A huge collection of 3400+ free website templates JAR theme com WP themes and more at the biggest community-driven free web design site
Anasayfa / Genel / KOBİ Uzmanı
KOBİ Uzmanı

KOBİ Uzmanı

KOBİ Uzmanı

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB), KOBİ Uzmanı olarak yetiştirilmek üzere giriş sınavı ile çeşitli öğrenim dallarında KOBİ Uzman yardımcısı istihdam etmektedir.

KOBİ Uzmanlığı; KOSGEB’in merkez ve taşra teşkilatındaki birimlerde görevlendirilen KOBİ Uzman ve Uzman Yardımcıları, İdari Hizmet Sözleşmesi ile çalıştırılmaktadırlar.

Uzmanların, Kurumun görev alanı ile ilgili kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge ve diğer mevzuatta belirtilen iş ve işlemleri yapmak; her türlü KOBİ mevzuatı konularına ve bunların uygulanmasına ait bilimsel ve teknik araştırma ve incelemeler yapmak ve projeler hazırlamak, gerekirse saha çalışması yapmak gibi görevleri de vardır.

Ücretleri

KOBİ Uzman Yardımcılarının aylık ücretleri, (14.01.2012 tarihinden sonra Kurumda görev alanlar için) Başbakanlık Uzman Yardımcılarına yapılan aylık net ödemelere göre belirlenmektedir.

9 uncu derecenin 1 inci kademesinde olup hizmeti bulunmayan, bekar (ya da eşi çalışan) ve çocuksuz bir KOBİ Uzman Yardımcısı, 2015 yılı ilk altı ayı içerisinde göreve başladığında aylık 3.353 TL net ücret alabilecektir. Aylık net maaş miktarına Yabancı Dil Tazminatı dahil edilmemiştir.

Uzman yardımcılığına giriş

KOBİ uzman yardımcıları, giriş sınavı ile alınırlar. Giriş sınavı, KPSS sonuçlarına göre Başkanlıkça yapılacak yazılı ve sözlü veya yalnızca sözlü olarak yapılır.

Giriş sınavı sonunda yapılacak başarı sıralamasında, sınav durusunda atama yapılacağı belirtilen pozisyon sayısı kadar adaydan, istenecek belgeleri süresi içerisinde Kuruma sunmuş olanlar Uzman Yardımcısı pozisyonlarına atanır ve kendileriyle İdari Hizmet Sözleşmesi yapılır.

Uzman yardımcılarının atandıkları illerde uzmanlık yeterliliklerini alıncaya kadar çalışmaları esastır.

KOBİ Uzmanı
kobi uzmanı

Yetiştirilmeleri

Uzman Yardımcılığı pozisyonuna atanan personele KOSGEB’in ve görevlerinin tanıtılması, yeni işine ve çevresine uyum sağlaması amacıyla hizmet içi eğitimden sorumlu daire başkanlığı tarafından içeriği belirlenen oryantasyon eğitimi verilir.

Uzman Yardımcılığı süresince uzmanlığın gerektirdiği bilgi, beceri ve mesleki bilgilerin kazandırılması amacıyla hizmet içi eğitime ve staja tabi tutlur.

Yeterlik sınavı

Adaylık dönemi dahil, en az üç (3) yıllık fiili hizmet sürelerini tamamlayan Uzman Yardımcıları, geçerli YDS’den en az yetmiş puan almaları veya buna denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan bir belgeye sahip olmaları halinde Başkanlıkça belirlenen usul ve esaslar dahilinde yeterlik sınavına tabi tutulurlar.

Yeterlik Sınavı üç aşamalıdır.

Birinci Aşama: Uzman Yardımcılarınca hazırlanan tezlerin Yeterlik Sınavı Kurulunca “Başarılı” veya “Başarısız” olarak değerlendirildiği aşamadır.

İkinci Aşama: Yeterlik Sınavı Kurulunca “Başarılı” bulunan tezlerin sözlü olarak savunulması aşamasıdır.

Üçüncü Aşama: Her iki aşamada da başarılı bulunan Uzman Yardımcılarına yapılan, Başkanlığın görev ve faaliyetleriyle ilgili mevzuat sorularını içeren yazılı sınav aşamasıdır.

Uzman yardımcısı unvanını kaybetme

  • Yeterlik sınavına girme hakkını tamamen kaybedenler Uzman Yardımcısı unvanını kaybederler ve Başkanlıkta, durumlarına uygun pozisyonlara atanırlar.
  • Fiili hizmet süresi itibari ile yeterlik sınavına girmeye hak kazanan uzman yardımcılarından, müteakip iki yeterlik sınavında da yabancı dil şartını yerine getiremeyenler,
  • İkinci defa hazırladıkları tezleri de tezi başarısız bulunanlar,
  • Yeterlik sınavında ikinci yazılı sınav hakkını da kullanıp başarısız olan veya geçerli bir mazereti olmaksızın ikinci yazılı sınav hakkını kullanmayanlar

Uzman Yardımcısı unvanını kaybederler ve Başkanlıkta, durumlarına uygun pozisyonlara atanırlar.

Uzmanlığa atanma

Yeterlik sınavında başarılı olan Uzman Yardımcıları, KOBi Uzmanı olarak atanırlar.

Uzman yardımcılarının görevleri

Uzman Yardımcıları;

  • Çalıştıkları birimin görev alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren işleri yapmak,
  • Görevlendirildikleri konularda yapılacak araştırma, inceleme ve diğer çalışmalar için gerekli dokümanları toplamak ve ön hazırlıkları yapmak, gerekirse saha çalışması yapmak,
  • Gerektiğinde kurum içi ve dışı, yurtiçi ve yurtdışı toplantılara katılmak,
  • Görev alanına giren konulardaki ulusal ve uluslararası mevzuatı izlemek,
  • Birim amirince verilecek diğer işleri mevzuat dâhilinde yürütmek

hususlarında görevlidir.

Yurtdışı eğitim

Uzman personele mesleki bilgilerini geliştirmek amacıyla lisansüstü eğitim de dahil olmak üzere yurt dışı eğitim ve staj imkanları sağlanabilir. Bu personele ilişkin yıllık yurtdışı eğitim kontenjanları Uzman personel sayısının yüzde birini geçmemek üzere Başkan tarafından belirlenir. Bu sayılara yurtdışından sağlanan burslar kapsamında gönderilenler dahil değildir.

Uzmanlığa yeniden atanma

Uzman unvanını kazandıktan sonra çeşitli sebeplerle görevinden ayrılmış olanlardan yeniden atanmak isteyenler, boş pozisyon olması ve Kurum ihtiyacına göre Uzmanlığa atanabilirler.

Hakkında Admin

Avatar of Admin
Sizlerde sitemizden iş fikirleri, hibe & destek fonları, banka kredileri, bayilik fırsatları, evden para kazanma ve internetten para kazanma imkanları hakkında bilgi edinebilir. Bizimle fikirlerinizi paylaşıp; fikrinizin gelişmesine katkı sağlayabilirsiniz. www.yenibiriskurmak.com

Kontrol Edin

Atölye Kurulumu

Atölye Kurulumu

Eğitim sisteminin motor becerilerini ve teknik bilgiyi esas alan yapısının gelişmesiyle kurumlarda atölye sınıfları artmaktadır. …

Bir cevap yazın