A huge collection of 3400+ free website templates JAR theme com WP themes and more at the biggest community-driven free web design site
Anasayfa / Genel / Dükkan Açmak İçin Gerekli Belgeler
Dükkan Açmak İçin Gerekli Belgeler
dükkan açmak için gerekli belgeler

Dükkan Açmak İçin Gerekli Belgeler

Dükkan Açmak İçin Gerekli Belgeler

İşyeri açmak için gerekli evraklar; Ülkemizde, her ne kadar eloktronik imza ve sistem üzerinden modernizasyon işlemleri hızla ilerlesede işyeri açmak isteyenler için ilgili makamlar tarafından bir gerekli evrak istenmektedir. Dükkan Açmak web sitesi olarak bu makalemizde, İşyeri açmak için gerekli evrakları listeledik. Başvuracağınız makama göre ilgili belgeleri makalemizin devamında bulabilirsiniz.

İşyeri dükkan veya mağaza açmak için gereken evraklar;

İşyerinizi açabilmek için Vergi dairesi, SGK (Bağkur), Belediye, Ticaret odaları veya Esnaf odaları, ve Muhasebeciye başvuruda bulunmanız gereklidir. Ayrıca işyeriniz özel bir kanun veya yönetmelik kapsamında olan bir işyeri ise ilgili mevzuatta belirtilen şartları yerine getirmeniz şarttır. Örneğin dükkanınız gıda ile ilgili ise Türk Gıda Kodeksi, emlak dükkanı ise TSE 11816 gibi.

Vergi dairesine yapılacak başvuru ve gerekli evraklar

İşyerinizin bulunduğu bölgedeki vergi dairesine müracaat ederek gerçek usülde işe başlama formu doldurması gereklidir.

Gerçek usülde işe başlama formunda;

 • Gerçek kişilerde mükellef (işyerini açacak kişi) tarafından imzalanır.
 • Muhasebeciler aracılığıyla düzenlenmesi halinde, bildirim bu kişiler tarafından imzalanır.

İşe başlama bildirim formunun ekinde;

 • Noter onaylı imza sirküleri
 • Onaylı nüfus cüzdanı sureti, (İşyeri sahibinin vergi dairesine kendisinin başvurması halinde nüfus cüzdanının fotokopisi vergi dairesinde görevli bir memur tarafından aslı ile karşılaştırılarak “Aslının Gibidir” şeklinde tasdik edilir.)
 • İkametgah ilmühaberi (muhtarlıktan ve nüfus müdürlüğünden alınabilir.)
 • Dükkana ait kira kontratı veya tapu fotokopisi (Dükkan kendinize aitse tapu fotokopisi veya kira ise kira
  kontratının fotokopisi)
 • Gerekli belgeler ve başvuru evrakları tamamlandıktan sonra vergi dairesinde görevli bulunan yoklama memuru verilen bilgileri denetler ve doğruluğu onaylandıktan sonra vergi levhası teslim alınır.
 • Fatura ve irsaliye evrakları bastırılır.

İşyeri açmak için gerekli evraklar arasında belediyelere yapacağınız başvuruda gerekli belgelerden bahsedelim.

Belediyeye yapılacak başvuru ve gerekli evraklar;

İşyerinizi açmadan önce bağlı bulunduğunuz belediyeye başvurarak gerekli evraklar hakkında bilgi almanızda yarar var. Bazı belediyelerde farklılık gösterebilmektedir. Tüm işyerleri için (gıd

Dükkan Açmak İçin Gerekli Belgeler
dükkan açmak için gerekli belgeler

a giyim emlak vs.) Belediyelere yapılacak başvuruda gerekli evraklar ve başvuru şekli işyeri açma ve çalışma ruhsatı isimli makalemizde ayrıntılı olarak anlatılmıştır.

Belediyeden tatil günleri çalışma ruhsatı da alabilirsiniz. tatil günleri çalışma ruhsatı başlıklı makalemizi okuyarak tatil günleri çalışma ruhsatının nasıl alınacağını öğrenebilirisiniz.

 

Sosyal Güvenlik Kurumuna Bağkur’a yapılacak başvuru ve gerekli evraklar;

İşyeri açanlar zorunlu bağkur sigortalısı olmak zorundadır. Bağkur’lu olmayı gerektiren faaliyetle birlikte başlar. İşyeriniz sigortalı veya emekli birinin üzerine değilse bağ-kur sigortalısı olmanız gereklidir. Bağ-Kur’a kayıt ve tescilin yapılabilmesi için ilgili Bağ-Kur İl Müdürlüklerine başvurulup, alınacak bağkur giriş bildirgesinin  ilgili dairelere onaylatılması ve onay sonrasında Bağ-Kur İl Müdürlüğüne teslim edilmesi gerekmektedir. Sgk işyeri açılış bildirgesini indirmek için tıklayınız.

Ticaret odasına kayıt ve gerekli evraklar;

İşyeri tescili ve ilan hakkındaki mevzuat; Türk Ticaret Kanununun 42.ve Ticaret Sicili Tüzüğünün 13.maddesi gereğince, Her tacir,ticari işletmenin açıldığı günden itibaren on beş gün içinde ticari işletmesini ve seçtiği ticaret ünvanını,işletme merkezinin bulunduğu yer ticaret siciline tescil ve ilan ettirmeye mecburdur.

Her tacir kullanacağı ticaret ünvanını ve bunun altına atacağı imzayı notere tasdik ettirdikten sonra sicil memuruna tevdi etmeye mecburdur.Tacir hükmi şahıs ise ünvanla birlikte onun namına imzaya salahiyetli kimselerin imzaları da notere tasdik ettirilerek sicil memuruna verilir. Merkezi Türkiye’de bulunan ticari işletmelerin şubeleri de bulundukları yerin ticaret siciline tescil ve ilan olunur.

Ticaret Odasına Kayıt hakkındaki mevzuat (5174 sayılı kanunun); Ticaret siciline kayıtlı tacir ve bu Kanuna göre sanayici sıfatını haiz tüm gerçek ve tüzel kişilerle şubeleri ve fabrikaları,bulundukları yerin bu Kanun gereğince mensup olacakları odalarına veya ajanlıkları na kaydolmaya mecburdurlar.

Sermayesinin tamamı Devlete ve özel idarelere veya belediyelere veya bunların ortaklığına ait olan iktisadi müesseselerle bunların şubeleri,özel kanun veya sözleşme ile kurulmuş olup,Devletin ve özel idarelerin veya belediyenin iştiraki bulunan tüzel kişiliğe haiz müesseseler veya bunların şubeleri ve fabrikaları bulundukları yerlerin odalarına kaydolunmaya mecburdurlar.

Yukarıdaki mevzuat gereğince yapılacak başvuru ve gerekli evraklar;

Ticaret Siciline Tescil İçin Gerekli Evraklar :

 • Gerçek kişilerde;
 • İki Adet İmza Beyannamesi
 • Vergi Levhası Fotokopisi
 • Kira Kontratı(kiracı için) veya Tapu Fotokopisi(dükkan sahibi için)
 • Tutulan Ticari Defterin Noter Tasdik Kısmın Fotokopisi
 • İkametgah İlmuhaberi (Resimli Muhtardan veya nufüs müdürlüğünden)
 • Nüfus Kağıdı Örneği (Resimli Muhtardan ve Noterden )
 • Taahhütname ( Oda Tarafından Verilen)
 • Ticaret odasından Verilen Matbu Dilekçe

Esnaf ve Sanaatkarlar Odasına Kayıt ve gerekli başvuru evrakları;

 • Vergi levhası fotokopisi
 • Nüfus cüzdanı fotokopisi
 • İkametgah belgesi (resimli)
 • 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu kapsamına alınan il ve mesleklerde faaliyette bulunacak esnaf ve sanatkarlardan ustalık belgesi veya satış elemanlığı belgesinin bir örneği.
 • Araç sahibi olan esnaflardan araç ruhsatlarının bir fotokopisi
 • Sicil ilan bedeli dekont örneği
 • Sicil harç bedeli dekont örneği
 • Esnaf ve sanaatkârlar tarafından sicil müdürlüğüne ibraz edilecek 3 adet vesikalık fotoğraf ile ustalık belgesi fotokopisi sicil müdürlüğü marifetiyle ilgili esnaf ve sanatkârlar odasına intikal ettirilecektir.

Ticari araç sahibi esnaf ve sanatkârların (kamyoncu, minibüsçü, otobüsçü, taksici, servis aracı işletmecisi vb.) sicil ve oda kayıtları sırasında araç ruhsatlarının bir fotokopisini ibraz etmeleri gerekir. 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu kapsamına alınan il ve mesleklerde faaliyette bulunacak esnaf ve sanaatkârlardan ustalık belgesi veya satış elemanlığı belgesinin bir örneği istenir.

Bu belgeleri hazırlayarak, ilgili makamlara başvuruda bulunabilirsiniz. İlgili makam tarafından, yeni çıkan mevzuat gereğince, yeni belgeler veya artık talep edilmeyen belgeler olduğu söylenebilir.

Hakkında Admin

Avatar of Admin
Sizlerde sitemizden iş fikirleri, hibe & destek fonları, banka kredileri, bayilik fırsatları, evden para kazanma ve internetten para kazanma imkanları hakkında bilgi edinebilir. Bizimle fikirlerinizi paylaşıp; fikrinizin gelişmesine katkı sağlayabilirsiniz. www.yenibiriskurmak.com

Kontrol Edin

Atölye Kurulumu

Atölye Kurulumu

Eğitim sisteminin motor becerilerini ve teknik bilgiyi esas alan yapısının gelişmesiyle kurumlarda atölye sınıfları artmaktadır. …

Bir cevap yazın