A huge collection of 3400+ free website templates JAR theme com WP themes and more at the biggest community-driven free web design site
Anasayfa / Yeni İş Fikirleri / Eğitim Sektöründe İş Yapmak
Eğitim Sektöründe İş Yapmak
Eğitim Sektörü

Eğitim Sektöründe İş Yapmak

Eğitim Sektöründe İş Yapmak

Kolejlerden dil kurslarına, okul öncesi eğitimden alternatif eğitim merkezlerine kadar pek çok farklı kurumun faaliyet gösterdiği özel eğitim sektörü dev bir ekonomi haline geldi. Sektörün önemli oyuncuları büyüme atağına kalkarken girişimciler için de yeni fırsatlar ortaya çıkıyor. Yaptığımız araştırmaya göre, franchising sistemiyle büyüyen 26 eğitim kurumu 2017 sonuna kadar 335 yeni şube açmaya hazırlanıyor.

Eğitim, son yıllarda Türkiye’nin en dinamik sektörlerinden biri haline geldi. Kolejden üniversiteye, anaokulundan dil okullanna kadar çok çeşitli biçimlerde hizmet üreten özel eğitim sektöründe 25 bin kuruluş faaliyet gösteriyor. Büyüklüğü 16 milyar lirayı bulan sektörün 300 bin kişiye istihdam yarattığı tahmin ediliyor. Verilere göre Türkiye’de özel ve resmi toplam 61 bin 201 okul bulunuyor. Bu okullann tamamında okuyan öğrenci sayısı ise 15 milyon 715 bine ulaşıyor.
Milli Eğitim Bakanlığı’nın verileri özellikle özel eğitim kurumlannın hızlı büyümesini ortaya koyar nitelikte. 2013 yılında 4 bin 200 olan özel okul sayısı bugün 8 bin 150’ye yükseldi. Son üç yılda yüzde 100 artış gösteren özel okul sayısı ile yüzde 4’lerde olan özel okullaşma oranı yüzde 7,4’e ulaştı. 2023 yılına kadar özel öğretimin payının yüzde 15’lere çıkanlması planlanıyor.

TEŞVİKLERLE BÜYÜDÜ

Bu büyümede son yıllarda izlenen politikalann büyük rolü var. Devletin öğrenci başına verdiği eğitim desteği ve yatınmcılar için sağlanan teşvikler, özellikle özel okul sektörünün büyümesine önemli katkılar sağladı. Türkiye Özel Okullar Derneği Başkanı Cem Gülan, “Bu artışlarda özel okul yatırımlarına teşvik verilmesi, veliye eğitim-öğ-retim desteği verilmesi ve hepsinden önemlisi 2015’ten 2016’ya bin 150 civannda dershanenin temel liseye dönüşmesi etkili oldu” diyor.

Sektördeki bu büyüme yeni girişimciler için de fırsatlar yaratıyor. Yaptığımız araştırmaya göre, 2017 sonuna kadar 26 eğitim kurumu 335 şube açacak. Üstelik franchising sisteminin avantajını fark eden sektör oyuncuları artık bu sistemle büyümeyi planlıyor. Bu da eğitim alanında yatırım yapmak isteyen girişimciler için riski düşük iş fırsatı anlamına geliyor.

Eğitim Sektöründe İş Yapmak
Eğitim Sektörü

Üstelik her girişimcinin bütçesine göre yatınm imkanlan mevcut. Yaptığımız araştırmaya göre, kolejlerden ana okullanna hatta online eğitim plat-formlanna kadar çok farklı alanlarda fırsatlar bulunuyor. Yatınm maliyetleri ise markanın konsepti ve lokasyona göre değişiyor. Bir anaokulu veya dil okulu açmanın maliyeti 200 bin TL civarındayken, okul öncesi eğitimden liseye kadar eğitim verilen bir kampüs kurmanın toplam maliyeti 15 milyon lirayı buluyor.

MEKTEBİM HIZLI BÜYÜYOR

Pek çok büyük kurum artık franchising sistemiyle büyümeyi tercih ediyor. Bunlardan biri olan Mektebim Okullan’nın kurucusu Ümit Kalko, franchising sisteminin sektörün büyümesine olumlu etki yapağını söylüyor. Özel okullann, yeni bir sistem kurmak yerine eğitim kalitesiyle, sosyal ve fiziki imkânlanyla, eğitim modelleriyle örnek oluşturan okulların bilgi ve tecrübelerinden yararlanarak sisteme dâhil olabilileceğini söyleyen Kalko, “Bu şekilde yeni bir sistemi kurmak ve geliştirmek için harcayacaklan emek, zaman ve parayı daha verimli şekilde kullanmış olurlar” diye konuşuyor. Türkiye genelinde 36 kampüsü ve 106 okulu bulunan Mektebim Okulları, önümüzdeki dönemde büyüme atağına hazırlanıyor. Bu yıl dört yeni kampüs açmaya hazırlanan Mektebim Okullan, dört yıl içerisinde 100 kam-püse ulaşmayı ve 70 bin öğrenciye eğitim vermeyi hedefliyor.

Franchise alacaklardan başlangıç bedeli olarak 50 bin dolar talep ediliyor. Toplam yatırım bütçesi ise şehrin ve arsanın bulunduğu lokasyona göre değişkenlik gösteriyor. Genel bir ortalama vermek gerekirse, anahtar teslim bir kampüsün maliyeti (anaokulu-ilkokul-ortaokul-lise) 25 milyon TL’ye kadar çıkabiliyor.

UĞUR ATAĞA KALKTI

Eğitim sektörüne en çok yatırım yapan kurumlardan biri olan Uğur Okulları, yeni açılan 12 yeni kampüs ile birlikte toplam 36 bin öğrenciyle yeni eğitim öğretim döneminde buluşmaya hazırlanıyor. Yeni açılan kampüslerin her biri için yaklaşık 25 milyon TL’lik yatırım yapıldı. Marka, üç yıl içerisinde 50 kampüse ulaşmayı hedefliyor.

Okulun açılacağı bölgeye ve okulun büyüklüğüne göre yatırım maliyeti değişiklik gösteriyor. Uğur Okulları Genel Müdürü Yücel Yücel, okulun maliyetini arsa, inşaat ve okul iç tefrişat bedelinin belirlediğini söylüyor. 12 bin metrekarelik kapalı alanlı bir okulun maliyeti 50 bin TL’yi bulabiliyor.

200 ŞUBEYE ULAŞACAK

Türkiye genelinde temel liseler, anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lise, özel öğretim kursu ve etüt eğitim merkezleriyle eğitim hizmeti veren Açı Eğitim Kurumlan, franchise sistemiyle büyümeyi tercih eden şirketlerden biri. Kurumun 130 şubesi bulunuyor. Kolej için Türkiye koşullannda 3 ila 5 milyon TL arasında yatırım yapmak gerektiğini söyleyen Açı Eğitim Kurumlan Genel Müdürü Hakan Yılmaz, “Özel öğretim kursu ve etüt eğitim merkezleri ise daha az maliyet gerektirir. MEB’in özel okul açma standartlan var. Ayrıca bu konuda ek olarak bizim girişimcilerden talep ettiğimiz birtakım fiziki şartlar da olabiliyor” diyor. Açı Eğitim, yıl sonuna kadar 200 kuruma ulaşmayı hedefliyor.

10 YENİ KAMPÜS AÇACAK

Üç yılda 11 kampüse ulaşan Era Kolejleri, yeni yatırımlarla birlikte İstanbul dışında büyük iller başta olmak üzere Türkiye geneline yayılmayı hedefliyor. Özgün eğitim modellerini yaygınlaştırmak istediklerini söyleyen Era Kolejleri Genel Müdürü Sezai Eyüboğlu, 2017 sonuna kadar en az 10 yeni kampüs daha açmayı hedeflediklerini belirtiyor.

Kurum, başlangıç bedeli olarak 200 bin TL talep ediyor. Toplam yatınm bütçesi ise değişiklik gösteriyor. Kiralama yapacak işletmeci için 12 yıl ve üzeri kiralarla teşrifat yatınmı gerekiyor. Bu durumda yatınm maliyeti 1 ila 3 milyon TL arasında değişiyor. Yatıranını kendi arazisi üzerinde sıfırdan yapmak isteyen yatırımcılar için ise maliyet 10 ila 30 milyon TL arasında değişiyor.

EĞİTİM DESTEĞİ SAĞLIYOR

Yabancı dil, kariyer sertifika programlan, sınavlara hazırlık programları ve ilköğretim İngilizce konularında eğitimler veren Deulcom da franchising ile şubeleşmeyi tercih eden kurumlar arasında yer alıyor. 12 adet franchise merkezi bulunan Deulcom, 10 bin ile 35 bin Euro arasında başlangıç bedeli alıyor. Ciro üzerinden yüzde 10 royalty alınıyor. Franchise paketinin içeriğinde işletme eğitimi, marka yönetimi ve yer seçimi bulunuyor.

Deulcom International İcra Kurulu Başkanı Baybars Altuntaş, franchise verecekleri kişilerde aradıkları özelliklere ilişkin olarak, “En önemli unsur, franchise veren ile ortak değerlerde buluşma vizyonuna sahip olup olmadığının anlaşılması” şeklinde konuşuyor.

EĞİTİM DANIŞMANLIĞINDA FIRSAT

Son yıllarda yurtdışı eğitim danışmanlığı konusunda faaliyet gösteren şirketler de franchise sistemiyle büyümeyi tercih ediyor. Bunlardan biri de Endless Abroad. Halihazırda beş şubesi bulunan şirket, 2017 sonuna kadar beş franchise şube açmayı hedefliyor. Başlangıç bedeli olarak 75 bin TL talep ediliyor. Endless Abroad Yurtdışı Eğitim Danışmanlığı Genel Müdürü Gökmen Özdemir, franchise verecekleri kişilerin eğitim sektöründen olmasına ve yurtdışında eğitim almasına özen gösterdiklerini söylüyor.

ATA Yurtdışı Eğitim Danışmanlığı, yurtdışında eğitimi hedefleyen öğrencilere okul kayıtlan, vize işlemlerinin yürütülmesi, konaklama ayarlanması, seyahat organizasyonlarının planlanması gibi konularda hizmet veriyor. Yurtdışı eğitim sektörüne ilgi duyan ve bu alanda faaliyet göstermek isteyen girişimcilere de temsilcilikler veriyor. Ofis olarak kullanılacak alanda telefon, faks, bilgisayar ve internet bağlantısının bulunması, halen aktif olarak çalışan ve faaliyet alanlarına yurtdışı eğitim sektörünü de dahil etmek isteyen firmalarda ofisin en az bir odasını ve bir personelini bu işe ayırabilecek olmak, yeni kurulacak ofislerde temel ofis donanımlarını sağlayabilecek ekonomik yeterliliğe sahip olmak, temsilcilik almak için yeterli kriterler arasında.

DİL OKULLARI ÖNE ÇIKIYOR

Manchester Dil Okullan, merkezi Londra’da olan bir eğitim kurumu. Uzun yıllar Londra’da yaşadıktan sonra bu markayı Türkiye’ye getiren Haldun Saat, “Markayı farklı bir girişim modeli ile Türkiye’ye getirdik. Öncelikle kalkınmada öncelikli illerde yapılanarak, sistemi alttan üste taşıyarak belli bir sayıya ulaştıktan sonra büyük illerde franchise başvurularını kabul ediyoruz” diyor. Şirketin halihazırda Türkiye genelinde dokuz şubesi bulunuyor. 2017 sonuna kadar 20 şube açmayı planlayan markanın başlangıç bedeli 16 bin ila 28 bin TL arasında değişiyor. Yatınm maliyetinin derslik sayısı ile doğru orantılı olarak değiştiğini söyleyen Saat, altı derslikli bir yer için 80 bin TL yatırım yapmak gerektiğini söylüyor.

‘5 Günde İngilizce’ ismiyle dil eğitimi alanında faaliyet gösteren Alta Grubu, bu yıl franchise vererek büyümeye hazırlanıyor. Grup, 2017 sonuna kadar Ankara, İzmir, Bursa ve Antalya’da toplam dört franchise vermeyi hedefliyor. Başlangıç bedeli 250 bin TL olan Alta’nın bir şubesi için belirlenen ortalama yatırım bütçesi 500 bin TL. Girişimci adaylarına üç haftalık bir eğitim veriliyor. Bu eğitim işe alımdan pazarlamaya, satıştan sınav yönetimine kadar pek çok konuyu kapsıyor.

OKULÖNCESİ EĞİTİM

Okul öncesi eğitim, artık tüm ebeveynlerin gündeminde olan bir konu. Çocuğun ilköğretim hayatına adaptasyonunda büyük katkı sağlayan anaokulları da artık zincirleşen markalara dönüşmeye başladı. Bu markalardan biri de Neşe Erberk’in kurduğu Joyfüll House. Okul, 1,5-6 yaş arası çocuklan hedefleyen yetenek geliştirme programıyla eğitim veriyor. Bugün 24 ilde toplam 33 okul ile faaliyet gösteren Joyfull House, franchise vererek büyüyor. Erberk, “100 ve üstü öğrenciyi hedef olarak koyup verimliliğin ise yüzde 80-100 arası olması için her şubemizi eğitir, yönlendirir ve sık sık denetleriz. Geri bildirimleri de tüm şubeler arası yaptığımız tablolardan elde ettiğimiz istatistiklerle yaparız” diyor.

Amerika kökenli Gymboree Play & Music de Türkiye’de franchise sistemiyle büyüyen markalardan biri. İnte-raktif ebeveyn-çocuk eğitim programı Gymboree, okul öncesi dönemde çocukların toplumsal, duygusal ve fizyolojik olarak gelişmesini hedefliyor. Girişimci Esra Taşar’ın 2006 yılında Türkiye’ye getirdiği markanın bugün 12 oyun ve aktivite merkezi bulunuyor. Taşar, 2017 sonuna kadar 15 şubeye ulaşmayı hedeflediklerini söylüyor. Başlangıç bedeli olarak 40 bin dolar talep eden markanın toplam yatırım maliyeti 200 bin doları buluyor.

10 FRANCHİSE ARIYOR

Türkiye’nin önde gelen süpermarket zincirlerinde uzun yıllar yöneticilik yapan Hamit Akçay’ın kurduğu Kaşif Çocuk Akademisi’nin altı şubesi bulunuyor. 2017 sonuna kadar toplam 10 franchise şube açmayı hedefleyen markanın başlangıç bedeli 20 bin TL. toplam yatırım bütçesi ise büyüklüğüne göre değişmekle birlikte 200 bin TL’yi buluyor. Hem eğitimi hem de işletmeciliği bilen güçlü akademik arka planı olan bir kadro ile bu işe girdiklerini söyleyen Akçay, “Satın alma, pazarlama, denetim gibi tüm fonksiyonları biz üstleniyoruz. Franchise alan işletmecilerin sadece müşterileri ile ilişki yönetimine ve eğitimin içeriğinin eksiksiz uygulamalarına odaklanmalarını istiyoruz” diyor.

Türkiye genelinde 22 şubesi bulunan Yapa Yaşam Paylaşım Anaokullan, 2017 sonuna kadar bu rakamı 40’a ulaştırmayı hedefliyor. Franchise isim bedeli olarak İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Bursa ve Antalya’da 50 bin TL, diğer il ve ilçelerde 40 bin TL alınıyor. Bu rakamın yüzde 50’si sözleşmeyle birlikte, yüzde 25’i birinci yıl, yüzde 25’i ise ikinci yılın sonunda tahsil ediliyor. Yapa Yayınları ve Anaokullan Kurucusu Turhan Özüduru, bir şube için 150 bin TL yatınm gerektiğini söylüyor.

KADIN GİRİŞİMCİYE ÖNCELİK

İngiltere’den dünyaya yayılan Helen Doron Erken Eğitim Sistemi, üç aylıktan 12 yaşa kadar İngilizce dil eğitimi hizmeti sunuyor. Efinst Dil Okul-ları’nın master franchise’i olduğu Helen Doron Türkiye okullannda hem erken İngilizce eğitimi veriliyor hem de anaokulu hizmeti sunuluyor. Türkiye genelinde 45 şubesi bulunan Helen Doron, 2017 sonuna kadar beş şube daha açmayı planlıyor. Başlangıç bedeli bölgelere göre 45 bin ile 65 bin Euro arasında değişiyor. Royalty ücreti yüzde 14 ile başlayıp öğrenci sayısının artmasıyla yüzde 10’a inebiliyor. Bir şube için ortalama yatınm maliyeti bölgelere göre 250 bin ile 400 bin TL arasında değişiyor.
Türkiye’nin değişik bölgelerinde şubeleşen Helen Doron, İstanbul, Ankara ve İzmir dışında Karadeniz’de Samsun ve Trabzon’da da yatınmcı anyor. Helen Doron Türkiye Genel Müdürü Bora Gündüzyeli, iş modelleri doğrudan küçük çocuklarla ilgili olduğu için kadın girişimcilere öncelik tanıdıklarını söylüyor. Gündüzyeli, “Yabancı dil bilmesi öncelikli tercihimiz oluyor. Bu işi sürdürebilecek mali güce sahip olmalanna dikkat ediyoruz” diyor.

TÜRKİYE’DE YAYGINLAŞACAK

IPC (International Preschool Cur-riculum), Amerika merkezli bir anaokulu. Öncelikle danışmanlık hizmeti sunmak üzere MİN Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri şirketini kuran Şule Fırat, okul öncesi eğitimde dil hizmetlerini kapsayan ve Türkiye temsilciliğini üstlendiği IPC uygulamasını yaygınlaştırmayı hedefliyor. Eğitim altı ay ile altı yaş aralığını kapsıyor. Türkiye genelinde şu anda yedi okulu bulunan IPC’nin tüm okulları franchise sistemiyle işliyor. Fırat, “Öğretmen eğitimleri, öğrencilerin kullanacağı eğitim materyalleri olan konularla bağlantılı, work-book, worksheet ve İngilizce öğrenme setleri olarak özel hazırlanmış setlerimiz paketimizin içerisinde” diyor.

ONLINE EĞİTİM FIRSATI

Eğitim teknolojilerinin gelişmesiyle online eğitim alanında da girişimciye yönelik fırsatlar ortaya çıkmaya başladı. Online eğitim konusunda uzmanlaşan şirketlerden biri olan eKolej, franchising sistemiyle büyüyor. Girişimciler, bulundukları bölgede online eğitim ta-nıtımlan yaparak para kazanabiliyor. Marka, 26 olan bayi sayısını 2017 sonuna kadar 40’a çıkarmayı hedefliyor. eKolej franchise alan bayilerinden herhangi bir royalty ücreti talep etmiyor. Sadece bayilerin tanıtım ve satışlar için gerek duydukları broşür, afiş, öğrencilere dağıtılan promosyonlar gibi ürünlerden oluşan basic, silver ve gold paketlerinden seçtikleri paketi temin etmeleri gerekiyor. Ekolej’e yatırım bedeli 10 bin TL civarında bulunuyor.

 • Sektörü büyüten 4 faktör
 • Artan genç nüfus ve öğrenci sayısı,
 • Son yıllarda yaşanan dershanelerin dönüşümü, bazı okul gruplarının kapanması,
 • Okul sisteminin her aşamasında bir sonraki aşamaya geçişin ucunda bir sınav olması,
 • Eğitimde inovatif çözümler ve T alternatifler sunan girişimlerin yani e-öğrenme sektörünün gelişmeye başlaması.
 • Yatırımcıda aranan özellikler
 • Eğitim sektöründe deneyimi olması veya eğitim sektöründe deneyimi olmasa da belli bir eğitim seviyesine sahip bulunması,
 • Kendi işinin başında durabilmesi,
 • Bölgesini iyi tanıması,
 • Girişimci ruha sahip olması,
 • Marka değerini daha da yukarıya taşıyabilmesi.
 • Franchising’in büyümeye 5 katkısı
 • Franchise siteminin kullanılması eğitim sektörünün kurumsallaşması anlamında önemli bir katkı sağladı.
 • Eğitim sektöründe franchise sisteminin kullanılmasıyla uygulanan sistem ve metodolojinin daha kısa sürede daha geniş alanlara ulaşması sağlandı.
 • Bu sektöre yatırım yapanların işi sahiplenmeleriyle daha sıkı iç denetim kavramı önem kazandı.
 • Okulların yaygınlaşması eğitimde fırsat eşitliğini sağlıyor.
 • Bölgelerini iyi tanışan girişimciler sisteme giriyor.

SİNAVUZMANİ.NET CEO’SU CAN GÜRSES

“Yeni teknolojiler yeni girişimleri getirecek”
“Eğitim sistemimizin sınavların ekseninde döndüğü bir gerçek. Bu nedenle öncelikli inovasyon, öğrencilerin her derste ulaşabileceği konu ve soru anlatımına yönelik dijital içeriklerin geliştirilmesi yönünde olmalı, içerik üretmek oldukça pahalı ve eğitim programındaki dalgalanmalardan ciddi şekilde etkilenebilen bir alan. Bu alanda yenilikçi birtakım çalışmalara ihtiyaç olduğu kesin. Mevcut bir içerikte öğrenciyi ölçüp değerlendirecek ve onu bireysel olarak yönlendirebilecek sistemlere ihtiyaç, var. Hem öğrenme stil tercihlerine göre hem de bilgi düzeyine göre. Dünya artık buna doğru yönetiyor. Eğitimde donanımsal çözümlere de ihtiyaç var ancak donanımsal dendiğinde aklımıza sadece bilgisayar, tablet, akıllı tahta gelmemeli. Öncelikle bu araçların nasıl kullanılacağı ve içlerinin nasıl dolacağına yönelik adımlar ciddi şekilde atılmalı. Fakat bunun da ötesinde artık dünyada sanal gerçeklik gibi birçok yeni teknolojinin eğitim sektöründeki uygulamalarını gözlemliyoruz. Yani bir diğer girişim alanı, yeni teknolojilerin eğitim uygulamaları yönünde olacak.”

TÜRKİYE ÖZEL OKULLAR DERNEĞİ BAŞKANI CEM GÜLAN

‘Denetimi başarılı franchise gruplarına bakılmalı”
“Eğitim fast-food veya marketler zinciri gibi sektör değildir, Eğitim ülkenin geleceğine yön veren, son derece önemli ve kişiye özel bir olgudur. Her öğrencinin öğrenme sistemi farklıdır. Her okul bulunduğu bölgeye, mevcut öğrenci dokusuna, öğretmenlerine ve yönetimine göre kendine özeldir. Oldukça büyük bir zinciri merkezden tek tip yönetmeye çalışmak Milli Eğitim Bakanltğı’nın merkezden eğitimi yönetmesi kadar zor bir olaydır. Bu genel çerçevelerden bakıldığında işini iyi yapan, özgünlüğe fırsat veren ve denetimi başarılı franchise gruplarına olumlu bakmak mümkündür ki ülkemizde bu işi ciddi yapanları da vardır. Ancak sadece kâr veya büyüme amacı ile hareket eden kurumlar ticaridir ve zaman içinde öğrencilerine, velilerine, çalışanlarına ve özel okulculuğa zarar verecektir!’

UFRÂD BAŞKANI MUSTAFA AYDIN

“Rekabet gücünü artırıyor”
“Günümüzde dünyada ve Türkiye’de çok geniş ve başarılı bir şekilde uygulaması bulunan franchising, etkin bir pazarlama ve dağıtım sistemi. Özellikle Amerikan üniversiteleri franchising sistemini uygulayarak Avrupa başta olmak üzere başka ülkelerde kendi markaları altında eğitim kurumlan kurulmasına yardımcı oluyor. Öncelikle ilk ve orta eğitim seviyelerinde Türkiye’de franchising sistemi kullanılmaya başlandı. Bu gelişmelerden yararlanarak franchising rekabet gücünü ve dolayısıyla kaliteyi de artıran etkin bir sistem olarak karşımıza çıkıyor. Doğru eğitim ve hizmet giderek kendi marka değerini yaratıyor ve çoğaltıyor. Doğru seçim ise sayısız eğitim hizmeti çeşidine sonsuz fırsatların kapılarını aralayıp eğitimde yeni değerler yaratıyor.”

AYŞEGÜL SAKARYA PEHLİVAN / BURCU TUVAY
Ekonomist Dergisi

Hakkında Admin

Avatar of Admin
Sizlerde sitemizden iş fikirleri, hibe & destek fonları, banka kredileri, bayilik fırsatları, evden para kazanma ve internetten para kazanma imkanları hakkında bilgi edinebilir. Bizimle fikirlerinizi paylaşıp; fikrinizin gelişmesine katkı sağlayabilirsiniz. www.yenibiriskurmak.com

Kontrol Edin

Tübitak Teknogirişim Sermayesi Desteği Programı (BİGG)

Tübitak Teknogirişim Sermayesi Desteği Programı (BİGG)

Tübitak Teknogirişim Sermayesi Desteği Programı (BİGG) 2017 ÇAĞRISI 2. DÖNEMİ PANEL TAKVİMİ (17.10.2017) 1512-TEKNOGİRİŞİM SERMAYE DESTEĞİ PROGRAMI …

Bir cevap yazın