A huge collection of 3400+ free website templates JAR theme com WP themes and more at the biggest community-driven free web design site
Anasayfa / Tarım ve Hayvancılık / Kaz Yetiştiriciliği
Kaz Yetiştiriciliği

Kaz Yetiştiriciliği

Kaz Yetiştiriciliği

Organik kaz etini tanımlamadan evvel organik gıdanın tanımını yapmak gerekir. Organik gıda: Doğanın dengesini bozmamak amacıyla, ekolojik ortamlarda herhangi bir suni kimyasal kullanmadan kültürel tedbirler, biyolojik mücadele yöntemleriyle organik maddeler kullanılarak yapılan tarımdan elde edilen hayvansal ve bitkisel her türlü gıda organik gıda olarak tanımlanabilir. Kısaca ekolojik tarım yapılarak elde edilen gıdalara organik gıda denir.

Dünya nüfusunun 6 milyarı aşmaya başladığı günümüzde insanoğlu sağlıklı beslenme ve çevre sağlığı konusunda daha hassas ve ilgili olmaya başlamıştır. Bu bilinçlenme ve hassasiyet sürecine paralel olarak organik tarım ve organik gıda üretimine olan ilgi de artmaktadır. Et ve süt ürünleri kimyasal kalıntıdan en çok etkilenen ürünlerin başında olduğu için organik et ve süt ürünlerine rağbet daha fazla olmaktadır. Kanatlı eti tüketimi her geçen gün arttığından organik piliç ve hindi eti üretimi de revaçta olmaya başlamıştır. Ancak kaz eti ve ciğerinin organik üretimi henüz yaygın değildir. Dünyada bazı çiftliklerde isteğe bağlı ve özel olarak sınırlı düzeyde organik kaz yetiştiriciliği yapılmaktadır. Daha çok serbest alanda kaz yetiştiriciliği ve kaz ciğeri üretimi gerçekleştirilmekte olup tam anlamıyla organik bir kaz yetiştiriciliğinin yaygın şekilde yapıldığı söylenemez. Özellikle kazlarda force-feeding denilen zorla besleme yöntemiyle üretilen kaz ciğerlerinin tüketildiği gelişmiş ülkelerde organik kaz yetiştiriciliğinden tam anlamıyla bahsetmek zordur. Ancak serbest alan yetiştiriciliği ile elde edilen kaz eti ve kaz ciğerinin tam organik olmasa da doğal nitelikte olduğu söylenebilir. Türkiye’de henüz organik kaz yetiştiriciliğinin yapılmadığı görülmektedir. Çünkü kazlar ağır koşullara ve hastalıklara dayanıklı kanatlılar olduklarından çok yaygın şekilde kimyasal madde ve ilaç katkılı yemlerle beslenmemekte ve çok sık antibiyotik vb. medikal amaçlı kimyasallar verilmemektedir. Bu yüzden kaz yetiştiriciliğinde organik tip bir yetiştiriciliğe çok fazla ihtiyaç duyulmadığı düşünülebilir.

Kaz Yetiştiriciliği
kaz yetiştiriciliği

Organik kanatlı yetiştiriciliğinde gerekli kurallar ve şartlar belirlenmiş olup bununla ilgili kurallar mevzuat altına alınmıştır. Organik yetiştiricilikle ilgili kurallara uyulmadığı ve yeterli ekolojik yerler oluşturulmadığı takdirde bir ürün veya gıda organik tescili alamaz. Organik kanatlı yetiştiriciliğinde uyulması gereken kurallar ve şartlar çok geniş ve detaylı prosedürlerle belirlenmiştir. Burada sadece kısa ve özet bilgiler verilmiştir.

Organik kaz yetiştiriciliği daha çok organik kaz eti ve ciğeri için yapılmaktadır. Organik kaz yetiştiriciliğinde uyulması gereken başlıca kurallar ve oluşturulması gereken başlıca şartlar kısaca aşağıdaki gibidir.

1- Kanatlıların bakım ve beslenme koşulları hayvan refahına uygun olarak ayarlanmalı , hayvanların doğal ışık, hava ve su gibi materyallere ulaşımı kolay olmalıdır. Özellikle barınakların ve beslenme ile ilgili malzemelerin sıhhi koşullarda olması sağlanmalıdır.Kazlar sürekli kapalı yerde olmamalı uygun hava koşullarında doğal su kaynaklarına ve serbest beslenme alanlarına ulaşabilmelidirler. Hijyenik çimen ve otlak alanların,kazların yüzebileceği su kaynaklarının olması organik kaz yetiştiriciliği çok önemlidir.

2- Barınaklar kazların rahat hareket edebileceği büyüklükte ve koşullarda olmalıdır. Örneğin zeminin dışkı toplanması uygun olması, barınağın her 100 m2’si için 4 m uzunluğunda giriş-çıkış delikleri olması gerekir. Bir barınakta 2500 adetten fazla kaz bulunmamasına dikkat edilmelidir. Açık hava barınakları bitki örtüsü ile kaplanmış olmalı belli aralıklarla barınaklar ve tesisatlar temizlenerek dezenfekte edilmelidir.

3-Kanatlı hayvanların sağlığı ve veteriner müdahalesi belli kurallar çerçevesinde yapılmalıdır. Örneğin GDO’lu yemlerle beslenmesihayvanların genetik yapısını değiştirecek uygulamaların yapılması ,gaga kesme kanat yolma gibi işlemlerin uygulanması ve tedavi edici antibiyotik vb. ilaçların uygulanması yasaktır.Ancak bireysel yani tek hayvana yönelik tedavi edici işlemlere belli koşullarda izin verilebilir. Tedaviye değil korunmaya yönelik önlemlerin alınması gerekmektedir.Bağışıklığı artırıcı bazı maddelerin verilmesine izin verilebilir. Eğer tedavi edici veteriner ilaç kullanımı zorunlu ise Veteriner ilaçları kullanılacağı zaman konulan teşhis, doz bilgisi, tedavi yöntemi, tedavi süresi ve ilacın yasal kesilme süresi ile birlikte kullanılan ürün tipi açıkça kayıt edilmelidir.Hayvanlar veya hayvan ürünleri organik ürün olarak pazarlanmadan önce bu durum kontrol ve/veya sertifikasyon kuruluşuna bildirilmelidir.Bu ve benzeri şartlar çok daha fazla ve detaylı olup organik sertifikasyon veren komite ve kuruluşlardan detaylı bilgi alınmalıdır. Bazı antibiyotik ve kimyasalların ette kalma ve vücuttan arınma süreleri göz önünde bulundurulmalıdır.

4-Kanatlı işletmelerindeki binaların, ekipmanın temizlenmesi ve dezenfekte edilmesi için izin verilen maddeler kullanılmalıdır. Örneğin Potasyum ve sodyum sabunu,su ve buhar, Kireç kaymağı vb. maddeler kullanılabilir.

5-Kanatlı hayvanların nakliye ve kesimi Organik hayvan nakliyesi ve kesiminde gerekli olan hayvan refahı kurallarına uyulmalıdır. Örneğin aşağıdaki gibidir.Örneğin kazların nakilleri stressiz ve kısa zamanda gerçekleştirilmeli, hayvanları zorlamak amacıyla her hangi bir elektriksel aygıt kullanılmamalı, stressiz uygun kesim yöntemleri uygulanmalı ve kazlar 140 günlük olmadan kesilmemelidir.

6-Organik kanatlı üretiminde yem temini ve hayvan besleme Organik kanatlı üretiminde yem temini ve hayvan besleme kurallarına uyulmalıdır. Kazlar organik olarak üretilmiş yem hammaddeleri ile beslenmelidir.Antibiyotikler, koksidiyostatlar, ilaç maddeleri, büyütücüler veya büyümeyi veya üretimi geliştiren diğer maddeler hayvan beslenmesinde kullanılmamalıdır.Organik kanatlı yetiştiriciliğinde izin verilen yem hammaddeleri ve yem katkıları kullanılmalıdır. Yem ,katkı maddeleri,enzimler,mikroorganizmalar,sentetik maddeler,sentetik renk vericiler ve probiyotikler gibi ürünlerin organik yetiştiricilikte nasıl kullanılacağı organik sertifikasyon programlarının broşürlerinde ve kitapçıklarında,mevuzata bağlı olarak itina ile hazırlanmış çizelgelerde detaylı bir şekilde anlatılmaktadır.Mevzuata bağlı kalmak organik üretimde olmazsa olmazdır.

Sonuç olarak söylenebilir ki, organik et üretimi insanlara sağlıklı ve doğal ürün yedirmeyi, çevreyi korumayı,iyi tarım uygulamalarıyla birlikte refah içinde yaşayan sağlıklı hayvan yetiştirmeyle iç içe bir konudur. Kazcılık gelecekte dünyada ve ülkemizde yaygınlaşmaya başladığında sıklıkla başvurulabilecek uygulamaların arasında yer alacaktır. Türkiye’de henüz kazların doğal serbest yetişme alanları, rahatça yüzüp otladığı bölgeler çokça bulunmaktadır. Özellikle doğu ve güneydoğu Anadolu gibi çevrenin kimyasal ve yapay atıklarla kirlenmediği yerlerde geleneksel yöntemlerle yetiştirilen kazların etleri organiğe yakın özellikler taşımakta olup,aynı zamanda çok lezzetlidir.

Hakkında Admin

Avatar of Admin
Sizlerde sitemizden iş fikirleri, hibe & destek fonları, banka kredileri, bayilik fırsatları, evden para kazanma ve internetten para kazanma imkanları hakkında bilgi edinebilir. Bizimle fikirlerinizi paylaşıp; fikrinizin gelişmesine katkı sağlayabilirsiniz. www.yenibiriskurmak.com

Kontrol Edin

Atölye Kurulumu

Atölye Kurulumu

Eğitim sisteminin motor becerilerini ve teknik bilgiyi esas alan yapısının gelişmesiyle kurumlarda atölye sınıfları artmaktadır. …

Bir cevap yazın