A huge collection of 3400+ free website templates JAR theme com WP themes and more at the biggest community-driven free web design site
Anasayfa / Yeni İş Fikirleri / Güneş Enerji Sistemleri Yapmak
Güneş Enerji Sistemleri Yapmak
güneş enerjisiyle su ısıtma işi yapmak

Güneş Enerji Sistemleri Yapmak

Güneş Enerji Sistemleri Yapmak

Güneş sınırsız ve herhangi bir maliyeti olmayan enerji deposudur. Bir ailenin averaj günlük sıcak su ihtiyacı 150 litredir. Bunu ısıtmak için orman köylerinde odun yakılır ve çevreye zarar verilir. Şehirlerde ise sıcak su ihtiyacı karşılamak amacıyla elektrik enerjisinden faydalanır ki bu da oldukça yüksek maliyetlidir. Bu çevre zararları ve maliyetlerin üstesinden gelebilecek sistemler mevcuttur. Bu sistemler güneş enerjisinden gelen ısıyı suya aktarıp suyu ısıtan sistemlerdir. Bu sistemlerin çeşitleri ve emek harcama prensipleri aşağıda anlatılmıştır.

Güneş enerjisi ile su ısıtma sistemleri dönem şekline,işletme türüne,depo yerleşim şekline ve açık oturum tipine bakılırsa çesitlilik gösterir.

1- Kollektör tipine bakılırsa güneş enerjisiyle su ısıtma sistemleri

Düzlemsel kollektörler

a- Bakır yada alüminyum borulu düzlemsel kollektörlü sistemler(Düzlemsel kollektörler)
Düzlemsel cam örtünün altındaki emici yüzey ısıyı içinde sıvı bulunan bakır yada alüminyum levhaya iletir. Bakır pahalı olsa da daha iyi bir ısı iletkenidir.

b- Vakum tüplü güneş kollektörleri

Cam vakum tüpler, güneşli su ısıtıcıların ve kollektörlerin esas parçasıdır. Her vakum tüp iki cam tüpten oluşur. Dış boru oldukça sağlam,seffaf borosilikattan üretilir. İçteki tüpde borosilikattan yapılır ve iyi bir ısıl absorbsiyon ve minimum yansıtma katsayılı AL-N/AL ile kaplanır. İki tüp arasındaki hava boşluğundandaki hava vakum edilir(boşaltılır) ve Baryum tutucular ile borular birbirine tutturulur.

Vakum tüplü güneş kollektörleri

Vakum tüplü güneş enerjisi ile su ısıtma sistemleri bulutlu havalarda oldukça avantajlıdırlar, zira bu vakum tüpler bulutlardan gelen yagın ışınımı emebilmektedir. Düzlemsel güneş kollektörleri ile kıyaslandığında rüzgarlı ve sıcaklığın azca olduğu günlerde bile vakum tüplü güneş kollektörleri vakum izolasyonundan dolayı daha verimlidirler.Tüpler silindirik bir yapıya haiz olduğundan güneş ışınlarını devamlı dik açıyla alırlar. Bu da yansımayı düşürerek verimi arttırmış olur.

c- Isı borulu vakum tüplü(kapalı sistem) güneş enerjili su ısıtma sistemleri

Isı borusundaki akışkan evoporator(buharlaşma) bölgesinde çevreden ısı alarak buharlaşmakta ve buğu biçiminde kondensör(yoğuşma) bölgesine doğru ilerlemektedir.evoporator bölgesi soğuk bölge,kondenser bölgesi sıcak bölge olarak da adlandırılır. İki bölge içinde izole edilmiş olarak bulunan ve ısı alışverişinin olmadığı adyabatik bölge bulunur. Bu bölgeye transport bölgesi de denir. Yoğuşma bölgesinde dışarı ısı vererek sıvılaşan akışkan, yeniden buharlaşma bölgesine fitilin kapilarite tesiri ve yer çekimi tesiri ile döner.

İnorganik düzgüsel ısı borusu cam vakum tüpün içine yerleştirilmiş olan bir bakır ısı borusundan oluşur. Bakır ısı borusu cam vakum tüpün içinden, ısı borusunun baş tarafına yerleştirilen ısı değiştirgecine ısı transferi gerçekleştirir. Bu sırada ısı değiştirgeci üstünden akan sıvıya ısısını bırakır. Bu ısı transferi çevrimi şu şekilde gerçekleşir;

Bakırdan yapılmış ısı borusunun içine zehirli olmayan inorganik bir ısı transferi akışkanı barındırır. Isı borusunun merkezi vakum olduğu 25-30 santigrat derecede bileşim kolayca buharlaşabilir. Buharlaşan sıvı ısı borusunun tepesine çıkar ve ısısını vererek yeniden sıvı hale geçer. Sıvı buğu karışımı ısı borusunun alt kısmına doğru iner ve ısı alarak yeniden buharlaşır.
Isı boruları ek olarak iklimlndirme ve bilgisayarlara işlemcinin(CPU) soğutulmasında kullanılır.

d- Vakum tüplü(açık sistem) güneş enerjili su ısıtma sistemleri

Bu sistemlerde istenilen verim alınamadığı için ve maliyet uygun olmadığı için pek kullanılmamaktadır.

2- Dönem tipine bakılırsa güneş enerjili su ısıtma sistemleri

Güneşin ısıttığı suyun direkt kullanıldığı sistemlerdir.

Bu sistemlerde dikkat edilmesi ihtiyaç duyulan husus sistemin kışın soğuktan dolayı zarar görebilmesidir. Bu problemi aşmak için borular hafifçe eğimli bırakılır. Bu sistemin etkili emek vermesi için boruların en üst yüzeyi ile deponun en alt yüzeyi içinde 6 santimetre yükseklik farkı bulunmalıdır. Bu sistemde oldukca dar yada oldukca uzun borular kullanmak sirkülasyonu geciktireceği için uygun boru seçimi yapılmalıdır.

Güneş Enerji Sistemleri Yapmak
güneş enerjisiyle su ısıtma işi yapmak

b- Kapalı dolaşımlı dönem

Devresindeki suyun dışarı verilmediği sistemlerdir. Bunun pozitif yanları kireçlenme ve kış aylarında donma şeklinde yan etkilerden kurtulmaktır. Fakat eşanjör vasıtasıyla ısıtma yapmış olduğu için açık dolaşımlı dönem tiplerine oranla verimi düşüktür. Kapalı dolaşımlı dönem sistemlerinin emek harcama prensibi, kollektörde ısınan su eşanjör vasıtasıyla sıcak su deposuna ısısını bırakıp yeniden kolektöre döner. Bırakılan bu ısıyı alan soğuk su ısınıp kullanım için evin su şebekesine gider.
Bu sistemlerin maliyeti daha çok, verimleri daha düşük olmasına rağmen donma, kireçlenme ve korozyona karşı daha dayanıklıdırlar. Bunlarda kolektör üst seviyesi ile depo tankı içinde 45 santimetre yükseklik farkı olmalıdır.

3- İşletme türüne bakılırsa güneş enerjisiyle su ısıtma sistemleri

a- organik dolaşımlı sistemler

Isınan suyun yoğunluğunun düşmesi sonucu organik olarak suyun devirdaim etmiş olduğu sistemlerdir. Kolektör üst seviyesi ile depo tankı içinde 45 santimetre yükseklik farkı vardır. Deponun altından alınan soğuk su ısıtılarak hafifler ve deponun üst seviyesine yükselir. Bu şekilde su ısınmış olur. Bu sistemler bir tek ufak sistemlerde kullanılabilir. Suyu pompalamak için bir pompaya gerekseme duyulmadığından dolayı daha ucuz sistemlerdir. Bunlar da kendi aralarında açık ve kapalı dolaşımlı sistemler olarak gruplandırılırlar.

b-Pompalı(zorlamalı dolaşımlı) sistemler

Suyun pompa ile dolaştırıldığı sistemlerdir ve deponun yeri ve yüksekliği önemsizdir. Büyük sistemlerde kullanılır. Bu sistemler otomatik denetim devreleri ile çalıştırılırlar. Suyun sıcaklığı soğuk suyunkine oranla 10 santigrat dereceye arttığında suyu pompalar ve ısı farkı 3 santigrad aşama olduğunda ise otomatikman pompa devresi durur. Pompa sisteminin arızalanabilmesi sebebiyle kullanımı organik dolaşımlı sistemlere oranla daha zor olsa gerek.

c- Destek ısı üreteçli sistemler

Güneş enerjisinin kafi olamadığı sistemlerde kullanılır. Güneş enerjisine ek olarak elektrik,doğalgaz şeklinde sistemler kullanılır. Bunlar çoğu zaman zorlamalı dolaşımlı sistemler ile çalıştırılır. Otomatik denetim ünitesi pompayı ve istenien sıcaklığı ayarlamak için destek ısıtıcıyı denetler. Evlerde güneş enerjisi kafi olmadığı durumlarda rezistanslı(elektrikli su ısıtıcısı) sistem devreye girer. Rezistanslı su ısıtma sistemleri oldukça yaygındır.

4- Depo yerleşim şekillerine bakılırsa güneş enerjisiyle su ısıtma sistemleri

Sistemde kullanılan depo dikey, yatay ya da tamamen çatı altında gizli saklı olarak ta kullanılabilir.

a- Yatay depolu güneş enerjisiyle su ısıtma sistemleri

Bu sistemlerde sıcak ve soğuk su depoları yatay olarak yerleştirilir. Kapalı tiplerde kolektör ve depo içinde minimum 45 santimetre yükseklik farkı bulunmalıdır.

Bu sistemler açık/kapalı yada organik dolaşımlı/pompalı olabilirler.

b- Dikey depolu güneş enerjisiyle su ısıtma sistemleri

Bu sistemlerde kolektörün yanında bir tek sıcak su deposu bulunur. Dikey olarak konumlandırılan depoda organik sirkülasyon gerçekleştiği için pompa kullanılmaz. Kapalı dönem sistemdir. Üretim maliyeti yatay depolulara oranla daha düşüktür. Dışarıdan tek bir depo şeklinde görünür. Bu sistemde sıcak-soğuk su karışımı daha uzun sürer. Depo iki bölümden oluşur. Suyun girişini şamandra denetim eder. Sıcak su kullanıldığı vakit üst bölümden alt bölüme soğuk su geçişi olur ve ısınmaya adım atar. Üstte soğuk,altta sıcak su bulunur. Şebekeden gelen su ilkin üst bölüme geçer.Daha oldukca sürekli şebeke suyu bulunan bölgelerde kullanılır. Sıkça su kesintisi olan bölgelerde kullanımı uygun değildir.

c- Çatı tipi güneş enerjisiyle su ısıtma sistemleri

Depo çatıda değilde çatının altında ya da daha uygun bir yere yerleştirilir. Bu sistemler pompa ile çalışır. Sistem otomatik denetim sistemine haizdir.

d- Avustralya tipi güneş enerjisiyle su ısıtma sistemleri

Avustralya’da kullanılan kendinden depolu ve üstü siyah bir örtü ile kaplanmış ve yüzeyi siyaha boyanmış bir metaldir. Kolektör ve sıcak su deposu tek parça halindedir. Açık oturum tip olan kolektörde ısınan su depoya gider ve yerini deponun altındaki soğuk suya bırakır. Isı toplayıcısı ile depo tümleşik olduğunda soğuk havalarda ya da güneşin olmadığı zamanlarda su soğuya bilmektedir.

Referanslar; techno-economical analysis of solar water heating systems – Hasan Şahin

Hakkında Admin

Avatar of Admin
Sizlerde sitemizden iş fikirleri, hibe & destek fonları, banka kredileri, bayilik fırsatları, evden para kazanma ve internetten para kazanma imkanları hakkında bilgi edinebilir. Bizimle fikirlerinizi paylaşıp; fikrinizin gelişmesine katkı sağlayabilirsiniz. www.yenibiriskurmak.com

Kontrol Edin

Tübitak Teknogirişim Sermayesi Desteği Programı (BİGG)

Tübitak Teknogirişim Sermayesi Desteği Programı (BİGG)

Tübitak Teknogirişim Sermayesi Desteği Programı (BİGG) 2017 ÇAĞRISI 2. DÖNEMİ PANEL TAKVİMİ (17.10.2017) 1512-TEKNOGİRİŞİM SERMAYE DESTEĞİ PROGRAMI …

Bir cevap yazın