A huge collection of 3400+ free website templates JAR theme com WP themes and more at the biggest community-driven free web design site
Anasayfa / Şirket Kurmak / İşyeri Devir İşlemleri Nasıl Yapılır
İşyeri Devir İşlemleri Nasıl Yapılır
işyeri devir işlemleri nasıl yapılır

İşyeri Devir İşlemleri Nasıl Yapılır

İşyeri Devir İşlemleri Nasıl Yapılır

Bir işyerini devir alıyorsanız bir ekip sorunları da devir alabilirsiniz. Birincisi eski işverenin elemanları,ikincisi ise eski işverenin borçları. Bu iyi mi olur aşağıda anlatıyorum.Meydana getirilen iş devir adı altında ise bu eski işyerinin devam etmiş olduğu anlamındadır.Dolayısı ile de işyerinin problemleri devam eder anlamına gelir. Bu Nedenle işyeri devir almayın onun yerine kapanan ve elemanlardan arındırılmış işyerinin yerine siz yenisini açın.

Mevzuyla ilgili detaylar aşağıda. Yeni işyeri açmayıp, sigortalı çalıştıran bir işi yada iş yerini devralan işveren Kuruma en geç iş yeri devralma işlemlerinin tamamladığı gün iş yeri bildirgesi vermekle yükümlüdür. Bu yükümlülük 506 sayıl Yasanın 8/5, maddesinde yer edinen ‘’Sigortalı çalıştırılan bir işin yada işyerinin başka bir işverene devrolunması yada intikal etmesi halinde de, yeni iş veren bildirge vermekle yükümlüdür. Bu işlerde çalışan sigortaların sigorta hak ve yükümleri devam eder.’’hükümden meydana gelmektedir. Aynı şekilde Toplumsal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği’nin 5/b maddesinde ‘‘Aynı işverenin, birden fazla işyeri kurması yada devir alması ya da kendisine intikal etmesi halinde işyeri için ayrı bildirge düzenlenir.’’ Hükmü de aynı paraleldir.

Bir iş yerinin devri, o işyerinin etken ve pasifiyle, şu demek oluyor ki tüm çalışan sigortalıları, makineleri, arazisi, arsası, binası, teknolojisi ve araçlarıyla, faaliyeti devam ederken bir başkasına geçmesi durumudur.Toplumsal Sigortalar Yasası açısından tüm işyeri el değişimleri işyeri devri sayılmamaktadır. Bu anlamada bir işyeri devrinden söz edebilmek için iş yeri devri esnasında devralan işverenin açık (sözleşme ya da fiili olarak) yada örtülü (zımni) irade beyanı ile mevcut sigortaların hizmet sözleşmelerini tanıması gerekmektedir. Uygulamada işyerini feshetmemesi ve işyerini dinlence etmeden etkin durumda devralan yeni işverene devretmesi halinde 506 sayılı Yasa’da tanımı meydana getirilen işyeri kalmayacağından bu şekilde bir işyerinin devrinden de söz edilemez. Minimum bir sigortalının hizmet sözleşmesi etkin olmadan meydana getirilen işyerinin satılması, kiralanması yada çeşitli biçimlerde el değişiklik yapma işlemleri işyeri devri sayılmamaktadır.

506 sayılı Yasa uygulamasında işyeri,devri tüm hukuki sonuçlarıyla birlikte el değiştirmesi şu demek oluyor ki, etken ve eylemsiz değerleri yanı sıra makineler, döşem, araçlar ve sigortalılarla beraber etkinlik halinde başkasına geçmesi olarak ele alınmaktadır. Devralan işverenin çalışan sigortalıların hizmet sözleşmelerini tanıması, gerçekleşen devrin işyeri devri anlamına gelmesi bakımından önemlidir.

İşyerinin etkin durumda olmasından, sigortalıların çalışmaya devam etmesi anlaşılmaktadır. Toplumsal Sigortalar Kurumu uygulamaları açısından. Devir esasında minimum bir sigortalının(mesela işyeri bekçisinin) hizmet sözleşmesinin devam etmekte olması şartı aranmaktadır. Bu anlamda işyerini devreden eski işverenin Kuruma verdiği son olarak dört aylık sigorta primleri bordrosunda sigortalı ya da sigortalıların işten çıkış kaydı ile işyerini devralan yeni işverenin sigortalıları işe başlatma (işe giriş) tarihinin birbirini takip etmesi şartı aranmaktadır. Bu şartın gerçekleşmemesi durumunda meydana getirilen işlem işyeri devri değil yeni işyeri tescili kapsamında değerlendirilmektedir.

İşyeri Devir İşlemleri Nasıl Yapılır
dükkan devir işlemleri

Sigortalıların hizmet sözleşmeleri bakımından etken (etkin) durumda olmayan başka bir deyişle sigortalı çalıştırılmaya devam etmeyen bir işyerinin, arazi, bina, vasıta gereç, makine parkı ve tesisatlarının çeşitli şekillerde el değiştirmesi devir olarak kabul edilmektedir.

Bir işverenin sigortalıların hizmet sözleşmelerini feshederek, ticari faaliyetini terk etmesi durumunda ortada 506 sayılı Yasa anlamında işyeri Tanımına uygun bir yer kalmayacağından bu şekilde bir yeri bir tek binası, tesisatı, makine ve demirbaşları ile bir başkasına satmak yada kiralamak hukuken mülkiyetin yada kullanma hakkının devredilmesi olarak değerlendirilip, bu durumda işyeri devri söz mevzusu olmamaktadır.

Devir halinde sigortalıların hizmet sözleşmesi bağlarının da fiilen yada Sözleşmeyle devredilmesi gerekmekte olup, eski işverene karşı hizmet sözleşmesi bağları bulunan bir sigortalının dahi yeni işverence devralınan işyerinde fiilen kesintisiz olarak çalışmaya devam etmesi,gerçekleşen işlemin işyeri devri olarak nitelenmesine yetmektedir.

Hakkında Admin

Avatar of Admin
Sizlerde sitemizden iş fikirleri, hibe & destek fonları, banka kredileri, bayilik fırsatları, evden para kazanma ve internetten para kazanma imkanları hakkında bilgi edinebilir. Bizimle fikirlerinizi paylaşıp; fikrinizin gelişmesine katkı sağlayabilirsiniz. www.yenibiriskurmak.com

Kontrol Edin

Atölye Kurulumu

Atölye Kurulumu

Eğitim sisteminin motor becerilerini ve teknik bilgiyi esas alan yapısının gelişmesiyle kurumlarda atölye sınıfları artmaktadır. …

Bir cevap yazın