A huge collection of 3400+ free website templates JAR theme com WP themes and more at the biggest community-driven free web design site
Anasayfa / Yeni İş Fikirleri / İş Kurma Süreci
İş Kurma Süreci

İş Kurma Süreci

İş Kurma Süreci

Girişimciler, toplumun gereksinim duyduğu ürünleri üretip, hizmetleri sunarak maddi ve manevi kazanç elde etmeyi hedefleyen kişilerdir. Bunun temelinde yatan gerçeklerden birisi de kendi kendinin patronu olmaktır. Birilerine bağlı olarak çalışıp maaş almak yerine, kendi işini planlayıp geliştirerek para kazanmak hedeflenmektedir. Günümüzde bu hususta sağlanan teşvikler, destekler ve bilgilendirme uygulamaları vasıtası ile çoğu kişi kendi işini kurmaktadır.

Oldukça meşakkatli bir aşama olan iş kurma süreci; sağlam bir motivasyon, iş fikrinin belirlenmesi, çalışma uygulamasının hazırlanması, ön değerlendirmenin yapılması, iş fikri hakkında yapılabilirlik araştırmasının yapılması, iş planının hazırlanması, işin kurulması ve işletmenin geliştirilmesi gibi belli temel aşamalardan oluşmaktadır. Bu aşamalarda sağlam temeller oluşturarak hayalini kurduğunuz işi problemsiz bir biçimde geliştirebilir ve para kazanmaya başlayabilirsiniz. Temel aşamalarda yapacağınız yanlışlar sebebiyle işinizi batırabileceğiniz riskini de gözden kaçırmamalısınız. Bu nedenle sakin bir biçimde gereklilikleri yerine getirmeli ve sağlam temeller oluşturmalısınız.

Şimdi girişimciler için iş kurma sürecinin temel adımlarından sırayla bahsetmek istiyoruz:

1. Adım: Girişimcilik Motivasyonunu Sağlamak

Girişimcilik Motivasyonunu SağlamakGirişimcilikte en önemli nedenlerden biri motivasyondur. Hatta motivasyon, iş kurmak isteyen kişiler için finansmandan bile daha güçlü bir faktördir. Çünkü paranız olsa dahi işinizi kurma, yürütme ve geliştirme sürecinde çoğu problemle karşılaşırsınız. Bu problemlerla baş edebilmenin en önemli yolu, motivasyonunuzun güçlü olmasıdır. Karşılaşacağınız problem ve zorluklar sizi yıldırmamalıdır. Motivasyonunuzun eksik olması halinde, karşınıza gelecek iş fırsatlarını değerlendiremezsiniz.

Genel olarak ülkemizde iş fikri aşamasında yaşanan bilgi eksikliği, bürokrasi, yasal prosedürlerin uzunluğu, masraflar, enflasyon baskısı, düşen kar gibi çoğu etken girişimcinin kararlılığını zorlamaktadır. Bunlar karşısında motivasyonunuzu kaybetmeden güçlü bir biçimde dikilebilmelisiniz. Girişimcilerin motivasyonunu korumasını sağlayacak tavsiyeler için burayı tıklayın.

2. Adım: İş Fikrini Belirlemek

İş Fikrini BelirlemekGirişimci motivasyonunuzu sağladıktan sonraki ilk önemli adım ve başarmanızın ilk şartı, başarı potansiyeli yüksek bir iş fikridir. Girişimciler iş fikirlerini belirlerken, öncelikli olarak iş deneyimlerini, yeteneklerini, becerilerini ve uzmanlık alanlarını ele almalıdır. Aynı zamanda sahip oldukları bilgiler de girişimciler için iş fikri kaynağı olabilir. Bunların dışında bulunanlar ise iş fikrine çevirdikleri fırsatlardır.

İş fikrini saptamak için piyasalarda ne olup bitiyor gözlemlemelisiniz. Fırsatları sezinlemek ve yakalayabilmek ise etkin girişimcilerin özelliklerindendir. Fırsatlar girişimcilere, yeni bir ürün ya da hizmet sunma şansı tanıyan en iyi nedenlerdır. Ayrıca güçlü ve üstünlüklı bir ortaklık için de gerekli ilişkilere ulaşabilmektir. Kendi işimin patronu olmak istiyorum diyenlere, daha önce bahsetmiş olduğumuz 15 karlı fikri için buraya tıklayın.

3. Adım: Çalışma Programını Hazırlamak

Çalışma Programını HazırlamakBir girişimcinin iş kurma hedefine ulaşabilmesi için belli başlı konularda derli toplu ve yoğun bir çalışma içine girmesi gereklidir. İş fikrinin belirlenmesinden kurulmasına ve ilk müşteriye kadar geçen sürete birbirinden farklı; ancak birbirine bağlı çalışmalar yapılmalıdır. İş kurma aşamasına ulaşabilmek için çalışma programı hazırlık sürecinde en baştan sonuna kadar planlı bir biçimde kusursuz ve geniş kapsamlı bir biçimde hareket edilmelidir.

Başarılı bir iş kurabilmek için ön hazırlık çalışmalarının yeterli bir seviyede yapılması gerekir. Çünkü iş kurma süreci, kaynakların verimli kullanılması gereken bir süreçtir. Zaman ise sizi başarıya götüren yolda en önemli etkenlerden birisidir. Hızlı bir biçimde iş kurma aşamasının gelişmesini istiyorsanız, ön hazırlık çalışmalarına önem vermelisiniz.

4. Adım: Ön Dşayetlendirmenin Yapılması

Ön Dşayetlendirmenin Yapılmasıİş fikrinizin gerçekleştirilmesi ve uygulanması için yapmanız gereken öncelikli iş, başarı şansı ve gelir potansiyelinin araştırılmasıdır. Ayrıca girişimci, yapacağı araştırmalara paralel olarak işin kurulması, yürütülmesi ve büyümesi için ne yapması gerektiğini de saptamalidir. Yani işin yapılabilirliğini araştırması gereklidir. Bu aşama uzun süreli ve geniş kapsamlı bir çalışma gerektirir. Ama girişimcinin bu araştırmaları yapmadan önce genel çerçevede işin kurulmasına mani olan bir durum olup olmadığını da incelemesi gereklidir.

Ön değerlendirme çalışması, iş fikrinin genel özelliklerinin belirlenmesini ve kendi özellikleri ile genel bir karşılaştırma yapılmasını sağlamaktadır. Bu çalışma, kısa ve hızlı olması sebebiyle girişimcinin zaman kaybetmesini önlemektedir. Aynı zamanda çok sayıda iş fikri söz konusu olduğu zaman da ön değerlendirme çalışmasının yapılması son derece yararlı olacaktır.

5. Adım: İş Fikrinin Yapılabilirlik Araştırması

İş Fikrinin Yapılabilirlik AraştırmasıGirişimcilerin kurdukları işte etkin olabilmesi için önce iş fikrinin başarı potansiyeline sahip olması gerekiyor. Burada başarı potansiyelinden kasıt sadece iş fikrinin özellikleri değildir. Aynı zamanda kurulmak istenen şirketin başarısı ve bu 3 temel nedene bağlıdır. İş fikrine, piyasaya ve girişimcinin özelliklerine göre başarı potansiyelinden bahsedilmektedir. Bu nedenle iş kurma sürecinde bu konu üzerine ayrıntılı ve karşılaştırmalı analiz yapılmalıdır.

Girişimcinin kurmak istediği işiy ile ilgili olarak araştırması gereken çoğu soru bulunmaktadır. İş fikrinin, piyasadaki arz – talep ve rekabet ilişkileri içindeki yeri, müşteri kitlesi, ürün ve hizmet özellikleri, işletme kuruluş modeli ve yasal seçenekler, yöntem bilgi ve beceriler, finansal kaynak seçenekleri gibi konular dikkatli bir biçimde araştırılmalıdır. Aynı zamanda girişimciler, iş fikrinin yapılabilirliğini ve başarı potansiyelini saptamak için de çoğu soruyu araştırarak en doğru seçenekleri saptamasi gerekiyor. İş fikrinin yapılabilirlik araştırması, bu soruların sorulduğu ve İdeal yanıtların araştırıldığı aşamadır. Bu aşama sonucunda ise girişimci, iş fikrinden yola çıkarak kendi özelliklerine makul bir iş modeline ulaşmış olacaktır.

6. Adım: İş Planının Hazırlanması

İş Planının HazırlanmasıYapılabilirlik araştırması sonrasında, kurulacak olan işin en doğru ve uygulanabilir modeline ulaşmış olacaktır. Artık girişimcinin elinde, çeşitli kuruluş ve işletme seçenekleri arasından kendi özelliklerine ve işletme amaçlarına makul olanların seçildiği bir kararlar dizini bulunmaktadır. Girişimci yapılabilirlik raporu ile iş kurma sürecinde yapması gerekli olanlare, çeşitli seçenekleri değerlendirerek ulaşır.

Yapılabilirlik araştırması ile projenin kapsamı belirlenmiştir. Uygulama aşamasına geçmek için de bir iş planına gerek vardır. İşin kurulma günü gelene kadar hazırlanan kapsamın ortaya çıkması için çoğu etkinlik sıralı ve önceden belirlenen özelliklerde gerçekleştirilmelidir. Bu hususta etkin olabilmek için girişimcilerin, iş planını doğru bir biçimde hazırlaması gereklidir. İş planının asli amacı ise girişimcinin iş kurma sürecinde hangi hedefler için neleri, nasıl ve ne zaman yapacağını saptamasidir.

7. Adım: İş Kurma Aşaması

İş Kurma Aşamasıİşin kuruluş aşaması, iş planında belirlenen özelliklere göre işin fiziki olarak kurulduğu aşama olarak tanımlanmaktadır. Girişimciler bu aşamada; iş yerini kiralar ya da satın alır, işletmenin yasal kuruluş işlerini yapar, elemanları, makine ve ekipmanları temin eder. Kredi çekilecekse gerekli teminatlar sağlanır, müracaatlar yapılır. İş yeri donanımları kurulur ve işletmenin faaliyetini başlatırlar. Girişimci iş kurma aşamasına geldiği zaman iş planı hazırlıklarını tamamlamış olacaktır.

Girişimciler, ilk aşamalarda hazırlık ve araştırma gibi bütün aşamaları içine alan genel bir çalışma programı hazırlarken; iş planı hazırlığının son aşamasında daha ayrıntılı bir plan yapacak duruma gelir. Bunun sebebi, işi kurmak için yapacağı çoğu etkinlikyi en ince detaysına kadar incelemiş ve ne yapması gerektiğine karar vermiş olmasıdır. Girişimci bu yolla elde ettiği sonuçlara dayanarak iş planının son aşaması olan “İş Kurma Süreci Detaylı Çalışma Planı”nı hazırlar.

8. Adım: İşletmeyi Geliştirmek

İşletmeyi Geliştirmekİş kurma aşamasının sonunda, kuruluş amacı ile girişimci için farklı bir dönem başlar. Girişimciler kuruluş aşamasından sonra işletmenin gelişim planı adımlarını programa başlar. Bu aşamalar ise kendi ayakları üzerinde durur hale gelmek, gelişmenin başlaması, kullanılan kapasitenin yükselmesi ve işletmeye yeni kapasiteler eklenmesi olarak davam eder.

İşletme gelişme planının başarısı ve hızı, girişimcinin doğru işletmecilik uygulaması ile alakalıdır. Yani ne kadar etkin bir işletme yöneticisi olduğuna ve ne kadar doğru bir sistem kurduğuna bağlıdır. İşletme yöneticileri, kuruluş ve faaliyete geçme aşamasında yöntem kısımla ilgilendikleri kadar, idari faaliyetlerle de ilgilenmelidir. Bu nedenle girişimci, işletmesini kurduktan sonra iyi bir yönetici olmayı ya da iyi bir yönetim sistemi kurmayı da başarmalıdır.

Hakkında Admin

Avatar of Admin
Sizlerde sitemizden iş fikirleri, hibe & destek fonları, banka kredileri, bayilik fırsatları, evden para kazanma ve internetten para kazanma imkanları hakkında bilgi edinebilir. Bizimle fikirlerinizi paylaşıp; fikrinizin gelişmesine katkı sağlayabilirsiniz. www.yenibiriskurmak.com

Kontrol Edin

Tübitak Teknogirişim Sermayesi Desteği Programı (BİGG)

Tübitak Teknogirişim Sermayesi Desteği Programı (BİGG)

Tübitak Teknogirişim Sermayesi Desteği Programı (BİGG) 2017 ÇAĞRISI 2. DÖNEMİ PANEL TAKVİMİ (17.10.2017) 1512-TEKNOGİRİŞİM SERMAYE DESTEĞİ PROGRAMI …

Bir cevap yazın