmak suretiyle geri ödemesiz destek üst limiti 200.000 (iki yüz bin) TL’dir.

Destekten Yararlanma Koşulu ve Müracaat

İŞGEM müessese ve işletme desteği için KOSGEB Müdürlüğü’ne iş planı ve ilgili belgeler ile beraber müracaat yapılması esastır.

Destekten yararlanmak isteyen işletici müessese, www.kosgeb.gov.tr adresindeki KOSGEB Veri Tabanına kayıt olur

D) İŞ PLANI ÖDÜLÜ

Yüksek Öğretim Kurumları tarafınca örgün eğitim kapsamında verilen “Girişimcilik” dersini alan öğrenciler içinde İş Planı Ödülü Yarışması düzenlenir.

İş Planı Ödülünden yararlanmak isteyen üniversite KOSGEB’e başvurur.

İş planları ilk üç dereceye girmiş olan öğrencilere, en fazla 24 ay içinde işini kurmuş olmaları kaydı ile;

 • Birinciye 15.000 TL,
 • İkinciye  10.000 TL,
 • Üçüncüye 5.000 TL ödül verilir.

1,  2, 3 ,4, 5 ve 6. Bölgeler hakkında bilgi almak için tıklayınız. (19/06/2012 tarihli ve 28328 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkındaki Bakanlar Kurulu Kararı)

Destek Programı
Girişimcilik Destek Programı
Uygulama Esasları
Girişimcilik Destek Programı Uygulama Esasları

Müracaat Formları
Girişimcilik Destek Programı Destek Ödeme Oluru
UGE Eğitmen Bilgi Formu
UGE Eğitmen Değerlendirme Formu
UGE Eğitim Planı
UGE Katılımcı Başvuru Formu
UGE Eğitime Katılmaya Hak Kazananların Listesi
UGE Katılımcı Devam Çizelgesi
UGE Katılma Belgesi Almaya Hak Kazanan Katılımcı Listesi
UGE Sonuç Raporu
UGE İzleme Formu
UGE Başvuru Formu
UGE Değerlendirme Formu
UGE Protokolü
UGE Katılım Belgesi
UGE Yüksek Öğretim Kurumu Başvuru Formu
UGE Yüksek Öğretim Kurumu Değerlendirme Formu
UGE Uygunsuzluk Tutanağı

Yeni Girişimci Desteği Başvuru Formu(www.kosgeb.gov.tr adresindeki E-KOBİ linki üstünden doldurulacaktır)
Yeni Girişimci Desteği Ön Değerlendirme Formu
Yeni Girişimci Desteği Başvuru Değerlendirme Kriterleri Formu
Yeni Girişimci Desteği Kurul Karar Formu
Yeni Girişimci Desteği Taahhütnamesi(www.kosgeb.gov.tr adresindeki E-KOBİ linki üstünden doldurulacaktır)
Yeni Girişimci Desteği Tespit Tutanağı
Gizlilik Taahütnamesi
Yeni Girişimci Desteği Destek Ödeme Talep Formu(ww.kosgeb.gov.tr adresindeki E-KOBİ linki üstünden doldurulacaktır)
Yeni Girişimci Kurul Toplantı Gündemi Formu
Yeni Girişimci Desteği İtiraz Komisyonu Karar Formu
Yeni Girişimcilik Desteği Revizyon Formu
Yeni Girişimci Desteği İşletme İzleme Raporu

İŞGEM Başvuru Formu
İŞGEM İş Planı
İŞGEM Ön Değerlendirme Formu
İŞGEM Başvuru Değerlendirme Kriterleri Formu
İŞGEM Kurul Karar Formu
İŞGEM Taahhütnamesi
İŞGEM Adı Kullanım Hakkı Sözleşmesi
İŞGEM Desteği Destek Talep Formu
İŞGEM Mobilya ve Donanım Tespit Tutanağı
İŞGEM Desteği İzleme Formu
İŞGEM Desteği Destek Ödeme Talep Formu
İŞGEM Faaliyet Raporu
İŞGEM Revizyon Formu
İŞGEM Kurul Toplantı Gündemi Formu
İş Planı Ödülü Yüksek Öğretim Kurumu Başvuru Formu
İş Planı Ödülü Değerlendirme Formu
İş Planı Ödülü Jüri Karar Formu
İş Planı Ödülü İşletme Başvuru Formu
İş Planı Ödülü Yüksek Öğretim Kurumu Değerlendirme Formu
TABLO-1 Girişimcilik Destek Üst Limitleri ve Oranları Tablosu
TABLO-2 Girişimcilik Destek Programı Destek Başvuru ve Ödeme Belgeleri Tablosu

Güvence Giderlerinin Desteklenmesi
Teminat Giderlerinin Desteklenmesine Ilişkin Usül ve Esaslar
Teminat Giderleri Destek Ödeme Talep Formu
Teminat Giderleri Desteği Destek Ödeme Oluru
Banka Teminat Mektubu/Kefalet Mektubu için Protokol Listesi

Kullanım Klavuzu
Ödeme Talep Formu Hazırlanması Videosu
Yeni Girişimci Desteği Başvuru ve Uygulama Kılavuzu

Yayınlar
Girişimcilik ile ilgili Yayınlar

Hakkında Admin

Avatar of Admin
Sizlerde sitemizden iş fikirleri, hibe & destek fonları, banka kredileri, bayilik fırsatları, evden para kazanma ve internetten para kazanma imkanları hakkında bilgi edinebilir. Bizimle fikirlerinizi paylaşıp; fikrinizin gelişmesine katkı sağlayabilirsiniz. www.yenibiriskurmak.com

Kontrol Edin

Atölye Kurulumu

Atölye Kurulumu

Eğitim sisteminin motor becerilerini ve teknik bilgiyi esas alan yapısının gelişmesiyle kurumlarda atölye sınıfları artmaktadır. …

Bir cevap yazın