A huge collection of 3400+ free website templates JAR theme com WP themes and more at the biggest community-driven free web design site
Anasayfa / Hibe & Destek Fonları / AB Hibe Destekleri için Başvuru Nasıl Yapılır?
AB Hibe Destekleri için Başvuru Nasıl Yapılır?

AB Hibe Destekleri için Başvuru Nasıl Yapılır?

AB Hibe Destekleri için Başvuru Nasıl Yapılır?

Katılım Öncesi Mali Yardımlar kapsamında sivil toplum kuruluşları (ticaret ve sanayi odaları, meslek odaları, üniversiteler, dernekler, vakıflar, kooperatifler, birlikler, sendikalar vb.) tarafından geliştirilen projeler “Hibe Programı”adı verilen bir yöntem ile finanse edilmektedir.

Hibe Programı, halihazırdaki Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) kapsamındaki öncelikler çerçevesinde merkezi düzeydeki kamu kuruluşları (Bakanlıklar, Müsteşarlıklar vb.) tarafından geliştirilmiş projelerin içerinde yer alan ve söz konusu proje alanındaki AB uyum çalışmalarına sivil toplum kuruluşlarının da katılmasını desteklemek amacıyla oluşturulmuş bir uygulama yöntemidir.

Hibe Programı, halihazırdaki Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) kapsamındaki öncelikler çerçevesinde merkezi düzeydeki kamu kuruluşları (Bakanlıklar, Müsteşarlıklar vb.) tarafından geliştirilmiş projelerin içerinde yer alan ve söz konusu proje alanındaki AB uyum çalışmalarına sivil toplum kuruluşlarının da katılmasını desteklemek amacıyla oluşturulmuş bir uygulama yöntemidir.

Bu yöntemin “Nar Modeli” olarak adlandırılması mümkündür. Bilindiği üzere nar, binlerce yıldır bereketin sembolüdür. Mitolojik olarak, Anadolu`da kullanıldığı alanlarda bereketi, doğumu ve çoğalmayı temsil eder. Yine Anadolu geleneklerinde evin içinde nar patlatmak vardır. Yere atılan narın parçalanıp tanelerinin bütün eve dağılmasıyla, evin bereketinin artacağına inanılır.

Narın bu sembolik anlamından yola çıkılarak uygulanan hibe modelleriyle bağlantısını kurmak da mümkündür. Ülke genelinde tespit edilen sorunlara çözüm bulmak amacıyla geliştirilen hibe programlarının (nar) etkileri ve sonuçları, hibe programı altında finanse edilen mikro projelerle (nar taneleri) çok daha geniş bir alana yayılabilmektedir. Yine aynı şekilde, mevcut sorunların çözümüne yönelik öneriler, çok daha geniş bir kitle tarafından dile getirilebilmektedir.

Hibe Programlarının şeffaf ve objektif uygulanmasını temin etmek üzere duyuru, başvuru ve değerlendirmenin koordinasyonu görevi Hazine Müsteşarlığımıza bağlı olarak faaliyet gösteren Merkezi Finans ve İhale Birimi (MFİB) ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bağlı olarak faaliyet gösteren İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Program Otoritesine (İKG Pro) verilmiştir. Dolayısıyla, projelerin Avrupa Birliği’nin merkezinin bulunduğu Brüksel’e iletilmesi veya herhangi bir AB ülkesinde bir Avrupa Birliği kuruluşuna iletilmesi gerekmemektedir.

Hibe Programının proje başvuru süreci Merkezi Finans ve İhale Birimi’nin ya da İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Program Otoritesi’nin teklif çağrısı duyurusu ile başlamakta ve yaklaşık 2-3 ay sürmektedir. Sivil toplum kuruluşları Hibe Programının konusuna bağlı olarak geliştirdikleri projeleri, hibe rehberinde belirtilen başvuru süresi içerisinde sözleşme makamına (MFİB/İKG Pro) sunmak zorundadırlar. Aksi takdirde Hibe Programından faydalanma şansını kaybetmektedirler. Hibe Programları için proje başvuruları genel olarak Türkçe hazırlanmakta ve sunulmaktadır. Ancak, bazı şartlarda projelerin İngilizce olarak hazırlanması istenmektedir.

AB Hibe Destekleri için Başvuru Nasıl Yapılır?
ab hibe destekleri için başvuru nasıl yapılır

Hibe Programları kapsamında her bir proje için sağlanan hibe desteğinin miktarı Hibe Programının bütçesine ve amacına göre değişebilmektedir. Hibe Programları için düzenli bir duyuru zamanı bulunmamaktadır, hibe programları program sahibi kurum/kuruluşlarca olgunlaştırıldıktan sonra MFİB/İKG Pro tarafından duyuru için hazır hale getirilmektedir. Dolayısıyla, proje geliştirmek isteyen sivil toplum kuruluşlarımızın belirli sıklıklarda (örneğin haftada bir kere) MFİB/İKG Pro tarafından yapılan çağrıları web sayfası aracılığı ile takip etmesi gerekmektedir. Hibe Programlarına ilişkin duyurular aynı zamanda Avrupa Birliği Bakanlığı’nın web sayfasında da yer almaktadır. Ancak, Avrupa Birliği Bakanlığı kamuoyunu bilgilendirme amacıyla söz konusu duyuruları yapmakta olup proje başvuruları kabul etmemektedir.

2002-2015 Yılları Arasında Uygulanan AB Hibe Programları

2002-2015 yılları arasında sosyal içerikli konularda gerçekleştirilen hibe programları kapsamında sivil toplum kuruluşları tarafından geliştirilmiş (odalar, il özel idareleri, dernekler, vakıflar, belediyeler, kooperatifler, üniversiteler, sendikalar, köye hizmet götürme birlikleri vb.) 3548 projeye finansman sağlanmıştır (güncelleme: 04.09.2015). Değerlendirmeler Merkezi Finans ve İhale Birimi ve İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Program Otoritesi tarafından yapılmakta ve değerlendirmelerin sonunda başarılı olan projelere finansman desteği sağlanmaktadır.

Hibe Programlarına ilişkin yayınlara Avrupa Birliği Bakanlığı web sitesindeki “Yayınlar” bölümünden ulaşabilirsiniz.

“AB Hibe Programları ve STKlara Sağlanan Destekler”isimli elektronik kitap için lütfen aşağıdaki bağlantıya tıklayınız.

Avrupa Birliği Hibe Programları ve Sivil Toplum kuruluşlarına Sağlanan Destekler

Hakkında Admin

Avatar of Admin
Sizlerde sitemizden iş fikirleri, hibe & destek fonları, banka kredileri, bayilik fırsatları, evden para kazanma ve internetten para kazanma imkanları hakkında bilgi edinebilir. Bizimle fikirlerinizi paylaşıp; fikrinizin gelişmesine katkı sağlayabilirsiniz. www.yenibiriskurmak.com

Kontrol Edin

Atölye Kurulumu

Atölye Kurulumu

Eğitim sisteminin motor becerilerini ve teknik bilgiyi esas alan yapısının gelişmesiyle kurumlarda atölye sınıfları artmaktadır. …

Bir cevap yazın