A huge collection of 3400+ free website templates JAR theme com WP themes and more at the biggest community-driven free web design site
Anasayfa / Hibe & Destek Fonları / Keçi Sütü Devlet Desteği
Keçi Sütü Devlet Desteği
Keçi Sütü Üretimi

Keçi Sütü Devlet Desteği

Keçi Sütü Devlet Desteği

IPARD – TKDK Süt Çiftliği Hibeleri 2015; Süt Çiftliği; Hibeleri 2015 yılında ülkemizde uygulanmaya devam ediyor. Süt üretim çiftlikleri kurmak isteyen yatırımcıların devletimiz tarafından belli olanlarda hibelerle desteklenmektedir. Hibe desteklerinden faydalanmak isteyen yatırımcılarımızın izlemesi gereken yollar, kurumlardan alınacak izinler, çiftliğin projelendirilmesinde dikkat edilmesi gereken noktalar, Büyükbaş süt üretiminden İnek ve Manda sütü üretim maliyeti ve yaklaşık hibe oranları, Küçükbaş hayvancılıkta Koyun ve Keçi sütü üretim maliyeti ve yaklaşık hibe oranları ve en önemlisi olan hibe desteği almak için ne yapmam gerekir sorusunun cevabını bulabileceksiniz. 2015 yılından uygulamada olan IPARD fonu finansörü olan Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) ve olacak olan Süt Çiftlik Kurulumuna Hibe programları 42 İlde devam ediyor!!!

IPARD HİBE DESTEKLERİ ALAN İLLERİMİZ

Avrupa Birliği Hibe Fonu IPARD , Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK)
tarafından 42 ilimizden uygulama devam ediliyor. Bu 42 İl aşağıda listelenmiş olup bu illerin il sınırların dışındaki başvurular kabul edilmeyecektir.

KİMLER BAŞVURABİLİR?

Süt Üreten Tarımsal İşletmelere verilecek destekten faydalanmak için Kamu tüzel kişilikleri hariç, ulusal kanunlarca tanınmış gerçek ve tüzel kişiler gerekli uygunluk koşullarını sağlamak kaydıyla proje başvurusunda bulunabilir. Kamu Tüzel kişiliğinin ortalığı %25 geçemez.

HANGİ YATIRIMLAR DESTEKLENMEKTE, İŞLETMENİN SAĞLAMASI GEREKEN KOŞULLAR?

Mevcut tarımsal işletmelerin modernizasyonu, genişletilmesinin yanı sıra yeni tarımsal işletme kurulumu da desteklenmektedir.

Keçi Sütü Devlet Desteği
Keçi Sütü Devlet Desteği

Süt İşletmesinin Sağlanması Gereken Koşullar;

Çiftçi Kayıt Sistemi,

Hayvan Kayıt Sistemi,
Ulusal Vergi Sistemi Sistemlerine kayıtlı olmak zorundadır.

IPARD Süt Üretim hibelerinden faydalanmak için yatırım yeri 42 ili kapsaması gerekmektedir. 42 il dışında kalan yatırımlar IPARD tarafından desteklenmeyecektir.IPARD – TKDK Desteklenen İller

1. BÜYÜKBAŞ SÜT HAYVANCILIĞINA YATIRIMLARI
Büyükbaş hayvan yetiştiriciliği yönelik IPARD hibe programında desteklenecek olan yatırımlarda uygun kapasiteler ve harcama oranları

İnek Sütü ve Manda Sütü Üretimine Yönelik Yatırım Kapasitesi:

KÜÇÜKBAŞ SÜT HAYVANCILIĞINA YATIRIM
Küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yönelik IPARD hibe programında desteklenecek olan yatırımlarda uygun kapasiteler ve harcama oranları

Koyun Sütü ve Keçi Sütü Üretimine Yönelik Yatırım Kapasitesi

HANGİ HARCAMALARA DESTEK VERİLİYOR?

Makine–Ekipman alımı, yapım işleri, hizmet alımı (genel harcamalar) ve görünürlük harcamaları destek tutarının belirlenmesine esas olacak uygun harcamalardır.

Yapım İşleri

• Açık ve yarı açık ahırların/ağılların inşası/genişletilmesi/modernizasyonu veya mevcut kapalı
ahırların/ağılların modernizasyonu
• Süt sağım ve depolama odaları, depo binaları, makine garajları ile sınırlı olmak kaydıyla tarımsal
binaların inşası ve/veya yenilenmesi
• Gübre yönetimi, işleme ve depolamaya yönelik yatırımlar.
Makine­Ekipman Alımı
• Silaj makinesi ve ekipmanı, çiftlikte hayvan yemi hazırlama, muamele etme, dağıtma ve depolama
sistemleri
• Süt sağım odası tesisatı (sağım makinası, sağım sistemi ekipmanı, hijyen ve kalite belirlemede
kullanılan ölçüm ve kayıt ekipmanı, sanitasyon ve dezenfeksiyon
sistem ekipmanı),
Süt soğutma ve depolama makine ve ekipmanı
• Süt nakli için ekipman
• Gübre yönetimine, işleme ve depolamaya yönelik makine­ekipman,
• Hayvan bakımına yönelik makine ve ekipman (örneğin tartma, dezenfeksiyon)
• Sulama sistemleri (hayvan refahı standartlarına uygun suluklar ve içme suyu sistemleri),
• Bilişim teknolojileri ve yazılım dahil, özel teknolojik ekipmanın satın alınması (sürü yönetimi, süt kaydı, genel çiftlik yönetimi, yem rasyonu hazırlama programı)

BAŞVURU SAHİBİNİN IPARD – TKDK SUNMASI GEREKEN BİLGİ VE BELGELER

Yatırımcı, süt üretim çiftliği yatırımı için destek alacağı kurumun olan TKDK’ya başvuru dosyasında sunacağı bilgi ve evraklar aşağıda açıklanmıştır.

Yatırımcı kurum tarafından istenen evrakları danışman firmaya teslim ederek, danışman firma Başvuru Formu ve Eklerini, İş Planı ve Teknik Projeyi hazırlayarak, dokümantasyonu gerçekleştirir.

Başvuru Formu Ekinde Sunulacak Resmi Belgeler

1. Süt Üreten Tarımsal İşletmeler İçin Başvuru Sahibi Tarafından Alınack Belgeler

Başvuru sahibi tarafından alıncak olan belgeler dikkatlice incelenmeli, eğer yatırıcı bu belgeleri alamama durumu var ise yatırımdan vazgeçmelidir. Bu belgelerin eksikliğinden TKDK tarafından başvuru dosyası kabul edilmez.

Başvuru Sahibinin Verilmiş olduğu Taahutnameler

IPARD Süt Hayvancılığını Başvurularında Ruhsat Almak Gereklimidir ?

IPARD Fonundan yararlanarak yapılacak çiftlik için, RUHSAT/Yapı Kullanın İzin Belgesi alınması gereklidir. Yeni kurulacak işletmeler için ve mevcut tesis için zorunludur. Ruhsat alma aşaması 3 –6 ay sürdügünden başvuru sahibi belediye yada il özel idaresi ruhsat başvurularını yapmalıdır.

Hakkında Admin

Avatar of Admin
Sizlerde sitemizden iş fikirleri, hibe & destek fonları, banka kredileri, bayilik fırsatları, evden para kazanma ve internetten para kazanma imkanları hakkında bilgi edinebilir. Bizimle fikirlerinizi paylaşıp; fikrinizin gelişmesine katkı sağlayabilirsiniz. www.yenibiriskurmak.com

Kontrol Edin

Atölye Kurulumu

Atölye Kurulumu

Eğitim sisteminin motor becerilerini ve teknik bilgiyi esas alan yapısının gelişmesiyle kurumlarda atölye sınıfları artmaktadır. …

Bir cevap yazın