A huge collection of 3400+ free website templates JAR theme com WP themes and more at the biggest community-driven free web design site
Anasayfa / Genel / Dükkan Devir İşlemleri
Dükkan Devir İşlemleri

Dükkan Devir İşlemleri

Dükkan Devir İşlemleri

Bir işyerini devir alıyorsanız bir takım sorunları da devir alabilirsiniz. Birincisi eski işverenin elemanları,ikincisi ise eski işverenin borçları. Bu nasıl olur aşağıda anlatıyorum.Yapılan iş devir adı altında ise bu eski işyerinin devam ettiği anlamındadır.Dolayısı ile de işyerinin problemleri devam eder demektir. Bu Nedenle işyeri devir almayın onun yerine kapanan ve elemanlardan arındırılmış işyerinin yerine siz yenisini açın.

Konuyla ilgili detaylar aşağıda. Yeni işyeri açmayıp, sigortalı çalıştıran bir işi veya iş yerini devralan işveren Kuruma en geç iş yeri devralma işlemlerinin tamamladığı gün iş yeri bildirgesi vermekle yükümlüdür. Bu yükümlülük 506 sayıl Yasanın 8/5, maddesinde yer alan ‘’Sigortalı çalıştırılan bir işin veya işyerinin başka bir işverene devrolunması veya intikal etmesi halinde de, yeni iş veren bildirge vermekle yükümlüdür. Bu işlerde çalışan sigortaların sigorta hak ve yükümleri devam eder.’’hükümden kaynaklanmaktadır. Aynı şekilde Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği’nin 5/b maddesinde ‘‘Aynı işverenin, birden fazla işyeri kurması veya devir alması yahut kendisine intikal etmesi halinde işyeri için ayrı bildirge düzenlenir.’’ Hükmü de aynı paraleldir.

Bir iş yerinin devri, o işyerinin aktif ve pasifiyle, yani tüm çalışan sigortalıları, makineleri, arazisi, arsası, binası, teknolojisi ve araçlarıyla, faaliyeti devam ederken bir başkasına geçmesi durumudur.Sosyal Sigortalar Yasası açısından tüm işyeri el değişiklikleri işyeri devri sayılmamaktadır. Bu anlamada bir işyeri devrinden söz edebilmek için iş yeri devri sırasında devralan işverenin açık (sözleşme ya da fiili olarak) veya örtülü (zımni) irade beyanı ile mevcut sigortaların hizmet sözleşmelerini tanıması gerekmektedir. Uygulamada işyerini feshetmemesi ve işyerini tatil etmeden faal durumda devralan yeni işverene devretmesi halinde 506 sayılı Yasa’da tanımı yapılan işyeri kalmayacağından böyle bir işyerinin devrinden de söz edilemez. En az bir sigortalının hizmet sözleşmesi faal olmadan yapılan işyerinin satılması, kiralanması veya çeşitli biçimlerde el değiştirme işlemleri işyeri devri sayılmamaktadır.

506 sayılı Yasa uygulamasında işyeri,devri bütün hukuki sonuçlarıyla beraber el değiştirmesi yani, aktif ve pasif değerleri yanı sıra makineler, tesisat, araçlar ve sigortalılarla birlikte faaliyet halinde başkasına geçmesi olarak ele alınmaktadır. Devralan işverenin çalışan sigortalıların hizmet sözleşmelerini tanıması, gerçekleşen devrin işyeri devri anlamına gelmesi bakımından önemlidir.

İşyerinin faal durumda olmasından, sigortalıların çalışmaya devam etmesi anlaşılmaktadır. Sosyal Sigortalar Kurumu uygulamaları açısından. Devir esasında en az bir sigortalının(örneğin işyeri bekçisinin) hizmet sözleşmesinin devam etmekte olması şartı aranmaktadır. Bu anlamda işyerini devreden eski işverenin Kuruma verdiği en son dört aylık sigorta primleri bordrosunda sigortalı ya da sigortalıların işten çıkış kaydı ile işyerini devralan yeni işverenin sigortalıları işe başlatma (işe giriş) tarihinin birbirini takip etmesi şartı aranmaktadır. Bu şartın gerçekleşmemesi durumunda yapılan işlem işyeri devri değil yeni işyeri tescili kapsamında değerlendirilmektedir.

Dükkan Devir İşlemleri
dükkan devir işlemleri

Sigortalıların hizmet sözleşmeleri bakımından aktif (faal) durumda olmayan başka bir deyişle sigortalı çalıştırılmaya devam etmeyen bir işyerinin, arazi, bina, araç gereç, makine parkı ve tesisatlarının çeşitli şekillerde el değiştirmesi devir olarak kabul edilmektedir.

Bir işverenin sigortalıların hizmet sözleşmelerini feshederek, ticari faaliyetini terk etmesi durumunda ortada 506 sayılı Yasa anlamında işyeri Tanımına uygun bir yer kalmayacağından böyle bir yeri sadece binası, tesisatı, makine ve demirbaşları ile bir başkasına satmak veya kiralamak hukuken mülkiyetin veya kullanma hakkının devredilmesi olarak değerlendirilip, bu durumda işyeri devri söz konusu olmamaktadır.

Devir halinde sigortalıların hizmet sözleşmesi bağlarının da fiilen veya Sözleşmeyle devredilmesi gerekmekte olup, eski işverene karşı hizmet sözleşmesi bağı bulunan bir sigortalının dahi yeni işverence devralınan işyerinde fiilen kesintisiz olarak çalışmaya devam etmesi,gerçekleşen işlemin işyeri devri olarak nitelenmesine yetmektedir.

Hakkında Admin

Avatar of Admin
Sizlerde sitemizden iş fikirleri, hibe & destek fonları, banka kredileri, bayilik fırsatları, evden para kazanma ve internetten para kazanma imkanları hakkında bilgi edinebilir. Bizimle fikirlerinizi paylaşıp; fikrinizin gelişmesine katkı sağlayabilirsiniz. www.yenibiriskurmak.com

Kontrol Edin

Atölye Kurulumu

Atölye Kurulumu

Eğitim sisteminin motor becerilerini ve teknik bilgiyi esas alan yapısının gelişmesiyle kurumlarda atölye sınıfları artmaktadır. …

İlk Yorum

  1. Avatar of Admin

    Selamünaleyküm hayırlı işler. Ben 16 yıl dır aynı iş yerinde kasiyer satış elemanı olarak çalışıyorum. İşveren dükkanı ya kapatıp yada devrelerim diyor. Benim devir almamda çevre ve müşterilerimiz daima iyi olacağını söylüyorlar. Benim ne birikimim var nerde yatırımım bu devir teslim işinde kosgep yardım edermi tek sigortalı çalışan benim şuan. Teşekkür ediyorum saygılarımla.

Bir cevap yazın