A huge collection of 3400+ free website templates JAR theme com WP themes and more at the biggest community-driven free web design site
Anasayfa / Genel / Güzellik Merkezi Açma Yönetmeliği
Güzellik Merkezi Açma Yönetmeliği
Lazer Epilasyon Merkezi Açma

Güzellik Merkezi Açma Yönetmeliği

Güzellik Merkezi Açma Yönetmeliği

Türkiye’de lazer epilasyon uygulamaları ilk defa 1997 yıllarında başlamış ve özellikle 2002­2003 yıllarından sonra büyük bir hızla yaygınlaşmıştır. Sağlık Bakanlığı tarafından 12.05.2003 tarihinde 25106 sayılı resmi gazetede yayınlanan GÜZELLİK VE ESTETİK AMAÇLI SAĞLIK KURULUŞLARI HAKKINDA YÖNETMELİK ile botoks, mezoterapi, dolgu maddeleri enjeksiyonu gibi medikal estetik işlemlerle birlikte lazer epilasyonun da yapılabileceği Sağlık Kuruluşlarının hangi çerçevede kurulup çalışmalarını sürdürebileceği belirlenmiştir. Mevzuatta bu kuruluşların ünvanı “Güzellik Merkezi” şeklinde belirlenmiştir.

Yasal olarak “Lazer Epilasyon Merkezi” şeklinde bir işyeri ünvanı bulunmamaktadır. Yönetmelik çerçevesinde Güzellik Merkezi olarak faaliyetini sürdüren bazı kuruluşlar sadece lazer epilasyon hizmeti vermeyi tercih etmiş ve halk arasında yaygın olarak lazer epilasyon merkezi şeklinde adlandırılmıştır. “GÜZELLİK VE ESTETİK AMAÇLI SAĞLIK KURULUŞLARI HAKKINDA YÖNETMELİK” çerçevesinde açılan bu Güzellik Merkezleri ’nde, Dermatoloji uzmanı, plastik cerrahi uzmanı veya medikal estetik sertifikalı bir hekimin mesul müdür olarak çalışması zorunludur.

Artan merkez sayısına paralel buralarda tam zamanlı çalışacak hekim sayısının yeterli
olmaması sebebiyle diploma kiralama veya mesul müdürün merkezde haftanın bir kaç günü 2­3 saat part time
çalışması uygulamaları yaygın hale gelmiştir. Sektördeki bilgi birikimi Güzellik Merkezleri sayısı ile aynı hızla
artmamış, bir çok merkezde sadece cihaz satıcılarının verdiği çok yüzeysel eğitimlerle, sağlık personeli olmayan kişiler tarafından neredeyse hiç doktor kontrolü olmadan işlem yapılabildiği görülmüştür. “GÜZELLİK MERKEZİ” KAVRAMI ORTADAN KALKIYOR Sağlık Bakanlığı konu ile ilgili yeni bir düzenleme gereği duymuş ve 15.02.2008 tarihli 26788 sayılı resmi gazetede yayınlanan AYAKTA TEŞHİS VE TEDAVİ YAPILAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI HAKKINDA YÖNETMELİK ile Güzellik Merkezi kavramı ortadan kaldırılmış, lazer epilasyon dahil tüm medikal estetik uygulamaların hastane, poliklinik veya ilgili branş hekimlerinin özel muayenehanelerinde yapılması öngörülmüştür. İlgili yönetmelik ile hali hazırda faaliyette olan güzellik merkezleri ’nin en geç 01.01.2010 tarihinde kapanması öngörülmüştür. Sahibi tabip olan Güzellik Merkezleri ’nin yine ilgili mevzuatlar kapsamında faaliyetlerine muayenehane veya poliklinik olarak devam edebilmesi uygun görülmüştür. Yönetmeliğin “Güzellik Merkezleri” ile ilgili Geçici 4. maddesi aşağıda alıntı olarak verilmiştir. Güzellik ve estetik veya bu amaçla açılan merkezlerin ve ünitelerin uyumu GEÇİCİ MADDE 4 – (1) 39 uncu maddenin birinci fıkrasının (b) bendi ile yürürlükten kaldırılan Yönetmeliğe göre açılan merkezlerin ve ünitelerin uygunluk belgelerinin geçerlilik ve faaliyet süresi, 1/1/2010 tarihinde sona erer.

Güzellik Merkezi Açma Yönetmeliği
güzellik merkezi açma yönetmeliği

(2) Sağlık kuruluşu statüsü sona eren ve işleteni tabip olan müstakil merkezler, güzellik salonu na veya ilgili mevzuat
ile belirlenen şartlar ve standartlar sağlanarak muayenehane veya polikliniğe dönüştürülür.

(3) İkinci fıkra uyarınca muayenehane veya poliklinik olarak faaliyet göstermesine izin verilenler ile tıp merkezi ve özel hastaneler bünyesinde ünite şeklinde olanların tabela, basılı ve elektronik ortam materyallerinde ve ünite
isimlendirilmesinde “güzellik ve/veya estetik” ifadesi kullanılamaz.

(4) 39 uncu maddenin birinci fıkrasının (b) bendi ile yürürlükten kaldırılan Yönetmelikte sayılan tıbbî işlemlerin
tamamı, sertifika veya buna benzer yetki belgesine dayanılarak unvanlarda, “estetik” veya bu anlama gelecek
herhangi bir ibare kullanılmaksızın tıp mesleğini icra yetkisi sahasına göre tabip veya uzman tabiplerin tıbbi uygulaması şeklinde yürütülür.

(5) Birinci fıkrada sözü edilen ve müstakil açılan merkezlerin işleteni tabip değil ise bunlar, işletenin tercihine göre
güzellik salonuna dönüştürülebilir.

31.12.2009 tarihinde Güzellik Merkezleri ve sadece lazer epilasyon hizmeti verenler için diğer bir deyişle Lazer
Epilasyon Merkezleri nin durumunu belirleyen AYAKTA TEŞHİS VE TEDAVİ YAPILAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI HAKKINDA YÖNETMELİK’in Geçici 4. maddesine ek yapılmış ve sahibi doktor olmayan belli şartlara haiz güzellik merkezleri ‘nin de tabib mesul müdür ihtihdam etmek suretiyle polikliniğe dönüşmesi uygun görülmüştür.

31.12.2009 tarihinde yayınlanan değişiklik alıntı olarak aşağıdadır;

(Değişik:RG­31/12/2009­27449 5. Mükerrer) Birinci fıkrada sözü edilen ve müstakil açılan merkezlerin GÜZELLİK MERKEZLERİ işleteni tabip değil ise bunlar işletenin tercihine göre güzellik salonu na veya tabip mesul müdür istihdam etmek şartıyla polikliniğe dönüştürülebilir. Polikliniğe dönüşme hakkı 15/2/2008 tarihi itibariyle uygunluk belgesine sahip ve bu tarih itibariyle faaliyette bulunan merkezlerin işletenleri tarafından 1/2/2010 tarihine kadar başvuruda bulunmak suretiyle kullanılabilir. Bu hak işletenlerin değişmesi ile sona erer. Şahıs şirketlerinde herhangi bir ortağın değişmesi, sermaye şirketlerinde ise mevcut ortaklara yapılan devirler hariç olmak üzere hisse devri, bu fıkra kapsamında işleten değişikliği kabul edilir.

Dolayısıyla 2010 yılından itibaren kanunen Güzellik Merkezi veya Lazer Epilasyon Merkezi ünvanlı kuruluş olamayacak, lazer epilasyon, botoks, dolgu, lazerle leke, damar, akne izi tedavisi, kimyasal peeling gibi işlemler sadece ilgili branş hekimlerinin muayenehaneleri, poliklinik, tıp merkezi ve hastane gibi sağlık kuruluşlarında yapılabilecektir. Daha önce “GÜZELLİK VE ESTETİK AMAÇLI SAĞLIK KURULUŞLARI HAKKINDA YÖNETMELİK” hükümlerince kurulum ve çalışma şartları düzenlenen Güzellik Salonları, “Güzellik Merkezleri” gibi tamamıyla ortadan kaldırılmamış, kuaförler gibi belediyelerin denetimine bırakılmıştır. Bu kuruluşlarda doktor dahi bulunsa her türlü lazer ve IPL cihazlarının kullanılması, botoks, dolgu enejksiyonu, mezoterapi, leke tedavisi gibi tıbbi işlemlerin yapılması ilgili mevzuat ve Danıştay kararı gereği yasaktır. Bu konuyla ilgili yönetmelik maddesi aşağıdadır.

Güzellik salonları

GEÇİCİ MADDE 5 – (1) 39 uncu maddenin birinci fıkrasının (b) bendi ile yürürlükten kaldırılan Yönetmeliğe göre açılmış “güzellik salonları , sağlık kuruluşu statüsünden çıkarılmıştır. Güzellik salonu adı altında açılan işyerleri, 10/8/2005 tarihli ve 25902 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik kapsamında belediyelerce ruhsatlandırılır. (2) Güzellik salonunda tıp fakültesi diploması olan biri çalışsa bile, tabip yetkisinde olan tıbbi işlemler güzellik salonunda yapılamaz. Bu hususa uymadığı tespit edilen kişiler hakkında ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Hakkında Admin

Avatar of Admin
Sizlerde sitemizden iş fikirleri, hibe & destek fonları, banka kredileri, bayilik fırsatları, evden para kazanma ve internetten para kazanma imkanları hakkında bilgi edinebilir. Bizimle fikirlerinizi paylaşıp; fikrinizin gelişmesine katkı sağlayabilirsiniz. www.yenibiriskurmak.com

Kontrol Edin

Atölye Kurulumu

Atölye Kurulumu

Eğitim sisteminin motor becerilerini ve teknik bilgiyi esas alan yapısının gelişmesiyle kurumlarda atölye sınıfları artmaktadır. …

Bir cevap yazın