A huge collection of 3400+ free website templates JAR theme com WP themes and more at the biggest community-driven free web design site
Anasayfa / Banka Kredileri / Hayvancılık Kredisi Nasıl Alınır
Hayvancılık Kredisi Nasıl Alınır
hayvancılık kredisi nasıl alınır

Hayvancılık Kredisi Nasıl Alınır

Hayvancılık Kredisi Nasıl Alınır

Ziraat Bankası tarımsal kredilerinin;

 • Başarılı işletmecilikle kaliteli ve verimli üretim yapan,
 • İşletmesine sahip çıkan,
 • Tarımsal faaliyetini gerçekleştirmeye yönelik yeterli tarım alet ve makinesi bulunan,
 • Yöresinde tarımsal üretime yönelişi ve uygulayışı ile başarılı bilinen,
 • Krediye karşılık yeterli teminatı verebilen,
 • Çevresinde itibarlı, kredibıl olarak tanınan müşterilere kullandırılması esastır.
 • Gerçek ve tüzel kişi üreticilerimizin yukarıda belirtilen kriterlerle birlikte, aşağıda belirtilen şartları da taşımaları gerekmektedir.

Gerçek kişi müşterilerimizin;

 • Ergin ve ayırt etme gücüne sahip olması,
 • T.C.Vatandaşı olması ve Nüfus Kütüğünde kayıtlı bulunması,
 • Tarımsal işletmesi bulunması (Bir tarımsal işletmeye sahip olması, işletme edinmek istemesi veya bu işletmelerde
 • kiracı sıfatıyla tarımsal üretim yapması gerekmektedir),
 • Ziraat Bankası’na vadesi geçen borcunun bulunmaması,
 • Tefecilik yapmaması,
 • Çek kullanım yasağı bulunmaması, çek-senet protestolarının süreklilik arz etmemesi ve açık protestonun ulunmaması, gerekmektedir.

Tüzel kişi müşterilerin;

 • Krediye konu tarımsal faaliyeti başarılı bir şekilde gerçekleştirecek nitelikte yönetim yapısı, organizasyon ve kapasiteye, bünyesinde çalıştırdığı elemanların ise kredi konusu faaliyetle ilgili yeterli bilgi ve tecrübeye sahip olması,
 • Tarımsal işletmesi bulunması (bir tarımsal işletmeye sahip olması, işletme edinmek istemesi veya bu işletmelerde kiracı sıfatıyla tarımsal üretim yapması),
 • Ziraat Bankası’na ve diğer bankalara vadesi geçen borcu bulunmaması,
 • Tefecilik yapmaması,
 • Çek kullanım yasağı bulunmaması, çek-senet protestolarının süreklilik arz etmemesi ve açık protestonun bulunmaması, gerekmektedir.

Kredi Başvurusu

 1. Kredilendirmelerde Ne Tür Teminatlar Alınmaktadır?
 2. Tarımsal kredi kullandırımlarında aşağıda belirtilen teminat çeşitlerinden biri veya birkaçı kabul edilebilir:
 3. Gayrimenkul ipoteği,
 4. Kanuni hükümlerin öngördüğü ölçüde, depolanmış ürünlerin makbuz senetlerinin rehni,
 5. Mevduat, Altın, Devlet tahvili, Hazine bonosu rehni,
 6. Tarımsal amaçlı kooperatifler ve bunların üst kuruluşlarının kefaleti ve cüzdanlarındaki ortak senetlerinin rehni,
 7. Taşıt aracı ve traktör rehni,
 8. Gemi ipoteği (Sadece işler halde olan gemiler ipotek alınabilir),
 9. Teminat ve kefalet mektupları,
 10. Kamu kuruluşları ve bankalarla ilişkilerden doğmuş ve doğacak alacakların (Maaş, ücret, destekleme ödemeleri, ürün alım bedeli gibi ) rehni veya temliki,
 11. Bankaca uygun görülen garanti kuruluşlarının taahhütleri ve/veya kefaletleri,
 12. Şahıs veya firma kefaleti (Müşterek borçluluk ve müteselsil kefalet),
 13. Sitüasyon Teminat (Yatırım kredilerinde, krediye konu tesis teminata dahil edilebilir),
 14. Sözleşmeli üretim kredilerinde ürün rehni ve alacağın temliki,
 15. Ticari işletme rehni,
 16. Spot tarımsal kredilerde, gerçek müşteri çek/senedi.

Bireysel Çiftçi Kredisi

Tarımsal işletme kredisi talep eden müşterilere daha seri hizmet sunabilmek amacıyla üretime endeksli olarak maksimum 30.000 YTL limitli,
Azami 18 ay vadeli,
Kefalet değerliliği olan, ödeme gücü yerinde firma ve/veya en az iki şahsın kefaleti sağlanmak suretiyle,
Tamamı nakit olarak kullandırılabilen işletme kredileridir.

İşletme Kredisi

Gerçek kişi üreticilere Bireysel Çiftçi Kredisi limiti (30.000 YTL) üzerindeki,
Tüzel kişilerin işletme kredisi talepleri bu ürün dahilinde,
Azami 18 ay vade ile kredilendirilebilmektedir.
Kredi talebinde bulunacak müşterilerin tarımsal işletmelerinin bulunduğu yerdeki Ziraat Bankası Şubesine müracaat etmeleri gerekmektedir.

Büyükbaş Süt Hayvancılığı Kredileri

Genel Bilgiler
Ziraat Bankası; 10 baş ve üzerinde büyükbaş hayvan yetiştiriciliği işletmesi kurmak ve/veya kurulu işletme kapasitesini 10 baş ve üzerine çıkarmak isteyen üreticilerine Büyükbaş Süt Hayvancılığı Kredileri sunuyor.

Özellikleri
Ziraat Bankası Büyükbaş Süt Hayvancılığı Kredisi kapsamındaki Yatırım Kredileri;
Türkvet Kayıt Sistemi’ne kaydedilmiş, kültür ırkı veya melezi, azami 48 aylık, en az bir doğum yapmış büyükbaş hayvan (sığır, manda) alımı
Barınak yapımı ve tadilatı
Süt sağım ünitesi, süt soğutma tankı alımı
Yem hazırlama ünitesi alımı
Balya makinesi, çayır biçme makinesi ve silaj makinesi alımı
Gübre yönetimiyle ilgili altyapı ve alet/ekipman alımı
Diğer yatırım giderlerinin finansmanı sağlar.
Ziraat Bankası Büyükbaş Süt Hayvancılığı Kredisi kapsamındaki İşletme Kredileri;
Tek yıllık yem bitkisi üretim giderleri
Diğer işletme giderlerinin finansmanı sağlar.

Damızlık Süt Sığırcılığı Kredisi

Ziraat Bankası’ndan avantajlı Büyükbaş Hayvancılık Kredisi!

Genel Bilgiler
Ziraat Bankası; Manda veya Holstein Siyah Alaca, Holstein Kırmızı Alaca, Brown Swiss, Simental (Flekvi) ve Jersey ırkı hayvanlarla 10 baş ve üzerinde işletme kurmak ve/veya kurulu işletme kapasitesini 10 baş ve üzerine çıkarmak isteyen üreticilerine Damızlık Süt Sığırcılığı Kredisi sunuyor.

Özellikleri
Ziraat Bankası Damızlık Süt Sığırcılığı Kredisi kapsamındaki Yatırım Kredileri;
Türkvet Kayıt Sistemi’ne kaydedilmiş, Damızlık Belgeli, en fazla ilk doğumunu yapmış veya ilk yavrusuna gebe, azami 36 aylık sığırların alımı
Türkvet Kayıt Sistemi’ne kaydedilmiş, ilk doğumunu yapmış veya ilk yavrusuna gebe, azami 48 aylık mandaların alımı
Barınak yapımı ve tadilatı
Süt sağım ünitesi, süt soğutma tankı alımı
Yem hazırlama ünitesi alımı
Balya makinesi, çayır biçme makinesi ve silaj makinesi alımı
Gübre yönetimiyle ilgili altyapı ve alet/ekipman alımı
Kendi elektrik ihtiyaçlarını yenilenebilir enerji kaynaklarından üretmek için gerekli olan tesis ve alet/ekipmanların alımı
Diğer yatırım giderlerinin finansmanı sağlar.
Ziraat Bankası Damızlık Süt Sığırcılığı Kredisi kapsamındaki İşletme Kredileri;
Tek yıllık yem bitkisi üretimi ve diğer işletme giderlerinizin finansmanı sağlar.

Küçükbaş Süt Hayvancılığı Kredileri

Ziraat Bankası’ndan Küçükbaş Süt Hayvancılığı Kredisi

Genel Bilgiler
Ziraat Bankası, koyun yetiştiriciliğinde en az 50 baş; Saanen, Kilis, Damascus, Ankara ve Kıl keçisi yetiştiriciliğinde en az 25 baş kapasite ile üretim yapan veya en az bu kapasiteler ile yeni işletme kurmak ya da mevcut hayvan sayılarını bu kapasitelere çıkarmak isteyen üreticilerine Küçükbaş Süt Hayvancılığı Kredileri sunuyor.

Özellikleri
Ziraat Bankası Küçükbaş Süt Hayvancılığı Kredisi kapsamındaki Yatırım Kredileri;
Koyun Keçi Kayıt Sistemine kaydedilmiş, 9-24 aylık hayvanların alımı
Barınak yapımı ve tadilatı
Süt sağım ünitesi, süt soğutma tankı alımı
Yem hazırlama ünitesi, balya makinesi ,çayır biçme makinesi, silaj makinesi alımı
Güneş enerji sistemi alımı
Diğer yatırım giderlerinin finansmanı sağlar.
Ziraat Bankası Küçükbaş Süt Hayvancılığı Kredisi kapsamındaki İşletme Kredisi;
Tek yıllık yem bitkisi üretim giderleri
Diğer işletme giderlerinin finansmanı sağlar.

Arıcılık Kredileri

Hayvancılık Kredisi Nasıl Alınır
hayvancılık kredisi nasıl alınır

Ziraat Bankası’ndan yatırım ve işletmeleriniz için özel Arıcılık Kredileri

Genel Bilgiler
Ziraat Bankası; Arıcılık Kayıt Sistemi’ne kayıtlı, asgari 50 adet arılı kovan ile üretim yapan veya arılı kovan sayısını 50 adet ve üzerine çıkarmak isteyen üreticilerine Arıcılık Kredileri sunuyor.
Özellikleri
Ziraat Bankası Arıcılık Kredisi kapsamındaki Yatırım Kredileri;
Arılı kovan, polen kapanlı yeni kovan (boş), bal süzme makinesi, polen kurutma ve temizleme ile kek hazırlama makineleri alımı
200 adet ve daha fazla sayıda arılı kovan ile gezginci arıcılık yapan üreticiler için jeneratör, güneş enerji sistemi, arıcı barakası veya karavan alımı
100 adet ve daha fazla sayıda arılı kovana sahip ana arı üretimi yapmak isteyen arıcılara; ana arı üretimi için jeneratör, güneş enerji sistemi, en az 1.000 adet çiftleştirme kovanı/kutusu alımı ile arıcı barakası/ arıcı karavanı alımı
Bombus arısı üreten işletmeler için bina yapımı ve tadilatı, raf sistemleri, ilgili alet ve ekipmanların alımı
Diğer yatırım giderlerinin finansmanı sağlar.
Ziraat Bankası Arıcılık Kredisi kapsamındaki Yatırım Kredileri kapsamındaki İşletme Kredileri
Arıcılık malzemeleri, şeker, temel petek,kek, ruhsatlı ilaç alımı ürünlerimiz sunulmaktadır.
Gezginci arıcılara işçilik dâhil arı nakliye giderleri
Ana arı işletmeleri için; şeker, temel petek, kek alımı ile ana arı üretim malzemeleri alımı
Bombus arısı üretimine yönelik ihtiyaç duyulan (polen, şeker, plastik kap ve ambalaj malzemesi gibi ) işletme giderleri
Diğer işletme giderlerinin finansmanı sağlar.

Hakkında Admin

Avatar of Admin
Sizlerde sitemizden iş fikirleri, hibe & destek fonları, banka kredileri, bayilik fırsatları, evden para kazanma ve internetten para kazanma imkanları hakkında bilgi edinebilir. Bizimle fikirlerinizi paylaşıp; fikrinizin gelişmesine katkı sağlayabilirsiniz. www.yenibiriskurmak.com

Kontrol Edin

Atölye Kurulumu

Atölye Kurulumu

Eğitim sisteminin motor becerilerini ve teknik bilgiyi esas alan yapısının gelişmesiyle kurumlarda atölye sınıfları artmaktadır. …

Bir cevap yazın